Annika Annerby Jansson – przewodnicząca Rady Regionalnej Skanii gościem V Europejskiego Kongresu Samorządów

Przewodnicząca Rady Regionalnej Skanii w Szwecji, nordyckiej krainy Wikingów, oraz Przewodnicząca Konferencji Peryferyjnych Regionów Morskich CPMR weźmie udział w dyskusji na temat współczesnego samorządu, jego zadań i stojących przed nim wyzwań.

Zdjecie: Ludvig Thunman / TT / TT NYHETSBYRÅN

W panelu „Współczesny samorząd – zadania i wyzwania” wystąpią także Witold Kozłowski – marszałek Województwa Małopolskiego,  Guoda Burokienė – przewodnicząca Komitetu ds. Administracji Państwowej i Polityki Regionalnej Litwy, Emil Boc – były premier Rumunii, obecnie prezydent miasta Kluż-Napok, Gyula Porga – burmistrz węgierskiego miasta Veszprém oraz Ekaterina Zenkewicz – dyrektor Fundacji Gomeloblimuschestvo. Przedmiotem debaty będzie m.in. współpraca na linii administracji rządowej i lokalnej. Paneliści spróbują odpowiedzieć na pytanie: czy współpraca ta przebiega bezproblemowo czy też istnieją obszary, które można usprawnić? Jakie działania należy podjąć by polepszyć kooperację pomiędzy suwerenem a samorządem?

Region Skania, szw. Skåne län, to jeden z 21 szwedzkich regionów administracyjnych oraz najdalej na południe wysunięta część Szwecji, a tym samym najbliższa Polsce część Skandynawii. Zajmuje drugie miejsce pod względem zaludnienia wśród regionów. Wizytówką regionu jest m.in. słynna marka samochodu Scania. Region kojarzony jest również z innowacjami technologicznymi, albowiem to tutaj właśnie w latach 90. narodziła się bezprzewodowa komunikacja krótkiego zasięgu – Bluetooth. Jego pomysłodawcą był mieszkaniec Skanii, Jim Kardach, który zainspirował się pierwszym królem wikingów Haraldem Sinozębym (Harald Bluetooth). Od przydomka króla pochodzi nazwa tej technologii, a jego charakterystyczne logo zawiera inicjał króla w zapisie runicznym. Skania jest regionem, w którym historia i kultura wikingów łączy się z czasami współczesnymi. Stanowi obszar otwarty i łatwo dostępny, ze względu na bezpośrednie położenie nad Morzem Bałtyckim. Skania stanowi naturalny węzeł komunikacyjny między Półwyspem Skandynawskim, a kontynentem europejskim. Most nad cieśniną Sund łączy Malmö z Kopenhagą. Połączenie to oraz położenie geograficzne w kluczowym dla południowego Bałtyku punkcie, stwarzają Skanii możliwości wzrostu wymiany handlowej i nasilenia współpracy w wielu dziedzinach. Największym miastem regionu jest Malmö, inne ważne miasta to: Helsingborg, Lund, Kristianstad, Landskrona i Trelleborg. Asumptem do rozwoju gospodarczego regionu było odejście od przemysłu wytwórczego w kierunku branż opartych na wiedzy jak np. biotechnologii i nanotechnologii oraz rozwój klastrów przemysłu spożywczego i informatyki. Uniwersytety i instytucje badawcze, zlokalizowane w Lund, Malmö, Helsingborgu i Kristianstad cieszą się międzynarodową renomą. W związku z rolą, jaką odgrywają ośrodki badawczo-rozwojowe dla regionu, zintensyfikowane zostały działania mające na celu rozbudzenie potencjału naukowego i kształcenie wykwalifikowanych kadr.

W jednym z najważniejszych ośrodków Skanii, historycznym mieście Lund, rozpoczęła swoją karierę polityczną Annika Annerby Jansson, początkowo jako członek Rady Miejskiej (1976–2014), a następnie jako jej Przewodnicząca (1991–1994). W latach 2006-2014 była Przewodniczącą Regionu Skania a od 2018 r. ponownie objęła te stanowisko. Annika Annerby Jansson jest także Przewodniczącą Konferencji Peryferyjnych Regionów Morskich CPMR od 2013 roku. Zastąpiła na tym stanowisku francuskiego polityka, ministra obrony i  ministra spraw zagranicznych Francji, prezydenta regionu Bretania- Jean-Yves Le Driana, który kierował organizacją w ostatnich latach.

Źródła: