Aktualizowany na bieżąco program XXX Forum Ekonomicznego to ponad 330 wydarzeń w dniach 8-10 września 2020 roku, gdy Krynica Zdrój po raz kolejny stanie się centrum wydarzeń świata polityki, biznesu, nauki i kultury. Ponad 4500 Gości dyskutujących o problemach najważniejszych dla społeczności krajowej i zagranicznej na 16 ścieżkach tematycznych.

Misją Forum Ekonomicznego jest umożliwienie konstruktywnego dialogu, który buduje nowe rozwiązania i inicjatywy glokalne – zmieniające nasze życie w trosce o środowisko naturalne i lokalne społeczności. W związku z panującą pandemią COVID-19 tzw. koronawirusa obszary poszczególnych dyskusji będą dostosowywane do dynamiki sytuacji.

Poniżej prezentujemy wybrane propozycje programowe.

Sugestie Partnerów XXX Forum Ekonomicznego w zakresie programowym prosimy zgłaszać do poszczególnych opiekunów albo na adres: program-fe@isw.org.pl

Biznes i Inwestycje

Pojęcie kapitalizmu interesariuszy zaczęło zyskiwać na popularności w latach '50 XX wieku, zakłada uwzględnianie w tworzonych strategiach przez firmy nie tylko akcjonariuszy, ale również interesów wszystkich jednostek, na które wpływ mają działania firmy. Jednak w dyskursie społecznym pojawiło się dopiero na stałe po kryzysie finansowym z 2007 r. a w ostatnich latach również w kontekście zrównoważonego rozwoju. O tym w jaki sposób firmy, które dominują na rynku i wyznaczają standardy sektorowe implementują elementy strategii na rzecz interesariuszy.

Niektórzy polscy operatorzy testują już 5G w warunkach bojowych, inni zaś twierdzą, że są już teraz gotowi na sieć nowej generacji. W rzeczywistości do uruchomienia sieci nowej generacji dla konsumentów jeszcze daleka droga. Zanim to się stanie, musi się odbyć aukcja odpowiednich częstotliwości. O cztery bloki powalczą cztery grupy kapitałowe. Po wygranej w aukcji i wniesieniu opłaty za rezerwację bloku, operator, który dostanie dostęp do częstotliwości, musi po pół roku od otrzymania rezerwacji uruchomić co najmniej 10 stacji bazowych 5G w jednym wojewódzkim mieście. Z kolei przed 2025 r. musi działać minimum 500 stacji w minimum 16 miastach. Stanowi to więc nie lada wyzwanie.

Koncepcja przedsiębiorczego państwa jako jednostki aktywnie alokującej środki publiczne w inwestycjach o podwyższonym ryzyku, których kapitał prywatny nie chce wspierać ze względu na zbyt wysokie ryzyko i odległy horyzont czasowy. W w ostatnich latach zyskuje na popularności. W poszczególnych państwach powstają wyspecjalizowane wehikuły inwestycyjne. O najlepszych praktykach z zagranicy oraz tym w jaki sposób podmioty związane ze Skarbem Państwa mogą dywersyfikować i mitygować ryzyko w nowych obszarach biznesowych, tak aby Polska zyskała kolejne czempiony narodowe.

Od IT po FMCG, polski eksport ma różne oblicza. Giganty technologiczne i software house'y mogą się pochwalić licznymi historiami sukcesu i wdrożeniami u wielkich międzynarodowych korporacji. Z kolei wiele sieci FMCG w swoją politykę wzrostu i ekspansji wprowadziło zasadę wspierania polskich producentów z branży spożywczej. Jakie istnieją szanse, ale i zagrożenia dla polskich eksporterów? Czego eksporterzy w różnych branżach mogą nauczyć się od siebie nawzajem?

Gospodarka europejska rozwija się w trudnym globalnym kontekście. Podczas gdy prognozy wzrostu gospodarek w krajach tzw starej UE nie sięgają nawet 2 proc., kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Malty osiągnęły w 2019 najwyższy wzrost, sięgający oscylujący od 3,5-5 proc. Czy ta dynamika wzrostu to nadal „odcinanie kuponów” ze swoistej „renty zacofania” regionu czy efekt dobrego planu rozwoju? Jak najlepiej wykorzystać potencjał regionu na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej w ramach całej UE?

Na polskim rynku medialnym od dłuższego czasu widzimy już globalny trend. Konsolidacja i skupywanie, przede wszystkim branżowych portali internetowych, ma dać przewagę na rynku medialnym tym najsilniejszym. Czemu medialnym gigantom zależy na zakupie mniejszych podmiotów od siebie? Jak na komercyjnym rynku powinny działać media publiczne, którym nie wolno przejmować innych podmiotów? Ile dziś trzeba mieć pieniędzy, żeby odgrywać ważną rolę na rynku przejęć medialnych?

Polskie przedsiębiorstwa coraz chętniej wchodzą i eksportują za granicę oraz korzystając z doświadczeń swoich i innych firm, coraz lepiej sobie na nich radzą. Zyski osiągane na działalności zagranicznej systematycznie rosną, a przedsiębiorcy zakładający swoje startupy od razu robią to z myślą “born global”. Sama etykieta “Made in Poland” jest coraz bardziej rozpoznawalna, a zagraniczni konsumenci mają zaufanie do naszych produktów. Jak podtrzymać ten trend wzrostowy? Jak umocnić markę “Made in Poland” na rynkach zagranicznych?

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, kosztującego wraz z infrastrukturą transportową ok. 30 mld zł jest ważnym projektem na inwestycyjnej mapie Polski. Rozbudowa infrastruktury a także możliwość rozwoju współpracy międzynarodowej również na polu instytucjonalnym i biznesowym są głównymi atutami przemawiającymi za powstaniem Portu. Jakie znaczenie dla polskiej gospodarki oraz polityki zagranicznej mają inwestycje o tym charakterze w Polsce? Co ich realizacja może oznaczać dla przyszłości rozwoju współpracy międzynarodowej?

Wraz z techiczną recesją zapoczątkowaną na amerykańskim rynku akcyjnym, Polska staje przed rewizją prognoz dot. wzrostu gospodarczego. Jakich zmian spodziewają się przedsiębiorcy po głębokich zmianach w otoczeniu rynkowym oraz w jaki sposób administracja terytorialna i centralna może dalej wspierać MSP, które stanowią o sile polskiej gospodarki.

Poprzednie lata, mimo sprzyjającej sytuacji gospodarczej, oznaczały relatywny spadek nakładów inwestycyjnych w odniesieniu do przychodów w sektorze MŚP. Wynosił on 4,3% i był najniższy od 2012 r. A suma nakładów inwestycyjnych utrzymała się w 2017 r. na poziomie z ubr. I wynosiła 93,6 tys zł. Dyskusja będzie dotyczyć postulowanych zmian w otoczeniu prawnym, które zachęcałyby do zwiększenia nakładów inwestycyjnych przez MŚP, tym samym przyczyniając się do zwiększania konkurencyjności w skali regionu polskich MŚP.

Z badań PARP wynika, że ponad 54 proc. firm w ogóle nie współpracuje z innymi firmami. Tylko 38 proc. dużych firm deklaruje współpracę z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Poprzez wprowadzenie jakich instrumentów i zachęt można zachęcać do współpracy przedsiębiorców. O historiach sukcesu kooperacji między MSP a dużymi przedsiębiorstwami.

Ukryci czempionii to w gospodarce niemieckiej przedsiębiorstwa, które dzięki przewadze technologicznej i innowacyjnym rozwiązaniom skutecznie zagsopodarowały rynkową nisze. W jakis sposób czerpać z niemieckich doświadczeń. Krajowe przedsiębiorstwa również efektywnie zagospodarowują nisze jak np. producenci pianek poliuretanowych szeroko wykorzystywanych w budownictwie na całym świecie. Jakie są inne nisze zagospodarowywane przez polskich przedsiębiorców i jak duzi gracze mogą ich w tym wspierać?

Sektor MŚP jest witalny dla polskiej gospodarki, odpowiada za blisko 50% polskiego PKB. Polskie przedsiębiorstwa po ciężkim pierwszym półroczu aktualizują strategie i plany rozwojowe. W jaki sposób ostatnie trzydzieści lat wolonorynkowej gospodarki wpłynęło na polskie społeczeństwo i ducha przedsiębiorczośc. Na przykładzie zagranicznych Partnerów i ich najlepszych praktyk jakie są efektywne systemy wspierania MSP? Tak aby kolejne 30 lat było dalszym okresem dominacji drobnych przedsiębiorców.

W 2018 roku napływ do Polski kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wyniósł 50,4 mld PLN. Największe dochody osiągnęli inwestorzy posiadający udziały w krajowych podmiotach bezpośredniego inwestowania związanych z przetwórstwem przemysłowym, handlem hurtowym i detalicznym oraz naprawią pojazdów samochodowych i motocykli a następnie działalnością finansową i ubezpieczeniową. W jaki sposób będą się kształtowały napływy BIZ w Polsce w kolejnych latach? O tym jak zachęcić inwestorów zagranicznych do zwiększania zaangażowania kapitałowego w Polsce

Przedsiębiorstwo, które jest dobrze zarządzane, musi się rozwijać i rozrastać. Pozyskuje ono coraz więcej klientów, zajmuje coraz większą część rynku i zatrudnia coraz więcej pracowników. Do pewnego momentu dzieje się to organicznie, drogą naturalnego rozwoju. Jednak, gdy firma osiągnie już znaczną wielkość, może skorzystać z innych, dostępnych metod na rozszerzenie działalności. Jak polskie przedsiębiorstwa mogą skorzystać na fuzjach i przejęcia? Jakie dobre praktyki należy wprowadzić, aby z sukcesem przejść te procesy?

