Onkologia w czasach COVID-19


Co trzecie badanie lub terapia zostały odwołane z powodu epidemii.

O zdrowiu na Forum Ekonomicznym


Podczas Forum Ochrony Zdrowia w ramach Forum Ekonomicznego 2020 dyskutowano m.in. o cyfryzacji ochrony zdrowia, problemach w opiece nad pacjentami…

Cyfryzacja ochrony zdrowia – gdzie jesteśmy?


Cyfryzacja ochrony zdrowia postępuje, ale mamy jeszcze wiele do zrobienia by wykorzystać możliwości technologii. Nie możemy jednak przy tym zapominać…

Samorządowcy na Forum Ekonomicznym 2020


W ramach Forum Ekonomicznego 2020 odbyła się również ścieżka Forum Regionów poświęcona tematyce samorządowej.

Pandemia a proces leczenia chorób cywilizacyjnych


Obecnie oczy całego świata zwrócone są w stronę pandemii COVID-19, jednak to choroby cywilizacyjne nie bez powodu nazywane są epidemią XXI……

Kraków Airport: Ekonomiczne skutki Covid-19 dla lotnictwa cywilnego


Konsekwencje ekonomiczne pandemii COVID-19 są silnie odczuwalne we wszystkich obszarach społeczeństwa i gospodarki. Obecnie nie da się ocenić, jakie…

Opinia z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka


Jesteśmy Europejczykami, ponieważ jesteśmy Polakami. Ten jednokierunkowy prosty związek przyczynowo - skutkowy dotyczy też Węgrów oraz oczywiście…

Digitalizacja dorobku kulturowego Europy – czyli jak wykorzystać zdigitalizowane dziedzictwo do rozwoju społecznego?


Jakie miejsce w cyfrowej kulturze powinien mieć kanon i jak pogodzić to z zupełnie nowymi centrami kulturotwórczymi (Netflix, CD Project, Instagram)?…

Współpraca czy rywalizacja – jaka przyszłość czeka Grupę Wyszehradzką?


Sprowadzanie roli Grupy V4 jedynie do wehikułu, który ma dowieźć wspólne stanowisko na brukselskie salony polityczne wydaje się być marnotrawstwem,…

Forum Ekonomiczne 2020: Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?


Wyjątkowe wydarzenie przygotowane i przeprowadzone w wyjątkowych okolicznościach - to najkrótsza charakterystyka Forum Ekonomicznego 2020.

O polityce energetycznej najbliższych dekad


Szybkość i głębokość zmian budzi duże emocje, gdyż prowadzić będzie do przemian społeczno-gospodarczych. Dlatego tego tematu nie mogło zabraknąć w…

Miliony studentów w Polsce? Polonia dla polskich uczelni


W ramach Forum Polonijnego odbył się panel “Miliony studentów w Polsce? Polonia dla polskich uczelni”, w którym poruszono tematy studiowania w Polsce…