Anna Zalewska wśród gości III Forum Przemysłowego

Udział w Forum Przemysłowym w Karpaczu (8-10 grudnia) potwierdziła minister edukacji narodowej. Anna Zalewska będzie uczestniczyła w panelu dyskusyjnym „Kształcenie zawodowe motorem rozwoju gospodarczego”.

Anna Zalewska jest częstym gościem naszych forów. Podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju mówiła m.in. o rozwoju szkolnictwa zawodowego, w tym większym zaangażowaniu pracodawców w proces kształcenia uczniów. – Budowanie szkolnictwa zawodowego razem z pracodawcami jest priorytetem rządu – powiedziała wtedy szefowa MEN.

Natomiast w marcu 2017 roku podczas III Europejskiego Kongres Samorządów w Krakowie podkreśliła, że wielką zaletą kształcenia zawodowego jest jego znaczenie praktyczne. – Niestety, wskutek zaniedbań w przeszłości ma ono złą reputację w Polsce – uważa minister Zalewska. Dlatego też nowe programy nauczania są rozwijane przez pracowników ministerstw we współpracy z przedstawicielami polskich firm. Niestety, jak podkreślała minister, polskie firmy są mniej zaangażowane niż np firmy w Niemczech, które są chętne do inwestowania pieniędzy w system kształcenia zawodowego.

Anna Zalewska skończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowała jako nauczycielka i zastępca dyrektora Liceum Ogólnokształcącego. Była też wicestarostą Powiatu Świdnickiego, później posłem VI, VII i VIII kadencji. W listopadzie 2015 roku została powołana na stanowisko ministra edukacji narodowej.