Caritas podczas XXIX Forum Ekonomicznego

Forum Ekonomiczne w Krynicy to rozmowy o ważnych sprawach politycznych i dużych pieniądzach, ale także pomocy dla tych, którzy tych pieniędzy potrzebują. Aktywny na tym polu jest Caritas Polska, który jest jednym z partnerów Forum.

Podczas Forum odbędą się trzy debaty przygotowane przez specjalistów Caritas Polska, w których zabiorze głos blisko dwudziestu panelistów, w tym m.in. przedstawiciele administracji rządowej, eksperci, goście zagraniczni z Syrii, Iraku, Wielkiej Brytanii. Delegacji przewodniczyć będzie ks. Marcin Iżycki, Dyrektor Caritas Polska. – W naszych panelach dotykamy największych problemów  społecznych, takich jak odbudowa gospodarek na terenach po konfliktach, problemu nadmiernej ingerencji człowieka w ekosystem, jak również wyzwań przed jakimi stoją organizacje społeczne i przedsiębiorcy, współpracując na rzecz najbardziej potrzebujących – podkreśla ksiądz Iżycki.

Tematy dotyczyć będą przede wszystkim możliwości znajdowania pomocy dla najbardziej potrzebujących w czasach, kiedy coraz więcej osób takiej pomocy potrzebuje.

  • Laudato si” – pochwała społecznej innowacyjności” – szansa dla biznesu?

Nadmierna ingerencja w ekosystem i gospodarka nastawiona wyłącznie na zysk ogranicza swoją przestrzeń rozwojową. Zmiana modelu zarządzania, produkcji i gospodarowania surowcami pozwoli stworzyć gospodarkę bardziej uczciwą. Ekonomia przyszłości musi poszukiwać innowacyjnych rozwiązań z myślą o kolejnych pokoleniach, odwołując się także do przeszłości. Czy biznes jest gotowy na minimalizm? Czy ta innowacja się opłaca? Ekologia integralna jest szansą na zmianę postaw i nawyków, na szacunek wobec całego Stworzenia. „Laudato si” – to zaproszenie papieża Franciszka do troski o nasz wspólny dom – Ziemię.

  • „Dobroczynność a biznes. Wielokierunkowy transfer wartości”

Polskie organizacje charytatywne mają wieloletnie doświadczenie współpracy z partnerami biznesowymi oraz administracją publiczną i samorządową. Jakie są kierunki i zależności współpracy między organizacjami pozarządowymi i firmami komercyjnymi w zakresie CSR oraz roli instytucji publicznych, jako wsparcia  w zakresie rozwoju tej współpracy?

Jak współpraca z organizacjami pozarządowymi wpływa na firmy? Jakie korzyści finansowe i niefinansowe wynikają z tej współpracy? Jak dobroczynność firmy angażuje jej pracowników? Czy sponsoring to dobroczynność? Czy jest to transfer wartości, czy korzyści? A może dobroczynność bez biznesu? Czy państwo stymuluje biznes do działalności dobroczynnej?

  • “Pokonywanie barier w integracji gospodarczej z krajami po konfliktach”

Organizacje pomocowe realizują projekty humanitarne w krajach w różnorakich kryzysach, w trakcie i zaraz po zakończeniu konfliktów wojennych czy katastrofach naturalnych.

Elementem niezbędnym do uniezależnienia się od pomocy humanitarnej jest zapewnienie pracy, rozwoju osobistego. Jest tutaj wielka rola biznesu jako sojusznika w tych poczynaniach.

  1. Czy biznes może być miłosierny? Reguły rynku, a wola pomagania;
  2. Jakie są bariery w rozwijaniu biznesu na odbudowujących się rynkach, po wojnach, konfliktach i katastrofach naturalnych?
  3. Jakie sfery działalności gospodarczej dają szanse na wzajemny transfer myśli i technologii?
  4. Operowanie korzyściami – czy decyzja o zaangażowaniu w krajach po konfliktach musi kierować się zyskiem?

źródło: Caritas Polska