Jak do tej pory jednym z głównych towarów eksportowych, jeśli chodzi o polską branżę spirytusową, była wódka. Marka “Made in Poland” w tym przypadku była dobrze rozpoznawalna i cieszyła się popularnością za granicą. Jednak w związku ze zmianami klimatycznymi i zmieniającymi się preferencjami konsumentów, coraz więcej pojawia się przedsiębiorców, którzy m.in. produkują wino w polskich winiarniach, a alkohol ten cieszy się coraz większą popularnością i uznaniem konsumentów. Jakie są perspektywy branży alkoholowej w Polsce? Na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

Dla bardzo wielu polskich i środkowoeuropejskich korporacji ostatnie lata to okres dynamicznego wzrostu. Coraz częściej zatem mamy do czynienia z sytuacją ich obecności nie tylko w Europie, ale również na innych kontynentach. Którędy prowadzi droga do sukcesu, jaki przyjąć plan na budowę i rozwój firmy, gdzie szukać przewagi konkurencyjnych, dających szanse na sukces?

Europa i Świat

Konsumenci informacji tracą zaufanie do mediów, bo serwowana przez nie informacja jest często zaopatrzona w mniej lub bardziej subtelny komentarz, wyrwane z kontekstu albo intencjonalnie zestawione dane i wypowiedzi. Biznes wydawniczy zmienia się, adaptując zdobycze technologiczne i uczestnicząc w wyścigu o pierwszeństwo i etykietę „exclusive”. Informacje atrakcyjnie „opakowane”, z wysoką „klikalnością” nie muszą już być prawdziwe, by sprzedawać się dobrze. I tu pojawia się ważne pytanie o to, czy prawda to również część prawdy, interpretacja faktu, stwierdzenie zawierające sugestię, itd. Fake news w sieci to dzisiaj rosnący problem. Czy i jak można skutecznie walczyć z tym zjawiskiem?

We współczesnym świecie istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego są szeroko pojęte innowacje. Aby zachęcić przedsiębiorstwa do inwestowania, w tym do inwestowanie w innowacje, wiele państw udziela wsparcia finansowego właśnie w tym zakresie. Wiele krajów udziela – poza dotacjami - również wsparcia pośredniego w postaci ulg podatkowych ukierunkowanych na działalność innowacyjną – ulg inwestycyjnych, czy też ulg na badania i rozwój. Ale takie rozwiązania nie mogą być obciążone zbyt dużymi obwarowaniami, które to z kolei mogą wręcz zniechęcać do ich wykorzystywania.

Mija pięć lat od wprowadzenia wobec Rosji sankcji gospodarczych UE i USA w reakcji na aneksję Krymu i interwencję w Donbasie. Z jednej strony sankcje odcięły Rosji dostęp do światowych rynków finansowych. Z drugiej – wymusiły na Kremlu przemodelowanie gospodarki opartej dotąd na eksporcie gazu i ropy, co zaowocowało m.in. bardzo silnym rozwojem produkcji rolniczej. Czy Rosja ma szansę rozwijać się mimo sankcji? I jak na perspektywę dalszego utrzymania sankcji zapatrują się kraje Zachodu?

Wraz z zakończeniem wojen na terytorium byłej Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych teoretycznie otworzyła się droga do integracji tego regionu z Unią Europejską. Słowenia znalazła się wśród pierwszych krajów dawnego bloku socjalistycznego przyjętych do UE w 2007 r.; w 2013 r. dołączyła do tego grona Chorwacja. Jednak pozostałe państwa Bałkanów Zachodnich wydają się być wciąż daleko od realizacji tego celu – w tym w wyniku sprzeciwu Francji na otwarcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Nieokreślone pozostają też przyszłe bałkańskie granice NATO w sytuacji, gdy o wpływy w tym regionie (a zwłaszcza w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie) zabiega Rosja.

Polska, leżąca na trasie planowanej wielkiej magistrali handlowej mającej połączyć Chiny z Europą, wydaje się być obszarem geograficznie predestynowanym do odegrania istotnej roli w realizacji tej inwestycji. Ale o miano głównego w Europie Środkowo-Wschodniej hubu dla transportu towarów z i do Chin walczą też inne kraje regionu, jak Węgry, Czechy, Słowacja, Ukraina i Białoruś. Czy możliwe jest tu partnerstwo, czy też kraje wyszehradzkie i ich wschodni sąsiadów czeka wzajemna rywalizacja o relacje gospodarcze z Pekinem?

Porozumienie nuklearne z Iranem z 2015 roku stało się impulsem dla europejskich firm, do budowania programów współpracy z tym krajem. Nowe sankcje USA i konflikt amerykańsko – irański w roku 2019 z kolei niemal całkowicie wyłączyły Iran z międzynarodowej współpracy gospodarczej. Czy jest szansa na to, by Teheran powrócił do współpracy z Zachodem czy będzie barierą blokującą obudowę Nowego Jedwabnego Szlaku, który ma połączyć Chiny z Europą?

Brexit i pogłębiająca się różnica zdań wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego kładą się cieniem na obecnej kondycji Unii Europejskiej i NATO. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest coraz częściej krytykowana za niemoc decyzyjną w kluczowych kwestiach. Czy ład międzynarodowy zrodzony po 1945 r. właśnie przeżywa najpoważniejszy kryzys w swojej historii? Czy dotychczasowe funkcjonowanie instytucji stojących na straży globalnego porządku należy koniecznie zrewidować?

Gruzja deklaruje zamiar wejścia do Unii Europejskiej i do NATO. Równocześnie konflikty graniczne, nacisk dyplomacji rosyjskiej i kłopoty wewnętrzne blokują gruzińską drogę na Zachód. Czy Gruzja jest w stanie wypracować nowy model ucieczki spod dominacji Rosji w sytuacji gdy „entuzjazm” wobec rozszerzenia słabnie w państwach Zachodu.

Turcja pod przywództwem prezydenta Erdogana powraca do starego, „osmańskiego” modelu polityki. Rośnie rola tradycji islamskiej, Ankara cele swojej polityki widzi w ekspansji na Bliski Wschód i do Afryki Północnej. Członkostwo w Unii Europejskiej przestało być priorytetem polityki tureckiej. Czy oznacza to, że Turcja odwróci się od Zachodu próbując samodzielnej gry mocarstwowej? Czy też jest to gra obliczona na wzmocnienie siły przetargowej Ankary we wspólnotach Zachodu?

Do niedawna mówiło się tylko o slowbalizacji, czyli spowolnieniu globalizacji w związku ze zmniejszeniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wojną handlową i protekcjonizmem w USA. Obecnie, wskutek depresji gospodarczej, wywołanej ogólnoświatową falą koronawirusa, mamy do czynienia z zakwestionowaniem globalizacji jako takiej. Pandemia pokazała, że całkowita zależność od importu z Chin i, szerzej, Azji Południowo-Wschodniej może być zabójcza dla Zachodu. Dziś już wiadomo, że łańcuchy wartości muszą zostać przeorganizowane, pytanie tylko, jak głęboko i jak bardzo uderzy to po kieszeni konsumentów. I jak w konsekwencji będzie wyglądał globalny handel?

Pierwszego stycznia 2021r. Wielka Brytania już definitywnie znajdzie się poza strukturami Unii Europejskiej. Ostateczny kształt przyszłych relacji bilateralnych poznamy dopiero przed samym zakończeniem Okresu Przejściowego, jednakże już teraz wiadomo, że powinny być one jak najbardziej kompleksowe i zbliżone do tych, które funkcjonowały do 31 stycznia 2020r. Jak będzie wyglądać UE bez WIelkiej Brytanii? Jak wyglądać będzie Wielka Brytania poza UE? Czy rozwód musi być bolesny?

Forum Bezpieczeństwa

W obliczu zagrożeń zewnętrznych stojących obecnie przed NATO, potrzeba jeszcze szerszego rozwoju międzynarodowej współpracy wojskowej pozostaje niezaprzeczalna. Jednak które z wielu dostępnych mechanizmów gwarantują najszybszą i najefektywniejszą integrację europejskich armii? Czy są to wspólne programy zbrojeniowe, wielonarodowe ćwiczenia i łączone brygady wojskowe a może międzynarodowe misje zagraniczne?

Po okresie cięć budżetowych i ogólnej zapaści przemysłu zbrojeniowego jaki nastąpił po upadku Żelaznej Kurtyny branża ta zaczyna obecnie na nowo odżywać. Co więcej, coraz więcej państw kupuje sprzęt wojskowy od rodzimych producentów, pomijając gigantyczne koncerny. Jednakże w dłuższej perspektywie kontrakty od rodzimego wojska nie wystarczą by te firmy utrzymać. Jak więc małe rodzimy firmy zbrojeniowe mogą konkurować z międzynarodowymi koncernami?

Choć w odpowiedzi na upadek Żelaznej Kurtyny i zakończenie Zimnej Wojny wielu wróżyło rychły upadek NATO to obecna sytuacja geopolityczna dobitnie pokazuje, że jeszcze na to nie czas. W zależności od położenia geograficznego różni członkowie Sojuszu różnie postrzegają najważniejsze zagrożenia jakie przed nimi stoją. Rosja, Chiny, Iran a może szeroko pojęte cyber? Czy uda się osiągnąć konsensus co do największych wyzwań Sojuszu?

Od 1 lipca 2019 r. przez pół roku państwa Grupy Wyszehradzkiej i Chorwacja pełniły w Krakowie dyżur bojowy w ramach Grupy Bojowej Unii Europejskiej. Żołnierze byli utrzymywani w pełnej gotowości, by w razie zagrożenia w Europie być zdolnym do szybkiej i zdecydowanej reakcji. Utworzenie grupy bojowej niewątpliwie niesie za sobą praktyczne korzyści. Otwiera drogę do trwałej współpracy wojskowej i oszczędności związanych z efektywniejszym wykorzystaniem potencjałów militarnych i przemysłowych. Następna Grupa Bojowa jest planowana do pełnienia dyżuru w pierwszej połowie 2023 r. Czy istnieje szansa na utrzymanie długotrwałej współpracy na rzecz wspólnego bezpieczeństwa w regionie?

