Wyzwania przed rynkiem energii elektrycznej w regionie


Pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajach Europy Zachodniej wypiera tradycyjne metody produkcji. Nie ustają również…

Wojna na Ukrainie a europejskie poczucie bezpieczeństwa (relacja)


Problem Ukrainy realnie wpływa na bezpieczeństwo innych państw Europy. Rosyjskie oddziaływanie jest wielopłaszczyznowe i nie sprowadza się wyłącznie…

Sojusz solidarności czy sojusz rozbieżności. Czy można zachować spójność transatlantycką? (relacja)


Odmienne punkty widzenia, różnice w percepcji determinowane położeniem geograficznym, potencjalny wpływ Brexitu oraz koncepcje dotyczące kształtu…

Ewolucja polityki wschodniej Niemiec – wyzwania i perspektywy


Przed laty Zbigniew Brzeziński zaliczył Niemcy do tzw. aktywnych graczy na globalnej szachownicy – państw prowadzących zaangażowaną politykę,…

Współpraca w Europie Środkowo-Wschodniej – rola regionów w budowaniu wzajemnych relacji (skrót)


Wspólne, skoordynowane działania są szczególnie istotne dla regionów przygranicznych, co zgodnie podkreślali wszyscy paneliści. Zaangażowanie w…

Europa po 2019 roku – integracja czy dezintegracja? Czy będzie istniała możliwość kolejnego rozszerzenia UE? (relacja)


Tematem, który wielokrotnie przewijał się w licznych panelach dyskusyjnych XII Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie, jest przyszłość Europy po wyborach…

Wojna nowej generacji (relacja)


Głównym założeniem panelu dyskusyjnego pod tytułem "Wojna Nowej Generacji", który odbył się podczas drugiego dnia tegorocznego Forum Europa-Ukraina…

Kultura i sztuka jako przestrzeń dialogu między narodami (relacja)


Pierwszego dnia Forum Europa-Ukraina dyskutowano o tym, czy i jak twórczość oraz przekaz artystyczny mogą wpływać na relacje sąsiedzkie. Goście z…

Jan Malicki z Polski i Ihor Cependa z Ukrainy laureatami nagrody Karpacka Europa Wspólnych Wartości XII Forum Europa-Ukraina


Historyk, wieloletni dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Jan Malicki oraz historyk, rektor Podkarpackiego Uniwersytetu w…

Ukraińskie wybory w 2019 roku. Wyzwanie dla Europy i Ukrainy? (relacja)


Pod koniec marca Ukraińcy pójdą do lokali wyborczych, by wybrać prezydenta kraju, a już jesienią - parlament. Jakie szanse i zagrożenia niesie ze…

Sesja „Europa Środkowa i Wschodnia w obliczu wyzwań politycznych i gospodarczych” (relacja)


Jak państwa Europy Środkowej i Wschodniej mogą zintensyfikować współpracę regionalną i jaki cel ma jej przeświecać — na XII Forum Europa-Ukraina w…

Wspólne zagrożenie? Bezpieczeństwo Ukrainy i Gruzji a Bezpieczeństwo Europy? (relacja)


Głównym punktem dyskusji była kwestia bezpieczeństwa Gruzji i Ukrainy oraz wpływ, jaki może ona mieć dla ogólnego bezpieczeństwa całej Europy. Choć…