Program AQUARIUS receptą na niekontrolowane zanieczyszczenia ściekami


87% nieszczelnych szamb oraz 90% niekontrolowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, to dość smutny obraz polskiej gospodarki wodno-ściekowej.

Poznaj zwycięzców Rankingu


Zespół naukowców wybrał siedem najważniejszych i najczęściej używanych wskaźników ekonomicznych, którymi badał sytuację finansową wszystkich polskich…

Dla samorządów, przedsiębiorców i wyborców


Każdy z nas, w powszechnych wyborach decyduje, kto rządzi jego małą ojczyzną. Niech jednym z kryteriów oceny podejmowanej przy urnie będzie analiza…

Media o Rankingu


Samorządowcy o Rankingu


Wyniki: powiaty ziemskie


Laureaci 10 pierwszych miejsc.

Wyniki: Miasta na prawach powiatu


Laureaci 10 pierwszych miejsc.