Anna Zalewska o edukacji na Forum Ekonomicznym

„Edukacja bez granic – europejskie priorytety w dziedzinie kształcenia” to tytuł debaty najbliższego Forum Ekonomicznego z udziałem Anny Zalewskiej, minister edukacji narodowej.

Zapewnienie wysokiej jakości szkolnictwa i odpowiedniego programu studiów jest jednym z priorytetów europejskich uczelni. Jest to związane między innymi z coraz większymi wymaganiami stawianymi przed kandydatami na rynku pracy. Instytucje stają przez trudnym zadaniem jakim jest dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców.

Podczas debaty uczestnicy przedstawią różne strategie europejskich instytucji edukacyjnych, które mają na celu poprawę standardów kształcenia. Zastanowią się również nad zmianami, jakie można wprowadzić, by podnieść jakość oferowanych programów.

Gościem panelu będzie Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Udział potwierdzili również między innymi: Fiona O’Loughlin, przewodnicząca Komitetu ds. Edukacji i Zdolności przy Parlamencie Irlandii, Daniel Wiśniewski, sekretarz generalny Europejskiej Federacji Pracodawców w Edukacji, Tomáš Zdechovský, eurodeputowany oraz Igor Kotsan, rektor Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki.