Czy rozszerzenie Unii Europejskiej jest jeszcze możliwe? [RELACJA]


W wiodących krajach zachodniej Europy coraz częściej podważana jest długoterminowa strategia dalszego poszerzania UE. Duże państwa członkowskie UE…

Prawo czy dyktat mocarstw? Perspektywy budowy ładu międzynarodowego [RELACJA]


Po rosyjskiej agresji na Gruzję w 2008 roku, a jeszcze bardziej po aneksji Krymu i otwartym udziale Moskwy w walkach na wschodzie Ukrainy i okupacji…

Ukraina a bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO [RELACJA]


Uwaga NATO w ostatnich latach była skoncentrowana na wschodniej flance Sojuszu, a w szczególności na Ukrainie. Wynikało to z konieczności…

Od Międzymorza do Trójmorza. Czy Ukraina pozostanie na uboczu? [RELACJA]


Inicjatywa Trójmorza, która obejmuje 12 krajów położonych pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym, ma przed sobą perspektywę rozwoju. Przede…

Przyspieszenie czy zamieszanie? Nowy etap transformacji Ukrainy [RELACJA]


Program reform, przedstawiony jesienią 2019 roku przez nowy rząd Ukrainy, wygląda imponująco. Wrażenie robi też tempo przygotowania i uchwalania…

Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy. Hasło czy rzeczywistość? [RELACJA]


Niegasnące resentymenty historyczne wydają się wciąż stanowić najpoważniejszą przeszkodę ciążącą na polsko-ukraińskich relacjach. Wypracowanie…

Edukacja jutra [RELACJA]


Młodzi, wykształceni obywatele, to olbrzymi kapitał dla każdego kraju. Dlatego podczas XIII Forum Europa-Ukraina ekspercie rozmawiali o tym, jak…

Militaryzacja Krymu a bezpieczeństwo regionu Morza Czarnego [RELACJA]


Krym to jedno z najważniejszych strategicznie miejsc w basenie Morza Czarnego. W 2014 roku został zajęty przez Rosjan, co stało się zarzewiem wojny…

Trzydzieści lat wolności krajów Europy Środkowej i Wschodniej – próba bilansu. Sesja plenarna [RELACJA]


Drugi dzień obrad XIII Forum Europa-Ukraina rozpoczęła sesja plenarna, której uczestnicy – prezentując różnorodną optykę wynikającą z uwarunkowań…

Ochrona zdrowia – platforma współpracy Polski i Ukrainy [RELACJA]


W 2017 roku przyjęto projekt ustawy o rządowych gwarancjach finansowych świadczenia usług lekarskich i środków medycznych, który zapoczątkował realną…

Obywatel w e-państwie. Jak profesjonalnie budować e-administrację? [RELACJA]


Szybko rozwijające się nowe technologie wpływają na nasze życie. Wraz z ich rozwojem konieczne jest wprowadzanie zmian w wielu obszarach, także w…

Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury czynnikiem rozwoju regionu i kraju [RELACJA]


Pierwszego dnia XIII Forum Europa-Ukraina odbyła się dyskusja: Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury czynnikiem rozwoju regionu i……