Infrastruktura krytyczna jest kluczowym elementem z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, stabilności i rozwoju gospodarczego, funkcjonowania społeczeństw oraz pojedynczych obywateli. Wzrastające uzależnienie funkcjonowania IK od rozwiązań teleinformatycznych i zmiany, jakie dokonują się w tym środowisku prowadzą do powstania nowych wyzwań dla zapewniania bezpieczeństwa. Zagrożeniem mogą być zarówno możliwe usterki techniczne, błędy ludzkie, ale również intencjonalne, wrogie działania prowadzone w cyberprzestrzeni.

Formalnie okres najdłuższej w dziejach Wall Street koniunktury rynkowej został zakończony 11.03.2020 wraz z wkroczeniem rynku w fazę technicznej recesji. Spowodowanej szerzącą się pandemią COVID-19 tzw. Koronawirusa. W jaki sposób poszczególne kraje zmagały się z pandemią? W jaki sposób reagowały na nie społeczeństwa i przedsiębiorcy? O tym jakie wnioski wyciągnąć na przyszłość i czy Polak jest rzeczywiście mądry po szkodzie.

Centralny Port Komunikacyjny ma być lotniskiem wykorzystującym najnowsze zdobycze techniki; inwestycją zupełnie zmieniającą sposób podróżowania i doświadczenie lotniskowe w bardzo wielu aspektach. Wyznacznikiem nowoczesności ma być nie tylko rozmiar, ale intuicyjność, komfort i jak najkrótszy czas transferu, w tym przejścia przez kontrole bezpieczeństwa i transportowe. Koncepcja węzła transportowego opartego na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym i kolejowym, spójnych z układem sieci drogowej, wymaga dużych nakładów w sferze bezpieczeństwa. Jak CPK wpłynie na rzeczywistość transportową? Jakie wyzwania czekają politykę bezpieczeństwa transportowego?

Wykorzystując ogólnodostępne, popularne narzędzia, jak portale społecznościowe typu Facebook, Twitter można wpływać na opinie publiczną obcego kraju w takiej skali, która pozwala nawet zmieniać wyniki wyborów. W ostatnim czasie zauważa się lawinowy wzrost aktywności tzw. trolli, działających na potrzeby globalnych graczy. Znaczna aktywność tego typu działań w sieci zauważana jest także w Polsce. Czy zatem element cyberwojny stanie się w przyszłości głównym polem starć między biegunami?. Jak wrogie działania w sieci wpływają na kształtowanie geopolityki europejskiej. Jak kraje małej i średniej wielkości mogą skutecznie zabezpieczyć się przed skutkami wrogiej działalności w sieci? Co da powszechna edukacja w tej materii?

Forum Cyfryzacji

W 2008 roku zostały zaprezentowane Apple App Store i Google Play Store. Dwa największe sklepy z aplikacjami mobilnymi zaczynały od niecałych 600 aplikacji. Dziś każdy z nich liczy miliony aplikacji. Przez minioną dekadę nastąpił skokowy rozwój aplikacji mobilnych i powstających wokół nich ekosystemów, które następnie zmieniają nawyki konsumentów. O podejściu mobile first i cyfrowych firmach, które tworząc rozwiązania do komunikacji z klientami postawiły na aplikacje mobilne i zaczęły dominować na rynku.

Na tle Unii Europejskiej Polska jest jedną z najszybciej cyfryzujących się gospodarek. Mimo to pod względem wykorzystania technologii teleinformatycznych we wszystkich sektorach gospodarki krajowy rynek nadal pozostaje daleko w tyle za europejskimi liderami. Transformacja cyfrowa wydaje się być jednak nieunikniona. Zgodnie z prognozami do końca 2020 roku 60% przedsiębiorstw będzie wdrażało nowe rozwiązania IT w ramach kompleksowej strategii cyfrowej. Jak firmy radzą sobie na ścieżce transformacji cyfrowej?

Szybki rozwój uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji z jednej strony fascynuje, z drugiej niektórych może przerażać. Zadowalać nas mogą wszystkie nowe udogodnienia w naszym życiu – od zarządzania naszymi obowiązkami i planami na wakacje po sporządzanie diagnozy medycznej czy symulacje dotyczące giełdy. W tym samym momencie zatrważające mogą być społeczne i osobiste konsekwencje, które się z tym wiążą, w tym coraz częstsze wybieranie kontaktu z drugim człowiekiem na odległość, czy gruntowne zmiany w sposobie pracy. Jak będzie funkcjonowało społeczeństwo za 5, 10, 20 lat? Czy zbliżamy się do momentu, kiedy powstanie Homo Deus? Jak się na to przygotować?

W firmach coraz chętniej wykorzystywane jest wyspecjalizowane oprogramowanie wspierające m.in. produkcję, sprzedaż, zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutację, obsługę magazynu, marketing oraz wiele innych procesów biznesowych. I choć korzyści płynące z każdego z tych narzędzi są naprawdę duże, najlepsze efekty osiągniemy dopiero wtedy, gdy są one ze sobą odpowiednio zintegrowane. Integracja wiąże się jednak niestety z podwyższonym ryzykiem z zakresie cyberbezpieczeństwa. W przypadku ataku kluczowe dane dla przedsiębiorstwa mogą zostać skradzione, wykorzystane i upublicznione. Jak odpowiednio przygotować się do integracji systemów IT? Jakie rozwiązania wybierać?

Jak wynika z raportu NIK, kwestia cyberbezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych w samorządach jest nadal tematem o którym niewiele się mówi. Biorą pod uwagę rozwój cyfryzacji i e-usług, wzrost świadomości o zagrożeniach cybernetycznych i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w sieci powinien być traktowany priorytetowo. Kto i jak może wspierać samorządy i przygotować je na cyberrewolucję?

Wysoki poziom bezpieczeństwa cybernetycznego stał się jednym z priorytetów przedsiębiorstw i Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo danych i informacji jest jednak trudne do zagwarantowania, a incydenty i przestępstwa mogą mieć negatywne skutki nie tylko w państwie, w którym zostało popełnione, ale w całej Europie. Czy nowa unijna polityka i strategie będą wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego? Jak państwa mogą współpracować w tym w obszarze?

Obecnie biznes przechodzi wiele fundamentalnych transformacji w związku z postępującą cyfryzacją. W trakcie pandemii Covid-19 wiele przedsiębiorstw, które były oparte na modelu brick and mortar, upadło. W obliczu wyzwań, które stawia przed nami współczesność, koniecznym wydaje się prowadzenie e-biznesu. Czy współczesna gospodarka jest “skazana” na e-commerce? Czy to już definitywny koniec ery brick and mortar, która wydawała się odradzać na nowo?

Małe i średnie przedsiębiorstwa korzystające na co dzień z rozwiązań chmurowych wśród ich największych zalet wymieniają: sprawność komunikacji w firmie (77 proc.), możliwość pracy zdalnej (74 proc.) oraz łatwość przechowywania i przetwarzania danych (72 proc.) – według raportu „Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?”. W jaki sposób zachęcać nie tylko MSP do szybszej integracji rozwiązań opartych na chmurze? Czy obecny poziom bezpieczeństwa danych od strony formalnej i technologicznej jest wystarczający? O przewagach konkurencyjnych i nowym rozdaniu wynikającym z uchmurowienia.

Przewiduje się, że w ujęciu globalnym do 2020 r. Internet przedmiotów (IoT) wygeneruje dodatkowe 344 mld USD przychodów, a także przyczyni się do ograniczenia kosztów o 177 mld USD. W jaki sposób przedsiębiorstwa przechodzące cyfrową transformację mogą implementować kolejen rozwiązania z zakresu IoT, tak aby czerpać korzyści z efektu synergii, np.: poprzez jeszcze efektywniejsze zarządzanie łańcuchem produkcji, dostaw czy stanem magazynowym.

W jaki sposób na przestrzeni ostatnich lat zmieniające się nawyki konsumentów-obywateli wpływają na zmianę w zakresie interakcji z administracją publiczną. Coraz popularniejsze stają się rozwiązania aplikacji mobilnych tworzonych do kontrolowania postaw obywateli, np.: przebywania w kwarantannie. W jaki sposób przy użyciu nowych technologii budować społeczeństwo obywatelskie, tak abyśmy nie obudzili się w orwellowskiej rzeczywistości.

Dane to nowa ropa. W ten sposób jeden z prestiżowych tygodniów opisywał zamiany zachodzące w gospodarce drugiej dekady XXI w. Mają znaczenie nie tylko dla biznesu, umożliwiając personalizowanie produktów i usług, przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności kosztowej. W Danii wprowadzenie cyfrowej poczty umożliwa dotarcie do 89% mieszkańców powyżej 15 r. życia i oszczędności na poziomie 100 mln EUR. To okazja do tego aby administracja poznała lepiej nawyki i antycypowała zachowania mieszkańców. O najlepszych praktykach i tym w jaki sposób przy ograniczonych zasobach agregować dane obywateli.

Cyfryzację odmieniamy przez wszystkie przypadki, ale nie wszyscy. Według raportu Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r. opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny dostęp do internetu ma 84% społeczeństwa. 3568 miejscowości pozostaje bez dostępu do inteernetu. Kolejnym wyzwaniem jest szybkość łącza. Podczas marcowego okresu społecznego dystansowania nawet w zachodnich gospodarkach dochodziło do przeciążenia sieci - Vadofone podaje, że w tym czasie ruch był zwiększony o 30%. W jaki sposób operatorzy telokomunikacyjny powinni budować infrastrukturę sieci kolejnej generacji a administracja wdrażać e-usługi aby nie doprowadzić do wykluczenia cyfrowego.

