Biuro Prasowe

"NATO:1949-1999-2019. 20 lat Polski w siedemdziesięcioletnim Sojuszu" – zapraszamy na prezentację w Tiranie.

Organizowana przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Albański Instytut Studiów…


Synergia biznesu, nauki i samorządu – jak ją osiągnąć?

W trakcie drugiego dnia Forum Regionów odbyła się dyskusja pt. Synergia biznesu, nauki i samorządu…


Uwolnić od smogu – poprawa jakości powietrza wyzwaniem XXI wieku

Smog to słowo odmieniane niemal przez wszystkie przypadki. W Polsce pojawia się na ten temat setki…


Slow food. Slow fashion. Slow life.

Rosnąca świadomość zdrowotna i żywnościowa społeczeństw wpływa bez wątpienia na popyt na zdrowe…


Efektywne gospodarowanie zasobami gwarancją bezpieczeństwa wodnego

Jak przyznaje w swojej analizie ONZ poziom zasobów wodnych Ziemi jest  kluczową kwestią dla naszego…


Przestrzeń miejska – zagospodarowanie terenów zielonych

Przez kilkadziesiąt lat rozwojowi polskich miast towarzyszyła koncepcja „betonowania” przestrzeni.…


Pojazdy autonomiczne - czy prowadzenie samochodu będzie jeszcze przyjemnością?

Pojazdy autonomiczne powoli, acz konsekwentnie stają się częścią naszej rzeczywistości. Kiedyś…


Rozwój współpracy biznesu z samorządami na rzecz efektywności energetycznej i redukcji niskiej emisji

Walka z zanieczyszczeniem środowiska wymaga nie tylko rozwiązań systemowych. Równie ważne są…


Rosja i Ukraina dokonały wymiany więźniów

Khrystyna Vlodek 9 września doszło do wymiany więźniów pomiędzy Rosją a Ukrainą. Objęła ona po 35…


Nowy rząd we Włoszech

Jakub Romaniuk Po niedawnym kryzysie i odrzuconej rezygnacji premiera Conte, 5 września we Włoszech…


Podsumowanie XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy

Forum Ekonomiczne w Krynicy jest największą w tej części Europy przestrzenią spotkania, w której…


Ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego

Morze Bałtyckie narażone jest na oddziaływanie wielu negatywnych czynników, takich jak między…