„Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne. Wizje współpracy” – zapraszamy na debatę w Rydze

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich serdecznie zaprasza na panel dyskusyjny „Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne. Wizje współpracy” połączony z otwartą debatą na temat koncepcji Trójmorza. Wydarzenie  odbędzie się w poniedziałek 16 października o godz. 13.00 w EU House, 28 Aspāzijas bulvāris (Ryga, Łotwa).

Inicjatywa Trójmorza to koncept promujący zacieśnianie współpracy gospodarczej między krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Projekt, którego istota rozumiana jest dzisiaj jako wzmacnianie współpracy infrastrukturalnej w regionie, może jednak rozwijać się dalej na bardzo wielu płaszczyznach. Jakie mogą one być? Jakie chcielibyśmy, żeby były?

Program:

Powitanie: Ewa Dębska, Ambasador RP w Republice Łotewskiej

Wstęp:

Kinga Redłowska, Dyrektor Programowa, Instytut Studiów Wschodnich

Moderator:

Andris Sprūds, Dyrektor Łotewskiego Instytut Spraw Międzynarodowych

Paneliści:

Przemysław Żurawski Vel Grajewski, Przemysław Żurawski vel Grajewski, doradca ministra spraw zagranicznych Polski

Gheorghe Magheru, doradca ministra spraw zagranicznych Rumunii

Ilgvars Kļava, ambasador, dyrektor generalny  Dyrektoriatu Stosunków Bilateralnych w MSZ Łotwy

W trakcie konferencji zostanie zaprezentowana publikacja „Adriatyk–Bałtyk–Morze Czarne. Wizje współpracy” (kliknij, aby pobrać pdf).

Projekt powstał dzięki wsparciu finanso­wemu Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Mini­sterstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Dyploma­cja publiczna 2017”.

Partnerem wydarzenia jest Łotewski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Ambasada RP w Rydze.