Ponad 10 milionów klientów w Polsce korzysta z usług bankowych za pośrednictwem smartfona. Standardem są płatności zbliżeniowe. Z danych NBP wynika, że blisko 85% transakcji wykonujemy zbliżeniowo. Polskie banki mogą się pochwalić prestiżowymi międzynarodowymi nagrodami w kat. designu i zakresu oferowanych usług mobilnych. O przyszłości i perspektywach rynku w tym ryzyku przeregulowania.

Forum Energetyczne

System energetyczny w Europie przechodzi głęboką transformację. Zwrot w kierunku niskoemisyjnych źródeł energii, powoduje zaangażowanie firm energetycznych w morską energetyką wiatrową. Choć polskie farmy na Bałtyku są jeszcze w fazie projektów i zaczną produkować energię około 2025 roku, niezbędny jest szereg decyzji o charakterze administracyjnym i politycznym, co do kształtu polskiej energetyki.
Jaką rolę w transformacji energetycznej odegra morska energia wiatrowa?

Ministerstwo Energii zakłada, że do 2030 roku w Polsce będzie ok. 300 obszarów tzw. zrównoważonych energetycznie, korzystających z lokalnych, rozproszonych źródeł energii. Pomóc w tym ma stale rosnąca liczba prosumentów w Polsce. Pod koniec 2019 wynosiła 100 tys. jednostek. Popularyzację tego rozwiązania wraz z finansowaniem prowadzone jest obecnie w ramach programu rządowego "mój prąd", którego łączny budżet wynosi 1 mld zł dla nie mniej niż 200 tys. instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Czy możemy się spodziewać przełamania monopolu chińskiego w zakresie importowanych paneli oraz w jaki sposób rozwój technologii będzie wpływać na długowieczność i efektywność rozwiązań. Czy Polscy dystrybutorzy mogą również konkurować za granicą?

Gazprom, największy rosyjski dostawca gazu dla Europy, jest jak wiadomo w pierwszym rzędzie narzędziem polityki zagranicznej Rosji. Budzi to uzasadnione obawy krajów uzależnionych od dostaw rosyjskiego gazu. Jednak ich protesty nie były jednak w stanie zatrzymać budowy gazociągu Nord Stream 2. Jakie kroki, mogą podjąć państwa, które czują się zagrożone przez dominację rosyjskiego dostawcy? Czy dostawy LNG i inwestycje w łupki mogą stworzyć realną alternatywę?

System ciepłownictwa w krajach Europy Śrdodkowej, w tym Polski stoi przed wyzwaniem gruntownej modernizacji. Zdecydowana większość systemów ciepłowniczych jest nieefektywna, negatywnie wpływa na jakość powietrza, zmiany klimatu, zdrowie. Mając na uwadze środowisko naturalne, dynamiczny rozwój miast a także wytyczne UE, w jakim kierunku będzie się rozwijać ciepłownictwo?
Czy możliwa będzie działalność sektora ciepłowniczego bez paliw kopalnych?

Polityka Energetyczna Polski 2040 stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką.
Ambitne plany realizacji założeń Polityki Energetycznej Polski 2040, określają:
• 60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r.
• 21% OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.
• wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.
• poprawa efektywności energetycznej o 23% do 2030 r. w stosunku do prognoz z 2007 r.
• ograniczenie emisji CO2 o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.).
W jaki sposób osiągnąć ten cel?

Dobrze rozbudowana infrastruktura gazowa umożliwia realizację celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, umożliwiając dostęp do gazu ziemnego jako niskoemisyjnego źródła energii w wielu sektorach gospodarki. Dotyczy to w szczególności Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie znaczne redukcje emisji w długiej perspektywie czasowej mogą zostać osiągnięte poprzez przejście z wysokoemisyjnych na niskoemisyjne źródła energii.Polski system przesyłowy może odegrać kluczową rolę w procesie rozwoju polskiego rynku gazu i jego roli w integracji rynków gazu w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej.

Komisja Europejska zaproponowała 2050 rok jako unijny cel dążenia do neutralności klimatycznej. Oznacza to maksymalne ograniczenie emisji dwutlenku węgla w przemyśle, transporcie i energetyce. Na świecie jest ponad 400 elektrowni atomowych, powstają kolejne. Niewątpliwie energetyka jądrowa to pewne źródło energii w długiej perspektywie. Czy może być traktowana na równi z odnawialnymi źródłami energii?

Koncerny energetyczne zajmujące się przetwarzaniem i dystrybucją paliw kopalnych dokonują coraz częściej dywersyfikacji działalności. Niektóre z nich ogłaszają ambitne cele neutralności klimatycznej. Emitują równocześnie tzw. zielone obligacje, których stopa oprocentowania jest powiązana z realizacją celów środowiskowych. Wartość rynku zielonych obligacji w lutym 2019 przekroczyła w ujęciu globalnym 100 mld $. Jesteśmy świadkami rewolucji energetycznej. W jaki sposób przedsiębiorstwa będą zwiększały efektywność jednocześnie stając się neutralne dla środowiska? Jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć najwyższy poziom efektywności w erze „nowej” energetyki?

Okres negocjacji Funduszu przewidzianego na lata 2021-2027 upłynie w czerwcu. Polska mogła być jego największym beneficjetem. Limit wsparcia z Funduszu wynosi 2 mld EUR. Wysokość jest powiązana ze stopniem powiązania państwa i regiongów z paliwami kopalnymi oraz ilością miejsc pracy w sektorze wydobwyczym. W jaki sposób Polskie regiony i organy centralne zamierzają wykorzystać pozyskane środki oraz jak zagraniczne doświadczenie w zakresie transformacji energetycznej powinno wpływać na kształtowanie mechanizmów krajowych.

O bezpieczeństwie krytycznej infrastruktury energetycznej w coraz większym stopniu decydują rozwiązania z zakresu IT. Rodzi to zagrożenia dla Operatorów Systemu Dystrybucyjnego jak możliwość hakowania liczników energii elektrycznej. Kolejnym wyzwaniem jest dalsza poprawa wskaźników ciągłośći dostaw, która wiąże się z przeniesieniem części infrastruktury pod ziemie. Kryzys wiosenny z 2019 związany z zanieczyszczeniem ropy nafotwej importowanej do kraju był testem dla krajowych przetwórców. O tym w jaki sposób implementować kolejne rozwiązania zwiększające liczbę prosumentów.

Długoterminowa strategia przyjęta przez Komisję Europejską w 2018 roku zakłada, że do 2050 roku Europa stanie się neutralna dla klimatu. Wizja prowadzenia takiej gospodarki jest kusząca, jednak coraz częściej pojawiają się głosy o niemożności jej zrealizowania w wyznaczonym terminie. Jakie cele powinna postawić przed sobą Europa, aby osiągnąć zakładane rezultaty? Jak w tej strategii odnajdują się poszczególne państwa UE?

W 2017 r. został powołany rządowy zespół ds. elektromobilności, którego głównym celem było opracowanie koncepcji wdrażania w Polsce. Na jakim etapie planu "Energia do przyszłości" jesteśmy obecnie? Wśród 28 państw członkowskich UE, przyjęto różne strategie mające na celu zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych. Od zachęt podatkowych, przez ulgi eksploatacyjne i księgowe po edukacje społeczną czy strefy niskiej emisji jak w Holandii. O tym które z tych rozwiązań okazują się efektywniejsze?

Energetyka wodorowa zrodziła się na przełomie XX i XXI wieku. Oznacza ogromne korzyści nie tylko dla sektora energetycznego. W samym systemie transportowym, który jest odpowiedzialny za ok. 30% zużycia energii paliwa alternatywne jak wodór niosą za sobą przy odpowiedniej skali wymierne korzyści ekonomiczne. W jakich obszarach należy spodziewać się istotnego postępu aby wodór stał się istotnym dla gospodarki wtórnym nośnikiem energii? Czy energetyka wodorowa ma szansę stać się poważną konkurencją dla dotychczasowych nośników energii?

Forum Innowacji

W dobie zmian klimatycznych i zagrożenia dla naszej planety z powodu globalnego ocieplenia oraz wyeksploatowania Ziemi, coraz większe znaczenie oraz uwagę zdobywają społecznie odpowiedzialne innowacje, które dają nadzieję na ochronienie nas chociaż w jakimś stopniu od potencjalnie katastrofalnych skutków obecnej sytuacji. Jak Polska i Europa wypada na tle świata w kontekście tworzenia nowych technologii, które mają w sobie DNA CSR? Co możemy zrobić, aby pobudzić powstawanie takich rozwiązań?

Ponad połowa z przebadanych przez Fundację Digital Poland firm ma zespoły AI składające się z pięciu lub mniej pracowników. zaledwie 10 proc. przebadanych przez nas firm posiada zespół, który można określić jako duży, czyli taki, w którym ponad 20 specjalistów pracuje z AI. O tym w jaki sposób dogonić zachodnie przedsiębiorstwa, w przypadku których głównym motorem wzrostu rentowności i wielkości przychodów są usługi w chmurze jak w Amazon Web Services czy Azure od Microsoftu.

Sektor gamingowy w Polsce cechuje się jednym z najwyższych wskaźników wzrostu w całym sektorze rozrywki, wynoszącym 7% r/r . Kapitalizacja spółek gaminowych notowanych na warszawskiej giełdzie przekroczyła 28 mld zł. A największy polski producent CD Projekt Red wyceniany momentami na parkiecie giełdowym jako trzecia pod względem wysokości wyceny giełdowej spółka na GPW. GameINN, był największym programem wsparcia branży w kraju. Tworzony przez NCBiR zakłada wsparcie producentów gier w wysokości 110 mln zł. Paneliści odpowiedzą na pytanie jakie są perspektywy dla sektora gamingowego w Polsce, samych producentów oraz czy kolejne edycje programu GameINN wesprą tę dynamiczną branżę w działaniach eksportowych?

