Blok tematyczny „Czy polska gospodarka jest gotowa na elektromobilność?”

Blok tematyczny poprzedziła dyskusja „Historie sukcesu – jak robić biznes w Europie Środkowej”, podczas której Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Partnerów EY Polska rozmawiał z Dawidem Urbanem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Dobra Forma, który jeszcze przed trzydziestką zdobył swój pierwszy milion. Dawid Urban, jak sam powiedział, zawsze chciał mieć dużą firmę, która by zatrudniała wiele osób. Zawsze chciał pomagać ludziom. Ciężkiej pracy nauczyli go rodzice i dziadkowie, z którymi mieszkał w małej wiosce pod Poznaniem. Mając 22 lata założył pierwsza firmę. Szukając niszy na rynku, zaczął importować świecące gadżety. Wówczas zaczął sam zarabiać na swoje utrzymanie. W końcu trafił na elektroniczne papierosy.  Postawił na budowanie silnych brandów. Wiedział, że za 5 lat będzie tysiące takich importerów. Firma zaczęła zatrudniać około 1500 osób. Produkcja e-papierosów została przeniesiona z Chin do Polski. Wszystkie inwestycje pochodziły z własnych środków firmy. Nigdy nie korzystał z pomocy funduszy unijnych. Trwało to 10 lat. W 2015 r., „siła wyższa” spowodowała, że firma została sprzedana British American Tobacco. Nadal jednak, zgodnie z podpisanym kontraktem, pomaga rozwijać British American Tobacco stworzony przez siebie produkt. Wiara, marzenia – to go napędzało. Zawsze szedł pod prąd. Nadal chce rozwijać polski kapitał, chce inwestować w polską przedsiębiorczość. Jest przekonany, że ciężką pracą można dużo osiągnąć. Obecnie rozwija Dobrą Formę Sp. z o.o., zajmującą się meblami biurowymi. Zatrudnia już 50 osób. Chce wejść na rynek o wiele trudniejszy, bo konkurencyjny, powtarzalny – meble biurowe. A jest to tylko jeden z jego projektów.

Po rozmowie z Dawidem Urbanem odbyła się debata na temat elektromobilności w Polsce. Dyskusję poprowadził Paweł Czuryło – Zastępca Redaktora Naczelnego Interia.pl. W dyskusji udział wzięli: Wiesław Cieśla – Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Kluczowych Klientów Solaris Bus & Coach S.A., Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jakub Faryś – Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Marcin Korolec – Prezes Fundacjci Promocji Pojazdów Elektrycznych, Łukasz Puźniecki –Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. i Małgorzata Ryniak – Dyrektor Volvo Group IT w Polsce, Członek Zarządu Volvo Polska, Volvo Polska Sp. z o.o.

Smart city – inteligentne miasta – to według Jadwigi Emilewicz kierunek, w którym powinny rozwijać się aglomeracje w Polsce. Wskazała strategiczne obszary dla rozwoju elektromobilności w polskich miastach: obszar legislacyjny – publiczne wsparcie technologicznego rozwoju, przekonywanie na szczeblu samorządowym do inwestowania w nowoczesne technologie. Jako jeden z głównych celów wskazała zmianę modelu transportu publicznego w miastach na bezemisyjny. Ponadto zwróciła uwagę na ogromy potencjał polskich przedsiębiorstw. Niektóre z nich wyprzedzają konkurencję z zagranicy nawet o kilka lat. Przyszłość jest elektryczna – stwierdziła Małgorzata Ryniak. Jest ona najbardziej wydajna energetycznie – dodała. Zdaniem dyrektor Volvo IT Polska elektromobilność ma znaczące miejsce w planach rozwoju firm motoryzacyjnych, dlatego też potrzebne jest wsparcie z zewnątrz: konkretne decyzje polityków, samorządowców, zmiana mentalności, stworzenie platformy między sektorem publicznym i naukowym. Ambitne i dalekosiężne plany zawsze niosą za sobą pewne ryzyko. Jednak od elektryczności nie ma odwrotu, czy nam się to podoba czy nie – ocenił Wiesław Cieśla. Zwrócił uwagę, że właściciele firm nie czekali na rządowe programy i sam zaczęli działać w tym kierunku. Jego zdaniem obecnie główne zadania stojące przed rodzimymi producentami to m.in. wytworzenie łańcuchów dostaw i rozbudowanie infrastruktury. Z kolei Jakub Faryś podkreślił, że  w ocenie problemów powinno się oddzielić dwa obszary: obszar pojazdów do transportu publicznego i obszar klientów indywidualnych. O ile w tym pierwszym ograniczony zasięg nie jest żadnym problemem dla autobusów, o tyle zasięg i cena są głównym problemem dotarcia do klientów indywidualnych. Marcin Korolec dodał, że jeśli środki z importu ropy przekierowalibyśmy na transport osobowy – elektryczny, to poruszalibyśmy się dużo taniej i wspieralibyśmy rozwój naszego kraju. Dla Łukasza Puźnieckiego rozwój elektromobilności bezpośrednio przełoży się na rozwój potrzeb biznesowych. Gałąź związana z elektromobilnością będzie znajdywała zapotrzebowanie wśród odbiorców – dodał.