Ciepłownie opalane paliwem alternatywnym częścią gospodarki o obiegu zamkniętym


Podczas IV Europejskiego Samorządu w Krakowie, w ramach ścieżki Środowisko odbyły się warsztaty pt. „Ciepłownie opalane paliwem alternatywnym częścią…

Nowoczesny samorząd


Model funkcjonowania metropolii, idea ich policentryczności, współdziałanie z gminami ościennymi i wreszcie reforma struktury samorządów – to tematy,…

Lewicy pomysł na samorząd


„Wspólne to też nasze” – to jedna z głównych myśli, która przyświecała prezentacji koncepcji samorządowych środowiska Sojuszu Lewicy……

Polskie Stronnictwo Ludowe: Rzeczpospolita Samorządowa


„Przede wszystkim – nie przeszkadzać”- postulował Władysław Kosiniak Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, odnosząc się do oczekiwań…

Nowoczesne systemy IT w ochronie zdrowia – rola samorządu we wspieraniu transformacji technologicznej


Wdrożenie kompleksowego projektu informatyzacji w ochronie zdrowia mogą wstrzymywać różnorodne przeszkody - finansowe, techniczne, organizacyjne,…

Sportowy Samorząd – Dlaczego sport się opłaca?


Sport jest jedną z tych dziedzin ludzkiego życia, która łączy bez względu na poglądy, wiek czy kolor skóry. To także doskonała szansa na promocję. W…

Film czynnikiem promocji i rozwoju gminy


Film może być doskonałym narzędziem promocji miasta czy regionu. Nic więc dziwnego, że samorządowcy chętnie goszczą u siebie ekipy realizacyjne.…

Kobiety z pasją – recepta na sukces


Obecność kobiet w życiu publicznym jest niezbędna, a procesu pękania szklanych sufitów nie da się powstrzymać - oto główne wnioski płynące z debaty z…

Jak samorządy mogą wspierać Małe i Średnie Przedsiębiorstwa?


W Polsce mamy 2 miliony przedsiębiorstw, a 99 procent tej liczby stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W ciągu każdego roku pojawia się 50…

Najlepsze samorządy w Polsce nagrodzone


Znamy samorządy, które najlepiej w Polsce zarządzają pieniędzmi. Wyróżniono je na IV Europejskim kongresie Samorządów w Krakowie. Zwycięzcy wyjechali…

Ubezpieczenia NNW – obowiązek czy kłopot dla samorządu?


W Polsce od wielu lat toczy się dyskusja na temat ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy debaty poświęconej temu tematowi starali się…