Temat sztucznej inteligencji nie znika w ostatnich latach z globalnej agendy. Wśród jej zalet wymienia się przede wszystkim minimalizację ludzkich błędów, zastępowanie jednostek ludzkich przy podejmowaniu ryzyka, szybsze procesy decyzyjne czy wreszcie całodobową dostępność. Obok niezaprzeczalnych walorów AI niesie ze sobą również szereg niebezpieczeństw. Wskazuje się przede wszystkim na wzrost bezrobocia, obojętność emocjonalną i brak umiejętności wychodzenia poza schemat. Krytycy sztucznej inteligencji zwracają też uwagę na jej potencjalnie destrukcyjną moc, gdyby trafiła w niepowołane ręce. Czy rzeczywiście powinniśmy się obawiać coraz to powszechniejszych zastosowań AI? Czy zalety wynikające z jej stosowania są w stanie zredukować ryzyka?

Nie od dziś wiadomo, że wkład kobiet w sektor innowacji jest bardzo istotny. To właśnie kobiety wymyśliły takie technologie, jak Bluetooth, Wi-fi, czy pierwsze kompilatory kodu. W dzisiejszym świecie kobiety jednak nadalmuszą przebijać szklany sufit, szczególnie w branży IT. Jak państwo i biznes powinienny wspierać kobiety w realizacji ich drogi zawodowej? Jak system edukacji powinien się zmienić, aby kobiety w końcu miały równe szanse na rynku pracy?

Big Data, IoT, cloud computing, machine learning - współczesne biznesy wprowadzają nowe technologie na masową skalę. Postępująca cyfryzacja jest już nie do zatrzymania. Dodatkowym impulsem do zmian w firmach stała się również pandemia Covid-19, która ostatecznie zmusiła wiele przedsiębiorstw do wprowadzenia pracy zdalnej. Jak polskie przedsiębiorstwa mogą zyskać na rewolucji cyfrowej? Jak nie zostać w tyle za konkurencją?

Polskie firmy technologiczne już nie jeden raz zadziwiły świat i udowodniły, że jest dla nich miejsce w świecie globalnego biznesu. Przykłady takie jak CD Projekt, Booksy, Brand24 tylko to potwierdzają. Jakie są czynniki sukcesu, które sprawiają, że dana firma ma większe szanse na zaistnienie na rynku globalnym? Czy młode firmy powinny tworzyć swoje biznesy już od razu z myślą: "Go Global"?

Big Data to wielkie nieustrukturyzowane zbiory danych, których nie da się analizować za pomocą prostych narzędzi, które do tej pory były wykorzystywane w przedsiębiorstwach. Gwałtowny rozwój takich technologii, jak IoT, 5G oraz postępująca digitalizacja sprawiają, że codziennie są generowane niezliczone ilości danych. Jak wykorzystać potencjał Big Data, aby zwiększyć potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa? Jak z drugiej strony chronić się przed potencjalnymi zagrożeniami i zadbać o cyberbezpieczeństwo firmy?

Eksperci od wielu lat wieszczyli koniec drukowanej prasy. Teraz coraz częściej mówi się o tym samym w przypadku radia i telewizji. Idealną hybrydą wydaje się być Internet, który łączy w sobie wszystkie te media. Jak długo media tradycyjne przetrwają w obecnej formie? Jak duże są możliwości informacyjne i reklamowe Internetu w porównaniu z prasą, radiem czy telewizją? Jak różni się odbiorca treści internetowych od tego preferującego media tradycyjne?

Optymalne wykorzystanie internetu rzeczy w miastach i miasteczkach przyszłości (Smart Cities) odpowiadającego na wyzwania ekonomiczne, społeczne i gospodarki 4.0.

Dzisiejszy transport miejski jest inny niż 20 lat temu: elektrobusy, buspasy, wspólne pasy dla autobusów i tramwajów, usługodawcy typu Uber, wypożyczalnie samochodów, rowerów i e-hulajnóg – tego wszystkiego jeszcze niedawno nie było, nie mówiąc już o autonomicznych taksówkach. W jaką stronę pójdzie dalsza ewolucja komunikacji w miastach? Jak będą wyglądać ulice naszych miast za kolejnych 10, 20 lat.

Nie od dzisiaj wiadomym jest, że obecny system nauczania w szkołach i na uczelniach wyższych nie odpowiada szybko zmieniającej się rzeczywistości XXI w. Archaiczne metody nauczania oraz podstawy programowe, które nie zawierają zagadnień, dzięki którym młody człowiek mógłby odnaleźć się na rynku pracy po ukończeniu formalnej nauki powodują jedynie frustrację i zagubienie. Na szczęście na rynku powstają produkty i usługi, które w zamierzeniu mają rozwijać u młodego pokolenia zamiłowanie do dyscyplin w skrócie nazywanych STEM. Jak państwo, korporacje i innowacyjne startupy mogą zmienić oblicze polskiej nauki? Jak długo potrwa proces transformacji?

Branża finansowa, podobnie jak wszystkie gałęzie gospodarki, jest silnie poddawana digitalizacji. Nie tylko z samych usług i produktów banków można korzystać dzięki udogodnieniom cyfryzacji. Nowe rozwiązania open banking umożliwiają stronom trzecim tworzenie rozwiązań, które pomagają zarówno firmom, jak i klientom indywidualnym w zarządzaniu finansami. Z kolei z perspektywy zewnętrznej do banków, na rynku powstają kolejne fintechy - startupy finansowe, które korzystają z dobrodziejstw ery cyfrowej i oferują usługi i produkty konkurencyjne do tych tworzonych przez banki. Czy wszystkie te udogodnienia spełniają wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa? Jak się chronić przed potencjalnymi atakami? Czy banki są na to gotowe?

W dzisiejszych czasach, podobnie jak w wielu poprzednich dekadach, to powiedzenie jest rzeczywiście prawdziwe. Żyjemy na początku „cyfrowej transformacji” tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, zmiany paradygmatu w strategiach produkcji. Zmiana wpłynie nie tylko na strategię produkcyjną przedsiębiorstw przemysłowych, ale również na system społeczny, zatrudnienie i politykę gospodarczą narodów. Czy to będzie wprowadzać zmiany w społeczeństwie, demografii, sztuce, infrastrukturze, nauce i modzie?

Forum Mediów i Komunikacji

W ostatnich latach w przestrzeni publicznej powstaje coraz więcej blogów, kanałów YouTube czy profili w mediach społecznościowych, które zajmują się opisywaniem świata. Coraz większą uwagę zyskuje także dziennikarstwo obywatelskie, uznawane za bardziej wiarygodne od mediów mainstreamu. Czy dzisiejsze możliwości technologiczne dają szansę bycia dziennikarzem każdemu? Gdzie zaczyna się dziennikarstwo a kończy hobbystyczne informowanie? Jakie są korzyści i zagrożenia z tak traktowanego dziennikarstwa?

Jedna z głównych teorii komunikowania mówi o glokaliźmie – patrzeniu na świat globalnie z perspektywy lokalnej. Podobnie jest w przypadku każdego odbiorcy informacji. Najpierw chce wiedzieć co dzieje się wokół jego domu, dopiero później jak wygląda sytuacja w kraju. Jak ważna jest rola lokalnych mediów dla małych miasteczek i regionów? Jak media lokalne konkurują z ogólnokrajowymi od odbiorcę i reklamodawcę? Czy lokalne media mają szansę pracować bez nacisków ze strony samorządowców?

Teoretycznie zapytanie odpowiednio dużej i dobranej proporcjonalnie (co do wieku, miejsca zamieszkania i pochodzenia społecznego) statystycznej próbki obywateli powinno dać przedstawić opinię w tej czy innej sprawie czy np. preferencje wyborcze obywateli w stopniu maksymalnie zbliżonym do prawdy. Ale często tak nie jest. Dlaczego? Dlaczego sondaże zamawiane nawet u uchodzących za absolutnie niezależne ośrodki różnią się wynikami w zależności od tego, kto zamawia (i płaci za) badanie? I czy nie jest tak, że niektórzy indagowani odpowiadają nie tyle zgodnie z opinią własną, co „politycznie poprawnymi” oczekiwaniami (np. w krajach zdominowanych przez liberalną/lewicową „narrację polityczną” ukrywają poglądy konserwatywne)? Jak stworzyć mechanizmy sondowania opinii publicznej, które byłyby wolne od tych obciążeń?

Media społecznościowe są coraz ważniejszym graczem na rynku reklamowym. Według prognoz już w najbliższej przyszłości reklamodawcy mogą inwestować więcej w reklamę w mediach spo-łecznościowych, niż w telewizji. Jakie czynniki sprawiają, że reklama w mediach społecznościowych jest tak atrakcyjna? Jak będzie wyglądała nowa rzeczywistość rynku reklamowego?

Komunikacja wewnętrzna to platforma dialogu pomiędzy kadrą zarządzającą i pracownikami. Pracownicy chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w firmie, znać cele jakie jakie są przed nimi stawiane, a przede wszystkim chcą te informacje pozyskiwać z pierwszej ręki. Dotyczy to zarówno międzynarodowych korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego warto zadbać o to, by dialog wewnętrzny był żywy i stał na jak najwyższym poziomie. Skuteczna komunikacja wewnętrzna wpływa nie tylko na atmosferę pracy, poprawia też efektywność, tym samym zwiększając szanse na sukces firmy. Tylko jak to zrobić? Jak prowadzić komunikację wewnętrzną?

