Biznes w chmurach

Jan Berdychowski, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

W przeciągu ostatnich tygodni szczególnie w Polsce uwaga publiczna była skierowana na spółki amerykańskie, spośród których dwie zapowiedziały inwestycje w centra danych na łączną kwotę ok. 3 mld $. Czyniąc tym samym Polskę jednym z wiodących krajów regionu w zakresie świadczenia nowych usług – tych w chmurze. To kolejny segment w strukturach działań międzynarodowych korporacji, które ze względu na koszty oraz aspekty formalne coraz częściej są świadczone lokalnie.

 

Autor grafiki: TheDigitalArtist, pobrano z serwisu Needpix.com
  • W jaki sposób pandemia wpływa na dochody spółek technologicznych?
  • Czy usługi powiązane z chmurą staną się standardem?
  • O globalnych graczach działających lokalnie.

Obecnie na rynku globalnym wymienia się trzech wiodących graczy w segmencie infrastruktury chmurowej (IaaS) oraz w ramach platform usługowych w chmurze (PaaS): Amazon Web Services, Google Cloud oraz Microsfot Azure. Na czele peletonu pościgowego znajduje się chińska Alibaba, ze znacząco niższym wynikiem, ok 8% udziału w rynku[1]. Często stawianą tezą jest, że pandemia tylko przyspieszyła przechodzenie firm na tego typu rozwiązania, skracając technologiczny cykl życia dotychczas stosowanych rozwiązań. Wraz z drugim tygodniem lipca jednym z głośniejszych wydarzeń było zawiązanie strategicznego partnerstwa między Deutsche Bankiem – największym niemieckim pożyczkodawcą a Google Cloud, na okres 10 lat, celem tworzenia dedykowanych narzędzi, nie tylko dla banku, ale również jego klientów. Wciąż nie milkną echa przegranego przez największego spośród całej trójki Amazonu z Microsoftem budżetu amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości o łącznej wartości 10 mld $.

Drugim co do wielkości rynkiem usług opartych na chmurze były Chiny, z wartością na poziomie 10.7 mld$, rosnąc w 2019 aż o 64%[2]. Dlatego też Google otworzyło w Hong-Kongu centrum danych, choć teraz rozważa jego zamknięcie w efekcie wprowadzonych zamianach legislacyjnych, radyklanie ograniczających autonomię regionu. W połączeniu z planowanym przez chińskie władze wprowadzeniem formalnego wymogu współpracy zagranicznych firm przy świadczeniu usług w chmurze z chińskimi odpowiednikami jak Tencent czy Alibaba, Google zarzuciło plan oferowania usług w tym regionie.  Wychodząc poza region Azji południowej, łatwo dostrzec, że kolejnym obszarem zainteresowań jest Afryka. Kontynent, który jest zamieszkiwany przez blisko 17% światowej populacji produkuje zaledwie 1% danych. To kolejny obszar o którym będziemy słyszeć coraz częściej, również w zakresie dostępności do sieci 5G, zwiększającej radykalnie możliwości przesyłu danych względem obecnych standardów.

O tym jak lukratywny jest to segment biznesu łatwo się przekonać patrząc w zestawienie przychodów operacyjnych w pierwszym kwartale 2020 r. Aż 77% przychodu operacyjnego Amazonu za IQ’20 stanowił segment usług w chmurze. W przypadku Microsoftu wzrost r/r na poziomie 39% przełożył się na przychód w wysokości 13.3 mld$ i stanowi blisko 40% całkowitego przychodu przez pierwsze trzy miesiące 2020 r. Tylko w przypadku Google wartość usług w chmurze względem przychodów całkowitych stanowi zaledwie 7% w analogicznym okresie.

Obserwatorzy rynku i inwestorzy przyzwyczajeni do zestawiania obecnych zdarzeń z przeszłością, często porównują załamanie, którego doświadczyły główne indeksy giełdowe w marcu z tym po wybuchy kryzysu finansowego w 2007 r. Wtedy mnożnik przychodów spółek technologicznych skurczył się o 75%, obecnie zaledwie o 30%, zanim rynki znów odbiły pod koniec marca. Bill McDermott, były prezes niemieckiego producenta oprogramowania SAP, podkreśla, że ta różnica odzwierciedla fundamentalną zmianę. Obecnie oprogramowanie stało się już integralnym elementem przedsiębiorstw.

Dane zamieniane są w informacje, a te w wiedzę – będącą przewagą konkurencyjną przedsiębiorstw. W obecnej sytuacji związanej z pandemią przedsiębiorstwa zmuszone do zdalnej pracy wybierają rozwiązania umożliwiające kolaborację i współpracę online, tak aby zapewnić ciągłość działalności operacyjnej. Świadczą o tym słowa prezesa Microsoftu Satya Nadelli, który podczas podsumowania wyników pierwszego kwartału zwracając się do inwestorów zaznaczył, że wyniki silniejsze od konsensu analityków były możliwe dzięki rozwiązaniom chmurowym, jednocześnie powiedział, że ostatnie dwa miesiące przyspieszyły procesy transformacji, które normalnie zajęłyby dwa lata.[3]

Na rynku polskim według ostatnich szacunków Eurostatu zaledwie 10% przedsiębiorstw operowało w chmurze. Zwiększenie uchmurowienia w Polsce maja za zadanie działania podejmowane przez Operatora Chmury Krajowej, powołanego przez PFR i PKO Bank Polski.

 

 

[1] https://kinsta.com/blog/cloud-market-share/

[2] https://www.ft.com/content/eaf4a71e-8123-4f7a-8b5a-7aa339a45eae

[3] https://www.ft.com/content/ac054397-eb9a-4198-a050-18961f39feb9