Gruzja w Unii Europejskiej – czy w ogóle, a może kiedy?


Stowarzyszenie Gruzji z Unią Europejską i Paktem Północnoatlantyckim to dwa najważniejsze zadania polityki zagranicznej tego kraju. Jeśli tak by się…

Polak, Gruzin – dwa bratanki


Polska i Gruzja to kraje, które mają podobną historię. Oba przez wiele lat musiały się zmagać z carską czy sowiecką okupacją. Oba bardzo doceniają…

Newseria na XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy


XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy będzie miało nie tylko odpowiednią rangę, gości i otoczkę. Najważniejsze informacje w gospodarczego i politycznego…

IV Europejski Kongres Samorządów – podsumowanie


To już tradycja, że raz w roku wszyscy najważniejsi politycy szczebla centralnego, samorządowcy, przedstawiciele biznesu i lokalni liderzy,…

Ochrona mienia publicznego przed skutkami klęsk żywiołowych z wykorzystaniem mechanizmu wzajemności w ubezpieczeniach


IV Europejski Kongres Samorządów był doskonałą okazją do zaprezentowania beneficjentom tego wydarzenia oferty ubezpieczeniowej TUW Polskiego Zakładu…

Europejska Dolina Krzemowa – Mit czy Rzeczywistość


Dolina Krzemowa w Kalifornii, to jedyna w swoim rodzaju miejsce, gdzie biznes oraz innowacje przenikają się talentem i kreatywnością pracowników. Ta…

Cyfrowy Szpital Przyszłości


Nowe technologie stwarzają nieograniczone możliwości, zarówno w zakresie leczenia i diagnostyki pacjentów, jak również w obszarze koordynowanej…

Smog kontra zdrowie mieszkańców


Dla kogo zanieczyszczenia powietrza są najbardziej niebezpieczne, czy faktycznie duże miasta są głównym producentem szkodliwych gazów i pyłów oraz…

Platforma Obywatelska RP: „Polska bez smogu”– propozycje rozwiązań systemowych


O niezależność samorządu i jego podmiotowości, a także o sposobach walki ze smogiem i konkretnych narzędziach ją wspierających dyskutowano podczas…

Ruch Kukiz’15: Samorządy otwarte na obywateli


Podczas panelu dyskusyjnego poświęconego samorządności, zorganizowanego przez Ruch Kukiz’15 wielokrotnie wyrażano intencję przybliżania obywateli do…

Ciepłownie opalane paliwem alternatywnym częścią gospodarki o obiegu zamkniętym


Podczas IV Europejskiego Samorządu w Krakowie, w ramach ścieżki Środowisko odbyły się warsztaty pt. „Ciepłownie opalane paliwem alternatywnym częścią…

Nowoczesny samorząd


Model funkcjonowania metropolii, idea ich policentryczności, współdziałanie z gminami ościennymi i wreszcie reforma struktury samorządów – to tematy,…