Pandemia koronawirusa wywołała globalny paraliż. Wirus z Chin zapisze się na kartach historii jako najważniejsze wydarzenie 2020 roku. Z jednej strony cała ludzkość zaczęła obawiać się o swoje zdrowie i życie, z drugiej światowa gospodarka stanęła nad przepaścią. W takich okolicznościach nastroje społeczne mogą okazać się trudne do przewidzenia. Dlatego konieczna jest sprawna komunikacja. Jak w czasie kryzysu światowe rządy powinny komunikować się z obywatelami? Jak przekazywać mało optymistyczne treści, by nie wywołać paniki? Jaka odpowiedzialność w takiej komunikacji spoczywa na mediach - zarówno publicznych, jak i komercyjnych? Jakie są współcześnie najlepsze kanały komunikacji na linii administracja publiczna-obywatel?

W świecie gigantycznego przepływu coraz to nowych informacji, w istnym szumie informacyjnym, który odbiera człowiekowi szansę na wirtualną analizę, każdy z nas poszukuje sposobu na łatwą identyfikację tego, co ważne i nieważne, tego co dobre i złe. Czy w takim świecie, prezes, właściciel firmy musi być jej symbolem i co to może oznaczać? Czy prezes może być marką?

Powodzenie przedsiębiorstwa zależy nie tylko od jego wyników finansowych. Dobra passa może szybko się skończyć, jeśli dana firma zaniedbuje relacje z otoczeniem. Sposób w jaki firma komunikuje się na zewnątrz, wpływa na kształtowanie jej wizerunku. Brak komunikacji zewnętrznej może sugerować, że przedsiębiorstwu czy organizacji nie zależy na dobrej opinii. Jak prowadzić komunikację zewnętrzną firmy, by czerpać z niej wymierne korzyści?

Media społecznościowe stały się ważną przestrzenią kreowania wizerunku. Zarówno dla osób prywatnych, publicznych, jak i firm. Aktywność w mediach społecznościowych ma wpływ na to, jak jesteśmy odbierani przez innych. Decydują o tym zdjęcia, które udostępniamy, opinie jakie umieszczamy w sieci, sposób w jaki się wyrażamy, czym się interesujemy, jak się ubieramy. Czy aktywność w mediach społecznościowych niesie za sobą niebezpieczeństwa? Jakie są dobre i złe strony cyfrowego wizerunku? Czy nad wizerunkiem w sieci można stracić kontrolę? Czy w sieci obowiązują zasady etyczne?

Zaufanie jest jednym z fundamentów pracy dziennikarza. Dotyczy to zarówno zaufania do dziennikarzy ze strony informatorów, jak i ze strony odbiorców informacji. W dobie nowych mediów i problemów związanych z fake newsami obserwujemy spadek zaufania do dziennikarzy. Poddajemy w wątpliwość to, co słyszymy w radiu i telewizji, co czytamy w prasie. Czy to trend, który można zmienić? Czy można przywrócić zaufanie do mediów? Czy w XXI wieku dziennikarz wciąż jest zawodem zaufania publicznego?

Siła tzw. „czwartej władzy” oraz jej realny wpływ na budowanie opinii publicznej to atuty mediów znane nie od dziś. Wolna prasa bez cenzury jest istotnym elementem każdego demokratycznego społeczeństwa. Coraz częściej media zależne są jednak również od biznesu, który na pierwszym miejscu stawia potencjalny zysk, spychając jednocześnie wolność słowa na dalszy plan. Czy w dobie widocznych podziałów ( nie tylko politycznych) „wolna prasa” nie stała się tylko pustym hasłem? Czy prawdziwie wolne media jeszcze istnieją?

Forum Ochrony Zdrowia

Mimo ustawy, która zwiększy środki przeznaczane na służbę zdrowia do 6 proc. PKB w 2024 roku, jej finansowanie w Polsce wciąż pozostaje wyzwaniem, a sytuację zaostrza niedobór personelu medycznego i starzejące się społeczeństwo. Dlatego potrzebne są mechanizmy zwiększające efektywność wydatkowania, a środki powinny trafiać w pierwszej kolejności do tych placówek, które potrafią je najlepiej spożytkować. Konsolidacja, grupy zakupowe, konsorcja. To tylko wybrane sposoby na optymalizacje wydatków w ochronie zdrowie. Ale czy skuteczne?

Korzyści dla pacjentów i kadry medycznej wynikające z zastosowania nowoczesnych rozwiązań w opiece zdrowotnej są bezsprzeczne. E-recepta, e-skierowanie, IKP, TOPSOR czy Gabinet dla kadry medycznej, które są już realizowane w wybranych miejscach w Polsce, to początek nowej ery w ochronie zdrowia. Jak płatnik wprowadza innowacyjność oraz jak wykorzystać innowacyjne metody w infrastrukturze ochrony zdrowia. Dyskusja podczas panelu będzie skoncentrowana na praktycznym wymiarze e-narzędzi, innowacyjnych rozwiązaniach w systemie ochrony zdrowia, a także na oczekiwaniach wobec tych elementów w Polsce i nowej perspektywy unijnej 2021+.

Ochrona zdrowia jest jedną z najbardziej skomplikowanych sfer gospodarki. We współczesnej cywilizacji tempo zachorowań jest szybsze niż możliwości leczenia, dlatego popyt na świadczenia medyczne zdecydowanie przewyższa możliwości ich sfinansowania, a częściowo nawet zaspokojenia. W świetle tego szczególnego znaczenia nabierają kwestie zdrowia publicznego, świadomości pacjentów oraz ich aktywnego udziału w systemie ochrony zdrowia. Konieczna jest zmiana paradygmatu i połączenie medycyny naprawczej z działaniami edukacyjnymi, profilaktycznymi oraz dotyczącymi prewencji chorób.

Wszystkie pytania dotyczące polityki lekowej są nierozerwalnie związane z budżetem i finansowaniem. Przemysł farmaceutyczny jest uznawany za jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów globalnej gospodarki i odgrywa kluczową rolę w rozwoju poszczególnych krajów. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju wskazuje na potrzebę wzmocnienia roli sektora farmaceutycznego w Polsce. Wymaga to jednak stworzenia odpowiednich warunków dla stabilności i przejrzystości prawa oraz zachęt do inwestycji długoterminowych.

Podejście non-profit nie jest tożsame z no profit, co oznacza, że nie tylko szpitale prywatne, ale też publiczne powinny być efektywnie zarządzane i przynosić zysk. Wynik finansowy szpitala wpływa bezpośrednio na jego działalność tj. na możliwości rozwoju oraz podnoszenia jakości usług i opieki nad pacjentami. Jak decyzje centralne kształtują możliwości decyzyjne dyrekcji i wpływają na bieżącą działalność szpitala m.in. w wynagrodzeniach - czy sprzyja to motywacji czy demotywacji personelu medycznego?

Nowoczesne technologie medyczne to nie tylko wydatki, ale także korzyści dla systemu. Za 10 lat biegłość w innowacyjnych technologiach w medycynie i digital health będzie koniecznością. Jeśli polscy lekarze czy studenci medycyny chcą nadążyć za zmianami, już dziś muszą się edukować. Wsparcia potrzebują też ci, którzy sami poszukują innowacyjnych rozwiązań i chcą wprowadzać na rynek swoje wynalazki.

Zapewnienie bezpieczeństwa lekowego oraz wyrobowego wiąże się z koniecznością zapewnienia dywersyfikacji dostaw oraz wprowadzenia rozwiązań, które pozwolą na produkcję substancji czynnych w różnych miejscach na świecie, w tym również w Europie. Kolejny raz wraca zatem pytanie o RTR.

Choroby towarzyszą człowiekowi od zawsze. Wiele z nich, ze względu na ogromną liczbę ofiar, na stałe zapisało się w historii. Pandemia koronawirusa sparwiła, że świat zatrzymał się na chwilę a skutki społeczno-gospodarcze bedziemy odczuwac jesszcze przez długi czas. Jakie choroby zgrażają nam w XXI wieku? Co już dziś mozemy zrobić, aby zapobiec kolejnej?

System opieki zdrowotnej w Polsce potrzebuje nowych strumieni finansowania. Jednym z jego elementów mogą być dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Uregulowanie kwestii tych ubezpieczeń umożliwi skierowanie nowego źródła środków do systemu i zapewni pacjentom opiekę na oczekiwanym poziomie. Jak zatem skutecznie połączyć finansowanie publiczne i prywatne w ochronie zdrowia?

Sztuczna intelgencja to rewolucja w medycynie obecnie wykorzystywana przede wszystkim jako wsparcie dla lekarzy przy analizowaniu obrazów diagnostycznych i innych wyników badań. Ale pojęcie AI jest o wiele szersze i mieszczą się w nim zarówno roboty wykorzystywane w zabiegach chirurgicznych, aplikacje mobilne wykrywające symptomy choroby u użytkowników jak i systemy wykrywające nieprawidłowości w rozliczaniu świadczeń. Czy sztuczna inteligencja okaże się lepsza od lekarzy?


Podejście non-profit nie jest tożsame z no profit, co oznacza, że nie tylko szpitale prywatne, ale też publiczne powinny być efektywnie zarządzane i przynosić zysk. Wynik finansowy szpitala wpływa bowiem bezpośrednio na jego działalność tj. na możliwości rozwoju oraz podnoszenia jakości usług i opieki nad pacjentami. Jak decyzje centralne kształtują możliwości decyzyjne dyrekcji i wpływają na bieżącą działalność szpitala m.in. w wynagrodzeniach - czy sprzyja to motywacji czy demotywacji personelu medycznego?

Forum Regionów

Od 2007 r. ponad połowa światowej populacji mieszka w miastach (74% w UE), a odsetek ten nadal rośnie. Umożliwia to gminom, menedżerom, inwestorom i obywatelom budowanie miast, w których można „dobrze” mieszkać. Starają się tworzyć miasta przyciągające wysokiej jakości imigrację oraz konkurencyjne gospodarczo i kulturowo, jednocześnie przyczyniając się do poprawy stanu środowiska na Ziemi. Co to jest „koncepcja mySMARTLife” i jak można ją wdrożyć? Jakie są możliwości inicjatywy CIVITAS?

