„Austriackie gadanie, czyli nie było to jak za Cesarza”. Spotkanie z Mieczysławem Czumą i Leszkiem Mazanem

Austriackie gadanie to nowa propozycja kulturalna Forum Ekonomicznego. Mieszkańcom Małopolski a przede wszystkim Krakowa – Mieczysława Czumy i Leszka Mazana nie trzeba przedstawiać. Teraz szansę usłyszenia ich opowieści o Galicji, będzie miała cała Polska.

źródło: YouTube

Tematem spotkania będzie Galicja – część składowa Austro-Węgier, „poligon doświadczalny” Unii Europejskiej, kraina zamieszkała przez czternaście narodowości. Czuma i Mazan zapraszają na spotkanie w lżejszej, anegdotycznej konwencji, z dozą  autoironii  i odwoływania się do analogii współczesnych, z podkreśleniem roli  Czechów, Żydów i Ukraińców – z portretem wszechobecnego w Krakowie cesarza Franciszka Józefa w tle.

Mieczysław Czuma i Leszek Mazan – polscy dziennikarze i publicyści. Wielokrotnie nagradzani za swą twórczość, autorzy popularnych książek o Krakowie, jego historii i mieszkańcach.

Jedną z nich jest „Tate, jedziemy do Krakowa” – książka, która jest pierwszym na naszym rynku czytelniczym kalendarium (od wieku X – po czasy współczesne), na które złożyły się wydarzenia mało znane lub zupełnie nieznane, reprezentatywne dla trwającej w Krakowie od przeszło tysiąca lat integracji narodów polskiego i żydowskiego. Procesu niełatwego, ale świadczącego o narastającej z wieku na wiek, wpisanej w krakowski pejzaż potrzebie tej integracji, zrozumienia, szacunku i współpracy. Podane w przystępnej formie, nasączone nastrojem tamtych lat fakty, anegdoty i opowieści oraz towarzysząca im bogata warstwa ikonograficzna obrazująca Kraków, Kazimierz i ich mieszkańców na przestrzeni wieków, stanowi swoisty dokument czasu minionego.

źródło opisu książki: http://www.anabasis.com.pl/