Bożena Borys-Szopa o demografii w Polsce na XXIX Forum Ekonomicznym

Zapobieganie starzeniu się społeczeństwa i zwiększenie atrakcyjności kraju dla polskich emigrantów, to dwa z demograficznych tematów, które zostaną poruszone na tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego. W dyskusjach weźmie udział Bożena Borys-Szopa – minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Problem niżu demograficznego i propozycje dla Polaków na emigracji, którzy chcą wrócić do ojczyzny to jedne z najbardziej palących zagadnień z jakimi musi radzić sobie w tej chwili minister Bożena Borys-Szopa. W trakcie pierwszej dyskusji, zatytułowanej: „Mądra polityka prorodzinna. Jak zmienić trendy demograficzne?rozmawiać będzie między innymi z wiceprezesem Polskiego Funduszu Rozwoju – Bartoszem Marczukiem i węgierską minister ds. zasobów ludzkich – Katalin Veresné Novák. W panelu: „Polska atrakcyjnym pracodawcą dla powracających z emigracji.” wystąpią między innymi: minister nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosław Gowin, minister przedsiębiorczości i technologii – Jadwiga Emilewicz oraz prezes zarządu PKO Bank Polski – Zbigniew Jagiełło.

Według raportów żyjemy w czasach społeczeństwa z przewagą osób średniego i starszego rocznika. W ciągu ostatnich dwudziestu lat, średnia wieku w Europie postarzała się o cztery lata. Dodatkowo prognozy nie przewidują odwrócenia tego mechanizmu. Co więcej, kiedy w bogatszych krajach europejskich (Francja, Szwecja, Wielka Brytania) wskaźnik dzietności zaczyna zbliżać się do optymalnego poziomu, aby mówić o zastępowalności pokoleń, w Polsce ma on jedną z najniższych wartości spośród krajów UE. Wśród przyczyn niskiego przyrostu naturalnego wymienia się dążenie do osiągnięć zawodowych, moda na rodziny jednodzietne, świadomość planowania rodziny. Jakie są możliwe strategie walki z niżem demograficznym? Które europejskie kraje skutecznie wspierają rodzicielstwo, a które obciążają kasę państwa? O tym opowiadać będą przedstawiciele z Polski i innych krajów europejskich w trakcie Forum.

Innym poruszonym tematem, również związanym z demografią, będą sposoby zachęcania Polaków na powrót z emigracji do ojczyzny. Według raportu NBP z 2018 roku, najczęstszym powodem stałego osiedlenia się Polaków za granicą są motywy ekonomiczne oraz związane z lepszą pracą. Pomimo, iż współczynnik wyjazdów uległ zmniejszeniu, nadal przewyższa on liczbę powrotów do kraju. Według danych Polacy deklarują chęć powrotu do ojczyzny z powodów rodzinnych, osobistego przywiązania oraz zaobserwowanego zmniejszenia wskaźnika bezrobocia. W trakcie panelu podjęta zostanie dyskusja o wartości przerwania emigracji. Czy Polska jest atrakcyjnym państwem ze względów bezpieczeństwa, gospodarki i wsparcia państwa? Co zrobić, aby młode osoby, które kończą swoją edukację za granicą chciały powrócić do kraju?

Bożena Borys-Szopa – minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Pełniła funkcję doradcy prezydenta ds. społecznych i kontaktów z partnerami społecznymi oraz prawa pracy i bhp. Wcześniej była podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Laureatka nagrody Pro Labore Securo  od Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.