Stawianie na rozwój regionalny jest jednym z podstawowych strategii finansowych i politycznych Unii Europejskiej. Europa jest mocniejsza dzięki silnym regionom, które są w stanie sprostać ostrej konkurencji globalnej, implementować założenia zrównoważonego rozwoju czy też w odpowiedni sposób prowadzić inwestycje, dzięki którym wzrasta jakość specjalizacji danego regionu. Celem panelu jest debata nad nowymi założeniami unijnej polityki spójności oraz przedstawienie możliwości regionalnej współpracy transgranicznej.

Do 2050 r. 68% światowej populacji będzie zamieszkiwała miasta według raportu przygotowanego w 2018 r. przez ONZ. O pozycji ośrodków miejskich świadczy nie tylko ich rosnące zaludnienie, ale przede wszystkim ekonomia. Dość powiedzieć, że obecnie ponad 70% światowego PKB generowanego jest właśnie przez miasta. To one coraz częściej wpływają na światową politykę. Zwłaszcza, że większość globalnych wyzwań takich jak energia, cyberbezpieczeństwo czy zmiany klimatyczne dotyczy właśnie miast. Niektóre metropolie tworzą specjalne piony i stanowiska ds. zagranicznych. Czy dyplomacja miast zarezerwowana jest jedynie dla wielomilionowych ośrodków? Jakie korzyści płyną z aktywnie prowadzonej polityki zagranicznej przez władze miejskie?

Jakie będą miasta przyszłości? Na pewno inteligentne. Naukowcy na całym świecie pracują nad rozwiązaniami technologicznymi, które mają sprawić, że światowe metropolie będą coraz bardziej przyjazne, bezpieczne, funkcjonalne i wspierające potrzeby mieszkańców - zarówno w zakresie infrastruktury, transportu, gospodarki przestrzennej, edukacji, czy rozrywki. Jakie rozwiązania technologiczne są najbardziej obiecujące w transformacji tkanki miejskiej? Które z nich znajdą zastosowanie już w najbliższych latach, a na co musimy poczekać jeszcze długie dziesięciolecia?

Po długich latach stagnacji kolej powróciła do łask. Inwestycje kolejowe to jedne z najbardziej wyczekiwanych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. I nie chodzi tylko o nowy tabor, remonty torów czy dworców, ale przede wszystkim o uruchomienie nowych tras, które mają zapobiec wykluczeniu komunikacyjnemu oraz przyczynić się do rozwoju Polski lokalnej. Jakie inwestycje są najbardziej wyczekiwane? Jak zmieni się kolej w najbliższych latach? Jak ma się stan polskiej kolei w porównaniu do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej?

Partnerstwo Regionalne tworzy sześć państw Europy Środkowej: Austria, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. Partnerstwo Regionalne zostało powołane w 2001 roku z inicjatywy Austriaków i ma w założeniu stanowić forum dialogu, gdzie podejmowane są tematy dotyczące bieżącej polityki Unii Europejskiej. Partnerstwo Regionalne ma przyczynić się do wypracowywania wspólnych stanowisk krajów regionu Europy Środkowej. Czy Partnerstwo Regionalne spełnia swoją funkcje? Jakie są dotychczasowe doświadczenia w ramach współpracy Partnerstwa Regionalnego?

Obszary zdegradowane, to obszary zamieszkane, gdzie z różnych przyczyn koncentrują się negatywne zjawiska społeczne i których funkcje przestały mieć znaczenie albo zostały zaniedbane w procesie planistycznym, politycznym lub społecznym. To między innymi tereny poprzemysłowe, powojskowe, czy stare dzielnice śródmiejskie, gdzie występuje wysokie bezrobocie, przestępczość i niski poziom edukacji. W ostatnich latach polskie samorządy przeprowadziły wiele udanych procesów rewitalizacyjnych, sprawiając że obszary zdegradowane odzyskały blask i stały się reprezentatywnymi częściami miast. Takich działań potrzeba jednak znacznie więcej. Co i gdzie trzeba zrewitalizować? Jakie są korzyści z rewitalizacji obszarów zdegradowanych? Które z dotychczas zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych mogą być pozytywnym przykładem dla kolejnych takich działań?

Forum Ukraińskie

Powszechnie oczekiwano, że zmiana władzy Kijowie w 2019 roku przyniesie zasadniczą poprawę stosunków polsko-ukraińskich, które w ciągu ostatnich kilku lat poddane zostały trudnym próbom. Najtrudniejsze do przezwyciężenia były kontrowersje w polityce historycznej. Kijów i Warszawa demonstrowały także rosnący dystans wobec siebie także w innych kwestiach. Wizyta nowego prezydenta Ukrainy w Warszawie oraz inicjatywy z obu stron obudziły nadzieje na ożywienie relacji. Czy można jednak mówić o ich strategicznym charakterze?

Migracja zarobkowa przynosi wiele negatywnych skutków dla państwa – odpływ siły roboczej, starzenie się społeczeństwa, spadek PKB. Jednak może przynieść również też zyski – emigranci inwestują zarobione pieniądze w macierzystym państwie, kupują nieruchomości i zakładają przedsiębiorstwa. Więc czym jest migracja zarobkowa dla państwa – zagrożeniem, czy jednak szansą?

Bliska współpraca i dobre stosunki sąsiedzkie leżą w interesie państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wspólne, skoordynowane działania są szczególnie istotne dla regionów przygranicznych. Ich zaangażowanie w projekty transgraniczne, wymiana poglądów i doświadczeń znacząco wpływają na rozwój tych terenów, zwiększają również ich atrakcyjność inwestycyjną. Jakie czynniki ułatwiają a jakie utrudniają współpracę międzyregionalną i transgraniczną?

Rok temu, w wyniku wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Kijowie nastąpiła zmiana władz, którzy zadeklarowali szybkie wdrożenie reform i zapewnienie ich sukcesu. Jednak ocena ich działań nie jest jednoznaczna - opozycja, a także niektórzy eksperci zwracają jednak uwagę na brak uporządkowanej strategii transformacji kraju i chaotyczną legislację. Co udało się osiągnąć ekipie Zełeńskiego, a jakie błędy popełniła? Jak zmieniło się tempo modernizacji Ukrainy w ciągu ostatniego roku?

Uwaga NATO w ciągu ostatnich lat była w dużej mierze skoncentrowana na Ukrainie, co wynikało ze skomplikowanych okoliczności politycznych w kraju. Kwestia współpracy Sojuszu Północnoatlantyckiego z Ukrainą niezmiennie jednak dzieliła jego członków i do pewnego stopnia zmieniła NATO. Zbliżenie Sojuszu i Ukrainy bezsprzecznie zatem wpłynęło na sytuację w Europie. Dla Ukrainy przynależność do NATO wydaje się niezbędna, ale czy NATO faktycznie potrzebuje Ukrainy? Jakie bariery stoją na drodze do wstąpienia kraju do Sojuszu i jak można je pokonać? Czy istnieje jakaś korzystna alternatywa wobec członkostwa Ukrainy w NATO?

Odbudowa Donbasu stała się znów aktualnym tematem dyskusji nie tylko na Ukrainie. Powstają plany inwestycyjne, rozmawia się o politycznej przyszłości regionu i zmniejszeniu napięcia na linii przerwania ognia. Potencjał gospodarczy tego obszaru ma duże znaczenie dla Ukrainy. Jaka będzie przyszłość Donbasu? Jakie konsekwencje przyniosą obecnie podejmowane próby wznowienia procesu pokojowego i przywrócenia normalnego życia? Czy są szanse na znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego wszystkich?

Forum Zarządzania

Nowe rozwiązania znane jako technologie informacyjne zmieniają tradycyjne podejście do prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwój aplikacji technologii internetowych jest obecnie niezwykle szybki. Pojęcia e-commerce i e-biznes są często używane zamiennie i określają użycie technologii internetowej do wprowadzania lub rozszerzania transakcji i relacji biznesowych zarówno po stronie relacji z dostawcami, jak i relacji z klientami. Dlaczego handel elektroniczny jest najszybciej rozwijającym się rynkiem zbytu na świecie?

Tołstoj rozpoczyna Annę Kareninę słowami: ,,Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób". W biznesie jest odwrotnie. Wszystkie szczęśliwe firmy czymś się wyróżniają; każda z nich jest w jakimś stopniu monopolistą dzięki rozwiązaniu danego problemu. Z kolei wszystkie firmy mające problemy są podobne pod jednym względem: nie udało im się wypracować przewagi konkurencyjnej. W jaki sposób firmy powinny tworzyć produkty i usługi aby te były unikalne i gwarantowały przetrwanie oraz umożliwiały dostosowanie do ciągłej zmiany. O wpływie kultury organizacyjnej na efektywność firm.

Dobra sukcesja, to nie tylko szansa na jak najlepsze wykorzystanie majątku firmy rodzinnej, ale także sposób na zachowanie przez kolejne pokolenia trwałej organizacji, która będzie odzwierciedlała ideały, wartości i cele rodzinne jeszcze długo po odejściu obecnego szefa. Tylko… dlaczego udaje się to tylko 30% firm, które chcą dokonać zmiany pokoleniowej na linii nestor – sukcesor? Jak przygotować się do sukcesji?

W dobie chaosu komunikacyjnego i nowych technologii nie lada wyzwaniem jest wyróżnić markę na tle konkurencji. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy naszym odbiorcą jest przedstawiciel pokolenia Y, które powszechnie uważa się za trudne, rozkapryszone i bardzo świadome swoich potrzeb. Jak więc prowadzić komunikację z tą „niewygodną” generacją? Na jakie działania postawić?

