Aktualne wyzwania związane z cyfryzacją na III Forum Cyberbezpieczeństwa

Podnoszenie świadomości, inwestowanie w nowe technologie, powszechna certyfikacja produktów i usług oraz poszerzanie współpracy branżowej i międzynarodowej – to optymalne działania na rzecz bezpieczeństwa sieci. O aktualnych wyzwaniach związanych z cyfryzacją rozmawiali uczestnicy III Forum Cyberbezpieczeństwa (7-8 września br.), które odbyło się w ramach XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

 

Obecna złożoność cyfrowej rzeczywistości stawia wyzwanie stworzenia systemowych rozwiązań, które będą gwarantowały stałe podwyższanie poziomu ochrony systemów. Oznacza to, że trzeba już dziś wypracować schematy działania, uodporniające świat na zjawiska, które pojawią się w przyszłości i których skala (a nawet może natura) jeszcze nie jest znana.

Krzysztof Silicki, Dyrektor NASK

Eksperci NASK są zgodni, że wielokierunkowe działania – do nich należy Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, regulacje na poziomie międzynarodowym i międzysektorowym, ujednolicony system certyfikacji produktów i usług pod kątem cyberbezpieczeństwo to elementy systemu, który należy rozwijać, aby wzmacniać światową odporność na zagrożenia. W sytuacji naruszenia bezpieczeństwa konieczne jest z kolei natychmiastowe reagowanie, ostrzeganie oraz ściganie przestępców.

Odpowiedzialność za te działania spoczywa na różnych podmiotach. Władze państwowe i organizacje międzynarodowe działają na poziomie legislacyjnym. Podmioty ekspercie (ENISA, krajowe i sektorowe zespoły CSIRT) – na poziomie operacyjnym. Wiele też zależy od dostawców usług, wytwórcy urządzeń.

Wśród zagadnień – współpraca, suwerenność i nowe trendy

Właśnie w związku ze złożonością tematu Forum Cyberbezpieczeństwa składało się z cyklu dziewięciu panelowych debat z udziałem kilkudziesięciu wiodących specjalistów w różnych dziedzinach powiązanych z cyberbezpieczeństwem. Zaproszenie NASK do udziału w III Forum Cyberbezpieczeństwa przyjęli przedstawiciele władz państwowych, analitycy i eksperci z Polski i zagranicy.

Podczas III Forum Cyberbezpieczeństwa w międzynarodowym gronie omawiano:

  • współpracę międzynarodową w zwalczaniu cyberprzestępczości (w ramach UE oraz z państwami spoza wspólnoty),
  • suwerenność cyfrową,
  • bezpieczeństwo użytkowników nowych technologii (certyfikacja produktów i usług pod względem cyberbezpieczeństwa),
  • wpływ pandemii COVID-19 na bezpieczeństwo w internecie,
  • nowe trendy w sektorowym współdziałaniu na rzecz cyberbezpieczeństwa (ISAC).

Jedna z debat, moderowana przez Dyrektora NASK Krzysztofa Silickiego, „ISAC – od niezobowiązujących spotkań do prężnie działające organizacji, czyli różne formy dojrzałość” dotyczyła tworzenia Centrów Wymiany i Analizy Informacji ISAC. Ich powstawanie wyraźnie przyczynia się do podniesienia poziomu wiedzy na temat zagrożeń w danym państwie, a także do wzrostu kompetencji firm i instytucji w przeciwdziałaniu tym zagrożeniom. Udział w debacie wzięli m.in. Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i Sławomir Górniak – starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA).

Inny panel dotyczył europejskiego programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa. Uczestnicy, m.in. Paweł Kostkiewicz – kierownik Jednostki Certyfikującej, NASK-PIB i dr inż. Andrzej Białas, prof. EMAG – zastanawiali się, czy jesteśmy już gotowi na masową certyfikację produktów i usług.

Dyrektor NASK PIB Wojciech Pawlak.

Dyrektor NASK PIB Wojciech Pawlak wziął udział w panelu pt. „Jak pandemia COVID-19 zmieniła pogląd na cyfryzację oraz cyberbezpieczeństwo?”. Debatujący rozmawiali o tym, czy społeczeństwa były gotowe na tę rewolucję cyfrową i co dzięki jeszcze większemu naciskowi na cyfryzację życia codziennego zyskaliśmy, a co utraciliśmy.

O tym, jak nowe technologie wpłynęły na krajobraz zagrożeń hybrydowych w cyberprzestrzeni i jak platformy internetowe wspierają walkę z dezinformacją, debatowali uczestnicy panelu „Zagrożenia hybrydowe w cyberprzestrzeni – szanse i wyzwania dla europejskiego ekososystemu cyberbezpieczeństwa”. Wśród nich: Przemysław Jaroszewski – CSIRT NASK, NASK PIB i Wojciech Wrzesień – NASK SA. Moderacja: Paweł Zegarow, NASK.

Gościem dwóch debat był Janusz Cieszyński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Wziął udział m.in w panelu ministerialnym „Cyfrowa gospodarka, cyfrowa suwerenność i cyfrowa solidarność – jak działać w obliczu światowej konkurencji i globalnych cyberzagrożeń?”, moderowanym przez Krzysztofa Szuberta – pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej.

Podczas Forum Ekonomicznego przedstawiciele NASK i KPRM informowali również o przygotowaniach do IGF, czyli Szczytu Cyfrowego ONZ w Katowicach. Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie inicjatywy IGF.