V Europejski Kongres Samorządów – zdjęcia


Galeria Zdjęć - V Europejski Kongres Samorządów

Dlaczego w naszej gminie? Jak przekonać lokalne społeczności do dużych inwestycji?


Uczestnicy panelu "Dlaczego w naszej gminie? Jak przekonać lokalne społeczności do dużych inwestycji?" byli zgodni, że bez akceptacji społecznej…

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej – Grzegorz Schetyna w Krakowie o unijnej polityce spójności


Podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów swój pomysł na lokalne struktury władzy zaprezentują partie polityczne. W panelu Platformy Obywatelskiej…

Minister inwestycji i rozwoju – Jerzy Kwieciński w Krakowie o miastach przyszłości


Wizja miasta w roku 2050 z jednej strony jest dość odległa, ale także bardzo bliska. Od tego czasu dzieli nas co prawda 30 lat, ale rozwój…

Wicepremier i minister szkolnictwa wyższego – Jarosław Gowin, gościem V Europejskiego Kongresu Samorządów


V Europejski Kongres Samorządowy to miejsce spotkań liderów lokalnych społeczności. To także doskonała szansa na rozmowy z przedstawicielami strony…

Polskie ciepłownictwo oparte na węglu. Czy ma przyszłość? [KONKURS]


Polska energetyka cieplna od dłuższego czasu stawia czoła wyzwaniom, których źródłem są zarówno unijne regulacje, większe wymagania mieszkańców jak i…

Regiony górnicze w transformacji


Jednym z najważniejszych wyzwań globalnych są zmiany klimatyczne. W 2017 roku Komisja Europejska uruchomiła nowy program skierowany do regionów…

Janusz Chwierut – prezydent Oświęcimia: Przestrzeń miasta tworzy jego ducha


Europejski Kongres Samorządów w Krakowie to nie tylko platforma wymiany poglądów elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej i…

Marcin Bazylak – prezydent Dąbrowy Górniczej podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów o polityce klimatycznej miast


Europejski Kongres Samorządów, już po raz piąty odbywający się w Krakowie, umożliwia dyskusję o wyzwaniach, z jakimi mierzą się dzisiaj samorządy w…

O możliwościach i perspektywach współpracy samorządów z podmiotami ekonomii społecznej na V Europejskim Kongresie Samorządowym


Szanse rozwoju współdziałania lokalnych władz z przedstawicielami ekonomii społecznej oraz dobra praktyka w tym zakresie będzie omawiana podczas…

Minister zdrowia – Łukasz Szumowski gościem V Europejskiego Kongresu Samorządów


Ogólnopolska debata - "Wspólnie dla zdrowia" będzie miała swoją kolejną odsłonę podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów. Minister Zdrowia -…

Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury gościem V Europejskiego kongresu Samorządów


Uczestnictwo w Europejskim Kongresie Samorządów potwierdziło już kilku polskich ministrów. W tym gronie znajduje się także Andrzej Adamczyk, który…