Ukraina zainicjowała stworzenie nowego formatu rozmów o Krymie


Półwysep Krym jest okupowany przez Rosję już od ponad 7 lat. Dla zwiększenia skuteczności międzynarodowej odpowiedzi na długotrwałą okupację oraz w…

Opinia: Uszczelnienie podatku akcyzowego w branży alkoholowej w Polsce


Alkohol jest ważnym produktem rolniczym. Próba jego dyskryminowania jest nieuzasadniona. Oczywiście walczmy z alkoholizmem, jako ze zjawiskiem…

Debata: Uszczelnienie podatku akcyzowego w branży alkoholowej w Polsce ratunkiem dla budżetu państwa


Wysokość podatku akcyzowego, na skutek sposobów jego naliczania – innego dla piwa, innego dla wyrobów wysokoprocentowych – jest różna dla różnych…

Premier na miarę kryzysu


Pojawiła się nadzieja na rozwiązanie kryzysu politycznego we Włoszech. We wtorek późnym popołudniem prezydent Sergio Mattarella zdecydował się…

Polska gospodarka w roku pandemii


Styczeń to czas przygotowywania analiz zamykających poprzedni rok. Aż trudno sobie przypomnieć jak żyliśmy w styczniu 2020 roku – to był inny świat.…

Czy wodór stanie się najważniejszym ogniwem transformacji energetycznej w Polsce?


Trwają prace nad projektem „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040”. Zgodnie z opracowywaną koncepcją, w ramach…

Forum Ekonomiczne coraz bliżej Karpacza


KOMUNIKAT ORGANIZATORA

Czwartkowe Forum SGH: strategie rozwoju polskich przedsiębiorstw


Zapraszamy do obejrzenia spotkania z cyklu Czwartkowe Forum SGH z udziałem Ryszarda Florka, prezesa FAKRO, oraz prof. Sylwestra Gregorczyka,…

Dostarczamy to, co teraz liczy się najbardziej


Transport i dystrybucja szczepionki przeciwko COVID-19 to olbrzymie wyzwanie logistyczne zarówno ze względu na skalę przedsięwzięcia jak i jego…

LUG – Czołowy partner publicznych projektów oświetleniowych


LUG zrealizuje jeden z największych projektów modernizacji oświetlenia w Europie. W ramach postępowania przetargowego na „dostawę nowych opraw…

AQUARIUS – Odpowiedź na wyzwania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej w gminie


5 października wystartował program AQUARIUS. To pierwszy i jedyny specjalistyczny program, który monitoruje, przypomina i aktywnie kontroluje…