Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury gościem V Europejskiego kongresu Samorządów

Uczestnictwo w Europejskim Kongresie Samorządów potwierdziło już kilku polskich ministrów. W tym gronie znajduje się także Andrzej Adamczyk, który podczas krakowskiego Kongresu będzie gościem specjalnego cyklu rozmów z najważniejszymi uczestnikami konferencji. Dodatkowo minister Adamczyk otworzy obrady tegorocznego Kongresu.

 

Ten cykl to nowość wprowadzona na Kongresie od tego roku, choć wypróbowana już między innymi podczas Forum Ekonomicznego. W programie konferencji najczęściej będą one poprzedzać debatę w panelu dyskusyjnym, stanowiąc swego rodzaju wstęp, kierunkujący dyskusję.

Andrzej Adamczyk od 2005 roku jest posłem na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji. Przez wiele lat pełnił funkcję wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz członka Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Uczestniczył w pracach podkomisji: do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz do spraw transportu lądowego.

Specjalizuje się w tematyce infrastruktury drogowej i kolejowej oraz budownictwa. W parlamencie zajmował się między innymi rządowym projektem ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, zmianą ustawy „Prawo budowlane” oraz projektem ustawy dotyczącej uproszczenia procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym.

Jako radny powiatu krakowskiego przez dwie kadencje przewodniczył Komisji Infrastruktury. Jest członkiem Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.