Blok tematyczny na XXVI Forum Ekonomicznym: „Czwarta rewolucja przemysłowa wkracza do Polski”

Podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy będzie można wziąć udział w dyskusji na temat Industry 4.0,  w której m.in. odpowiemy na pytania na czym w praktyce polega czwarta rewolucja przemysłowa i czy polskie przedsiębiorstwa przygotowane są do nadchodzących zmian pod względem technologicznym i organizacyjnym.

Industry 4.0 czyli czwarta rewolucja przemysłowa łączy się z wdrożeniem cyfrowych metod projektowania i zarządzania informacją w produkcji przemysłowej oraz nowoczesnych technologii takich jak m.in. robotyzacja, internet rzeczy, big data, cloud computing i innych.  Dzięki Industry 4.0  gospodarka staje się coraz bardziej cyfrowa, zmieniają się metody zarządzania, a technologia ma decydujące znaczenie dla konkurencyjności zakładów przemysłowych. Opowie o tym dr Berhard Budaker z niemieckiego instytutu przemysłowego Fraunhofer IPA na przykładzie doświadczeń z branży automotive.

W ramach panelu „Czwarta rewolucja przemysłowa wkracza do Polski. Technologia. Zarządzanie. Praktyka” przeprowadzona zostanie także debata, podczas której przedsiębiorcy, dostawcy technologii, eksperci rynkowi z Polski i z zagranicy oraz eksperci rządowi dyskutować będą m.in. o tym jak wypada infrastruktura przemysłowa, metody zarządzania i technologia cyfrowa w polskich zakładach na tle ich europejskiej konkurencji. Zastanowimy się także nad kwestią czy po wdrożeniu technologii Industry 4.0 polskie przedsiębiorstwa staną się bardziej konkurencyjne i wystarczająco otwarte na technologie cyfrowe, robotyzację i nowoczesne metody zarządzania – lean i agile.

Podczas panelu Industry 4.0 omówione zostaną wyniki badania zrealizowanego na zlecenie Siemens na liderach polskiej gospodarki „Smart Industry Polska 2016″, mówiące m.in. o tym w jakiej kondycji polski przemysł wkracza w czwartą rewolucję przemysłową.

„Warto podkreślić, że działające w Polsce przedsiębiorstwa przemysłowe cechuje otwartość na wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania. Ogólne zasady optymalizacji procesów produkcyjnych są zarówno znane jak i stosowane w przypadku blisko 80% badanych przez nas przedsiębiorstw. Jest to dobry prognostyk na przyszłość pozwalający spodziewać się  wzrastającej  konkurencyjności polskich firm i wytwarzanych przez nie produktów” – mówi Tomasz Haiduk dyrektor branż przemysłowych Siemens Sp. z o.o. – partnera bloku tematycznego „Czwarta rewolucja przemysłowa wkracza do Polski. Technologia. Zarządzanie. Praktyka”.