Andrzej Wnuk – prezydent Zamościa w Krakowie o relacjach samorządów z mediami

Media zwane „czwartą władzą” pełnią  funkcję kontrolną wobec każdej innej władzy, także tej samorządowej.  Jakie są realia funkcjonowania, cele i perspektywy niezależnych mediów lokalnych? Czy osią wspólnej egzystencja z lokalnymi włodarzami zawsze musi być krytyka?  Odpowiedzi  na te pytania, wraz z niezależnymi wydawcami, dziennikarzami i politykami, będzie poszukiwał podczas krakowskiego Kongresu prezydent Zamościa – Andrzej Wnuk.

Swój udział w dyskusji na ten temat, oprócz Andrzeja Wnuka – byłego wydawcy i dziennikarza, potwierdzili także Arkadiusz Hołda – założyciel Telewizji Silesia i Radia Silesia, Jerzy Jurecki – wydawca i dziennikarz „Tygodnika Podhalańskiego”, członek Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, Marcin Biegluk – dyrektor generalny Portfolio Prasowego Ringier Axel Springer Polska, Barbara Bartuś – posłanka PiS i wiceprzewodnicząca Komisji Ustawodawczej Sejmu RP oraz Jerzy Fedorowicz – senator z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Andrzej Wnuk ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był prezesem zarządu grupy wydawniczej Słowo, redaktorem naczelnym „Kroniki Tygodnia” i kwartalnika „Ceramika Budowlana”, doradcą gospodarczym i wykładowcą Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Współtworzył Zamojskie Stowarzyszenie Dziennikarzy.

Wielu medioznawców wprost mówi, że trudno dzisiaj mówić o mediach niezależnych. Wpływają na nie czynniki polityczne, ale równie istotną presję wywierają warunki ekonomiczne i struktura własnościowa. Trudno polemizować z tym, że najwięksi gracze na rynku medialnym są zależni od niektórych bądź wszystkich naraz spośród wymienionych wcześniej czynników. Czy jednak tak postawiona teza ma zastosowanie również do mediów lokalnych, które częstokroć wyjątkowo dobitnie akcentują swoją niezależność?

Czy można się dzisiaj skutecznie ochronić przed zarzutem braku obiektywizmu dziennikarskiego? Czy niezależne media z założenia muszą być krytyczne wobec samorządów? O tym już niebawem w Krakowie podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów będą dyskutować najbardziej zainteresowani – politycy, samorządowcy i dziennikarze.