O ochronie środowiska podczas XIII Forum Europa-Ukraina


Świat stoi w obliczu wielkich wyzwań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożeń dla zdrowia wynikających…

Nowe święto państwowe w 2020?


Niedawno wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej. Nowe święto państwowe, którego obchody miałyby przypadać na 19…

Kryzys tajnych służb na wyspach?


Z nieoficjalnych informacji, do których dotarli dziennikarze jednego z największych brytyjskich dzienników w roku 2020 ze stanowiska dyrektorskiego…

Polityczne plany Rumunii na rok 2020


Po wyborach prezydenckich pod koniec ubiegłego roku, zakończonych ponowną kadencją Klausa Iohannisa, ale także po niespodziewanym powołaniu…

Trzydzieści lat temu Václav Havel został prezydentem Czechosłowacji


Rok 1989 w dziejach historii Europy był rokiem wielkich zmian i przewrotów. Wszystko, co działo się w tym czasie przeszło do historii i zostanie w…

Jak będzie wyglądać przyszły rok na Litwie?


W 2020 r. na Litwie ma się zmienić przede wszystkim Sejm i rząd. Z wizytą Wilno odwiedzi Prezydent Francji. A także zostanie ogłoszony wyrok…

II Forum Słowackie


Druga edycja Forum będzie poświęcona bliskim stosunkom sąsiedzkim obu krajów, z uwzględnieniem dotychczasowej współpracy i obecnych warunków…

Fenomen norweskiej inżynierii drogowej bije światowe rekordy


Ryfylketunnelen, który połączy ze sobą Ryfylke ze Stavanger w regionie Rogaland jest najdłuższym i zarazem najgłębszym podwodnym tunelem drogowym na…

Najważniejsze wydarzenia polityki zagranicznej Słowacji w 2019 roku


Rok 2019 w słowackiej polityce zagranicznej przyniósł dużo wyzwań. Słowacja była państwem przewodniczącym Grupie Wyszehradzkiej (V4) oraz…

XIII FORUM EUROPA-UKRAINA


Forum Europa – Ukraina, organizowane od 2007 r., jest jednym z kluczowych wydarzeń organizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich. Głównym tematem…

Współprzewodniczący ukraińsko-polskiej grupy międzyparlamentarnej Mykola Kniażycki uczestnikiem XIII Forum Europa-Ukraina


Swój udział w XIII Forum Europa-Ukraina, które odbędzie się w Rzeszowie 28-29 stycznia potwierdził Mykoła Kniażycki.

Świąteczne życzenia od pracowników Instytutu Studiów Wschodnich


Szanowni Państwo, W imieniu Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy - Zygmunta Berdychowskiego oraz Prezesa Fundacji Instytut…