Biuro Prasowe

Czy rozszerzenie Unii Europejskiej jest jeszcze możliwe? [RELACJA]

W wiodących krajach zachodniej Europy coraz częściej podważana jest długoterminowa strategia…


Prawo czy dyktat mocarstw? Perspektywy budowy ładu międzynarodowego [RELACJA]

Po rosyjskiej agresji na Gruzję w 2008 roku, a jeszcze bardziej po aneksji Krymu i otwartym udziale…


Ukraina a bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO [RELACJA]

Uwaga NATO w ostatnich latach była skoncentrowana na wschodniej flance Sojuszu, a w szczególności…


Od Międzymorza do Trójmorza. Czy Ukraina pozostanie na uboczu? [RELACJA]

Inicjatywa Trójmorza, która obejmuje 12 krajów położonych pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem…


Przyspieszenie czy zamieszanie? Nowy etap transformacji Ukrainy [RELACJA]

Program reform, przedstawiony jesienią 2019 roku przez nowy rząd Ukrainy, wygląda imponująco.…


Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy. Hasło czy rzeczywistość? [RELACJA]

Niegasnące resentymenty historyczne wydają się wciąż stanowić najpoważniejszą przeszkodę ciążącą na…


Edukacja jutra [RELACJA]

Młodzi, wykształceni obywatele, to olbrzymi kapitał dla każdego kraju. Dlatego podczas XIII Forum…


Militaryzacja Krymu a bezpieczeństwo regionu Morza Czarnego [RELACJA]

Krym to jedno z najważniejszych strategicznie miejsc w basenie Morza Czarnego. W 2014 roku został…


Trzydzieści lat wolności krajów Europy Środkowej i Wschodniej – próba bilansu. Sesja plenarna [RELACJA]

Drugi dzień obrad XIII Forum Europa-Ukraina rozpoczęła sesja plenarna, której uczestnicy –…


Ochrona zdrowia – platforma współpracy Polski i Ukrainy [RELACJA]

W 2017 roku przyjęto projekt ustawy o rządowych gwarancjach finansowych świadczenia usług…


Obywatel w e-państwie. Jak profesjonalnie budować e-administrację? [RELACJA]

Szybko rozwijające się nowe technologie wpływają na nasze życie. Wraz z ich rozwojem, konieczne…