Wiera Meniok: Siedem symulacji na temat pandemiczny


Fragment literacki autorstwa Wiery Meniok, laureatki nagrody Karpacka Europa Wspólnych Wartości, przyznanej podczas tegorocznego Forum…

Covid 19 i „Faza 2” systemu włoskiego. Perspektywy na przyszłość


Marco Ricceri z EURISPES prezentuje jaki wpływ na kondycję gospodarki może mieć tzw. Faza 2, czyli pierwszy etap luzowania obostrzeń we Włoszech.…

Hiszpania cierpi z powodu dużego spadku zatrudnienia spowodowanego epidemią Covid-19


Małe przedsiębiorstwa i wolne zawody stanowią największy odsetek zatrudnienia w Hiszpanii. Kraj, którego gospodarka w największym stopniu opiera się…

Ukraiński rynek pracy w czasie kwarantanny


Zdaniem autorów liczba ofert pracy i wysłanych CV może być wskaźnikiem, który dobrze pokazuje zmiany w gospodarce w warunkach ograniczeń, związanych…

Węgry – plan działań na rzecz ochrony gospodarki


W specjalnie przygotowanym raporcie węgierskie ministerstwo innowacji i technologii przedstawia swój plan działań antykryzysowych podczas pandemii.……

Społeczne konsekwencje pandemii


Jakie będą skutki epidemii koronawirusa w życiu zawodowym i budżetach domowych? Wyniki badań CBOS analizuje prof. Henryk Domański, socjolog z…

Komentarz eksperta: Jaki wpływ miała epidemia COVID-19 na cyfryzację i technologie cyfrowe na Ukrainie


Impuls do cyfryzacji ukraińskiej medycyny, edukacji, serwisów społecznościowych, usług państwowych i prawnych oraz sektora finansowego, logistyki i…

Kwarantanna po węgiersku, czyli kultura bez wychodzenia z domu


W ubiegłym tygodniu ponad 83 tysiące uczniów podeszło do egzaminów dojrzałości, jezioro termalne Hévíz otworzyło się dla turystów, a w drugiej…

Kultura w czasach pandemii


Wraz z zarządzeniem całkowitego „lockdownu“, który został wprowadzony w wielu krajach Europy, w pierwszej kolejności zamknięte zostały instytucje…

Komentarz eksperta: Wpływ Covid-19 na edukację w Czechach


Uczenie się na odległość za pomocą technologii cyfrowych jest możliwe, w niektórych przypadkach motywuje uczniów jeszcze bardziej i poprawia ich…

Odmrażanie Państw Bałtyckich


Koszty gospodarcze i społeczne zamknięcia mogą być dużo większe od potencjalnego rozszerzenia się epidemii.

15 maja w Słowenii skończyła się epidemia


Czy 15 maja skończyła się w Słowenii epidemia COVID-19? Według tamtejszego rządu – tak.