II Forum Polska-Węgry częścią Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu


Druga edycja Forum będzie poświęcona zacieśnieniu relacji obu krajów, z uwzględnieniem dotychczasowej współpracy i współczesnych uwarunkowań…

II Forum Polska – Węgry


Druga edycja Forum będzie poświęcona zacieśnieniu relacji obu krajów, z uwzględnieniem dotychczasowej współpracy i współczesnych uwarunkowań…

Gospodarka oparta na wiedzy – razem na rzecz innowacji


O gospodarce opartej na tworzeniu, dystrybucji oraz wdrażaniu wiedzy i informacji debatowano w ramach panelu zwieńczającego program Forum…

Polak, Węgier dwa bratanki – wzajemne poznanie poprzez kulturę


Blok tematyczny rozpoczęła rozmowa z cyklu Droga do przyjaźni. Gościem specjalnym był Janos Kollar - założyciel i przewodniczący Polsko-Węgierskiego…

Inwestycje w przyszłość – nauka, edukacja, infrastruktura


Inwestycje w rozwój nauki, polepszenie jakości edukacji oraz infrastrukturę służącą nauczaniu stanowią ważny element kompleksowego spojrzenia na…