Blockchain – rewolucja na miarę Internetu

Blockchain przeciętnemu użytkownikowi internetu znany jest głównie jako technologia leżąca u podstaw Bitcoina. Jednak blockchain może znaleźć mnóstwo innych zastosowań – ze względu na niski koszt stosowania, a także odporność na awarie i ataki hackerskie. Choć nie jest oficjalnym mechanizmem płatniczym, to może generować duże zyski dla nabywców.

Prowadzący debatę Paweł Bińkowski – redaktor naczelny Bitcoin.pl rozpoczął dyskusję od pytania o największe korzyści wynikające z użytkowania blockchaina. Wojciech Kaźmierczak – założyciel Blockchain4Everyone, jako największą zaletę wymienił przeniesienie elementu zaufania na pojedynczego człowieka, które gwarantuje większą pewność aniżeli często bezosobowa korporacja bankowa. U podstaw blockchaina leży transparentność oraz demokratyzacja. Dlatego też Kaźmierczak jest zdania, że bardziej uzasadnione jest definiowanie go bardziej w kategoriach zjawiska aniżeli jedynie technologii.

Istotną kwestię, właściwą niemalże wszystkim nowym technologiom, zasygnalizowała Urszula Lachowicz – wiceprezes ds. marketingu Neufund. Stwierdziła, że materia blockchaina powinna zostać możliwie szybko uregulowana. Blockchain rozprzestrzenia się a regulacje zapewnią ochronę zarówno inwestorom, jak i startupom. Lachowicz w regulacjach upatruje ponadto szansy wzrostu zaufania do technologii a to w dalszej konsekwencji może prowadzić do wejścia blockchaina do mainstreamu.

Innym zagadnieniem wokół którego przebiegała oś dyskusji była kwestia narodowych kryptowalut. Bińkowski posłużył się przykładami Rosji, Wenezueli oraz Iranu, które próbowały bez powodzenia forsować wprowadzanie własnych kryptowalut. Czy pierwsze nieudane próby odwiodą inne kraje od tej koncepcji? Według Sebastiana Wróbla – chief strategy officer Desmart Sp. z o.o., najważniejsza jest indywidualna perspektywa danego kraju. Podkreślił, że cyfrowe waluty nie są panaceum na wszystkie problemy. Blockchain jest technologią, która daje możliwości, sama w sobie jednak nie zmienia świata. Wróbel dodał, że z czasem kryptowaluty znajdą zastosowanie jako waluty narodowe. Potrzeba do tego przede wszystkim czasu, ale również szeregu innych czynników.

Na zakończenie dyskusji rozważano kwestię otwarcia rachunków dla kryptowalut. Uczestnicy zgodzili się jednogłośnie co do tego, że takie rachunki powinny być prowadzone. Arkadiusz Gos – strategic account manager KanBo, zasugerował, że banki powinny jak najszybciej i w jak najszerszym zakresie zaimplementować  technologię blockchain. Ostatecznie, po wielostronnej wymianie zdań, kwestia czy blockchain stanowi podobny fenomen jak Internet pozostała otwarta.