Blok „Podróż na dwóch kółkach. Branża rowerowa dziś i jutro” podczas II Forum Przemysłowego

Prezentacja: „Rower: pojazd przyszłości? Polityka  rowerowa Francji” – Olivier Schneider, Prezes, Francuska Federacja Użytkowników Rowerów, Francja (obejrzyj prezentację).

Debata „Podróż na dwóch kółkach. Branża rowerowa dziś i jutro”. Moderator: Marcin Hyła, Prezes, Miasta dla rowerów, Polska. Paneliści: Dariusz Chmura, Burmistrz, Urząd Miejski w Wołowie, Polska; Marek Sowa, poseł, Sejm RP, Polska; Rafał Jurkowlaniec, Prezes Zarządu, Dolnośląski Związek Kolarski, Polska; Mateusz Pytko, Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Rowerowe, Polska; Kacper Sosnowski, Członek Zarządu, KROSS S.A., Polska; Jitka Vrtalová, Koordynator ds. Marketingu, Stowarzyszenie Miast dla Rowerzystów, Czechy; Maciej Zimowski, Właściciel, Bird Service, biuro podróży, Polska.

Polacy coraz częściej wsiadają na rower. Niestety, w porównaniu z innymi krajami członkowskimi UE, problemem nadal jest m.in. słabo rozwinięta infrastruktura. Jak zatem wykorzystać drzemiący potencjał? Jakie są aktualne europejskie trendy, a jakie perspektywy na przyszłość? Dla Oliviera Schneidera rower to przyszłość. Wśród najważniejszych korzyści płynących z jazdy rowerem wymienił m.in.: zdrowie, mikroekonomiczne korzyści, rozwój technologii, oszczędność czasu, social afairs. Jitka Vrtalová stwierdziła, że rower to „najlepszy biznes” i dlatego kluczowe jest polityczne wsparcie dla rozwoju tej gałęzi gospodarki i infrastruktury. Wymieniła kluczowe zalety tego środka transportu wskazując m.in., że rowerzyści pomagają kierowcom w zmniejszaniu korków. Jej zdaniem korelacja 4 rodzajów transportu: publicznego, pieszego, rowerowego i samochodowego, powinna być równa (każdy powinien wynosić po 25%). Kacper Sosnowski ocenił polski rynek rowerowy o wartości około miliarda na ubogi. Podał, że gdyby nie rowery elektryczne, można by mówić o spadku. Według Macieja Zimowskiego jednym z głównych powodów tego stanu rzeczy jest brak odpowiedniej infrastruktury rowerowej. „Musimy zbudować drogi rowerowe dla rowerzystów nawet w gminach turystycznie nieatrakcyjnych. W tej chwili robimy to przy okazji wyznaczając  drogi za pomocą pudełka z farbą” – powiedział Zimowski. Poseł Marek Sowa oznajmił, że w Małopolsce przeznaczono na inwestycje rowerowe 200 mln złotych. Marcin Hyła dodał przy tym, że w przeprowadzonym w Krakowie referendum 175 tys. głosów (85,2% przy wiążącym prawnie rezultacie) było za budową większej ilości ścieżek rowerowych. Głos zabrał również Dariusz Chmura. Zauważył, że w wielu gminach istnieje polityka rowerowa, natomiast największą bolączką jest brak pieniędzy. Rozwój infrastruktury rowerowej skomentował również Mateusz Pytko. Zauważył, że ścieżek rowerowych przybywa jak autostrad, ludzie zaczęli masowo jeździć rowerami, przyłożyły się do tego akcje promujące ten sport i styl życia. Co więcej – w jego ocenie – Polska posiada potencjał, żeby należeć do rowerowych liderów, gdyż już dziś Polska jest w czołówce producentów rowerów. Sprzedawanych jest milion rowerów rocznie, rośnie ich cena (średnio 2700 zł), rozwija się infrastruktura. To generuje jednak problem w postaci braku potrzebnych zmian w przepisach prawa.