Praca i nasze życie prywatne są ze sobą nierozerwalnie połączone. To właśnie w pracy spędzamy większość naszego dnia, nie dziwi więc fakt, iż ma ona wielki wpływ na nasze życie. Od kilku lat stał się popularny model work and life balance, który podbija europejskie rynki pracy. W ślad za krajami skandynawskimi, które wypracowały tę metodę co raz więcej przedsiębiorstw stara się wplatać w ogłoszenia o pracę model work and life balance, aby przyciągnąć do siebie pracowników. Czy możliwe jest całkowite oddzielenie życia prywatnego od pracy, i czy rzeczywiście pracodawcy są na to gotowi?

W dobie nieustających przemian i innowacji przedsiębiorstwa muszą obrać odpowiednie metody zarządzania, aby pozostać konkurencyjnym na rynku, a równocześnie odpowiednio motywować swoich pracowników, którzy coraz częściej rozwój stawiają wyżej w hierarchii niż wysokie wynagrodzenie. W niektórych korporacjach Lean i Agile zostały już wprowadzone na dużą skalę. Jakie są dobre praktyki innowacyjnych metod zarządzania? Czego korporacje mogą nauczyć się od startupów i innowacyjnych MŚP?

Gdy po okresie transformacji gospodarczej zagraniczne firmy zaczęły inwestować w naszym kraju, wielu polskich managerów pnąc się po szczeblach kariery osiągnęło spektakularne awanse. Obecnie zarządzają oni setkami i tysiącami pracowników na całym świecie i są dowodem na to, że Polska może się pochwalić wykwalifikowanymi managerami i specjalistami. Jaki jest przepis na osiągnięcie międzynarodowego sukcesu w korporacji? Jaką rolę w tym wszystkim odgrywa system edukacji, a jaką doświadczenie zawodowe?

Kapitał ludzki, niskie koszty siły roboczej, wysokie kwalifikacje specjalistów, atrakcyjne położenie geograficzne, wsparcie publiczne oraz dostępność nieruchomości pod inwestycje - to obecnie największe zalety przyciągające inwestorów zagranicznych do Polski. Czym nasz kraj może jeszcze zachęcić do inwestycji? Co zrobić, aby Polska nie kojarzyła się jedynie z tanią siłą roboczą? Jak budować wizerunek naszego kraju za granicą, aby był postrzegany jako najlepsze miejsce do inwestowania w regionie CEE?

Żyjemy w niezwykle dynamicznej rzeczywistości. Początek kolejnej dekady XXI wieku jest okresem pełnym zmienności. W jaki sposób w tych niepewnych czasach wielcy przywódcy nawigują organizacje? Co ich łączy i jakie wzorce możemy przeszczepiać, tak aby efektywniej zarządzać? O stale rosnącej roli kompetencji miękkich i tym jak zmieniają się modele zarządzania organizacjami na najlepszych przykładach.

W 2019 r. Gallup rozpoczął badania 1000 przedstawicieli z 140 krajów w zakresie tego czym jest dla nich ryzyko. W zarządzaniu zmianą jednym z kluczowych obszarów jest mitygowania i eliminacja ryzka biznesowego. Zgodnie ze współczesnymi teroiami zarządzania pozwala to uzyskać przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną czy w dostępie do kapitału. Jakie są inne mniej oczywiste korzyści wynikające z ograniczania ryzyka? Kiedy przestanie ponoszenia ryzyka sprawia, że firma staje się mniej innowacyjna. O kolejnych wyzwaniach związanych z zarządzaniem ryzykiem przed którym stoją liderzy.

Verna Allee ukuła w 2003 r. termin sieci wartości próbując opisać zjawisko kapitału relacyjnego. Choć proces cyfryzacji gospoodarki i życia jednostek postępuje, mimo to dalej przy skomplikowanych i złożonych decyzjach kluczowym czynnikiem jest zaufanie, które stanowi fundament kapitału relacyjnego. O tym w jaki sposób współcześnie efektywnie budować kapitał relacyjny i w jaki sposób wykorzystywać go do budowania i umacniania pozycji organizacji.

Na początku XXI wieku Cisco stworzyło własny system ogłaszania wakatów pod nazwą Pathfinder, miał zwiększać wewnętrzną mobilność pracowników między różnymi departamentami. Dzisiaj tego typu praktyki są standartem. Jednak w zależności od sektora gospodarki praktyki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi są odmienne. Czy po turbulentnym początku 2020 r. dalej możemy mówić o rynku pracownika? W jaki sposób agencje pośredniczące mogą zwiększać efektywność i szybkość wdrażania pracowników na stanowiskach dzięki postępującej cyfryzacji procesu ewaluacji i rekrutacji. O tym czy automatyzacja rekrutacji zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia idealnego kandydata do pracy?

Sukces każdego przedsiębiorstwa opiera się na zmotywowanych, zaangażowanych pracownikach, którzy dbają o jak najlepsze wykonywanie swoich zadań i obowiązków zleconych przez pracodawcę. Obecne badania pokazują jednak, że coraz większa liczba pracowników niedbale wykonuje swoje obowiązki i często ulega dekoncentracji w czasie pracy m.in. dzięki powszechnemu dostępowi do social media i innych materiałów dostępnych w Internecie. Czy to wina pracowników, czy menedżerów, że produktywność pracy spada w zatrważającym tempie? Jaki system motywacyjny wybrać, aby zapewnić pełne zaangażowanie pracowników w powierzone zadania?

W dzisiejszym świecie, by wygrać z konkurencją, firma musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Choć wydaje się to niedorzeczne, budowaną przez lata reputację marki może zniszczyć jeden internetowy mem. Na opinię o firmie może wpłynąć też na przykład to, co zakulisowo mówią o niej pracownicy. Jakie czynniki mają kluczowe znaczenie dla reputacji przy wyborze marek przez klientów? Jak budować dobrą opinię o marce? Czego nie robić, aby nie zniszczyć swojej renomy? Czy zła reputacja musi skończyć się bankructwem?

W czasach kryzysu naturalnym wydaje się pytanie, czy zysk jest najważniejszym celem firmy? Choć cel ten przyświeca wielu przedsiębiorcom, to żeby pozostać na rynku na wiele lat, potrzebna jest przede wszystkim wiarygodność. Trzeba ciągle budować zaufanie pracownika tak, aby operować zgranym i efektywnym zespołem. W dzisiejszych czasach odpowiedzialne zarządzanie firmą, z poszanowaniem wszystkich interesariuszy oraz z uwzględnieniem śladu środowiskowego, stało się must have. Są to nie tylko działania wizerunkowe, ale przede wszystkim minimalizujące ryzyka. Wiążą się jednak również z dużymi nakładami zasobów. Czy takie działania się firmom opłacają?

Firmy doświadczają pierwszych oznak spowolnienia gospodarczego. Sytuację komplikuje również obecna pandemia koronawirusa, która niesie za sobą znaczące konsekwencje dla biznesu, w tym zmiany organizacji pracy i sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy potrzebują silnych przywódców, którzy potrafią opracować strategię działania w niepewnych realiach i zaangażować pracowników w zmiany.

Nowa Gospodarka

Niemiecki psycholog, profesor Manfred Spitzer, jest autorem książki „Cyfrowa Demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci”, w której zwraca uwagę na syndrom choroby występujący u młodych ludzi, charakteryzujący się rozproszeniem uwagi, problemami z pamięcią , zmęczeniem, bezsennością i depresją. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich zdiagnozowanych pacjentów był fakt, że poświęcali oni niezwykle dużo czasu na korzystanie z mediów cyfrowych, co zdaniem autora książki ma negatywny wpływ na rozwój umysłowy. Warto teraz zadać sobie pytanie, czy szybki i bezpłatny internet w każdej szkole przyczyni się do tego, że uczniowie i studenci przestaną myśleć niezależnie? W jaki sposób „Cyfrowa Demencja” wpłynie na społeczeństwo w przyszłości?

W ciągu ostatniej dekady nastąpił zwrot na rynku marek konsumenckich. Firmy działające dotychczas w modelu B2B coraz częściej za pośrednictwem internetu rozpoczynają sprzedaż B2C. Liczba marek bezpośrednio docierających do konsumentów, o różnych gustach i zainteresowaniach uległa zwielokrotnieniu. W jaki sposób firmy mogą wyróżniać się podczas przeprowadzania działań omnichanellowych i co sprawia, że poszczególne z nich odnoszą sukcesy odpowiadając na bieżące trendy społeczne.

Google Asystent, Cortana Microsoftu, Siri Apple, Echo Amazona - wszystkie giganty technologiczne pracują intensywnie nad swoimi asystentami głosowymi. Można podejrzewać, że już wkrótce realna stanie się zmiana podejścia m.in. do robienia zakupów w Internecie. Już nie na wyciągnięcie ręki, a na zawołanie będziemy mogli zrobić zakupy, które zostaną dostarczone pod drzwi naszych domów. Jednakże oprócz wygody, jaką ze sobą niosą tego typu rozwiązania, pojawiają się także liczne zagrożenia, jak chociażby pozbawienie konsumentów możliwości ostatecznego zdecydowania co do zakupu. Czy jesteśmy gotowi na taką zmianę? Jak zmieni się rynek dóbr i usług w związku z wprowadzeniem tej technologii?

Amerykański profesor Nouriel Roubini wraz z włoskim ekonomistą Brunellem Rosą prognozują w 2020 r. powtórkę globalnej recesji sprzed 12 lat. Sygnalizują ponadto, że kryzys, który może nadejść będzie poważniejszy i bardziej długotrwały aniżeli poprzedni. Rządom ma zabraknąć właściwych narzędzi politycznych, które w 2008 r. zapobiegły upadaniu gospodarek i pozwalały zarządzać kryzysem. Z drugiej strony niektóre z tez zawartych w raporcie World Economic Outlook 2020 przygotowanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazują na względnie stabilną globalną sytuację a nawet odbicie gospodarcze. Wśród zagrożeń eksperci MFW wymieniają, podobnie jak Roubini i Rosa, uwarunkowania geopolityczne i wzrost napięć handlowych na linii USA-Chiny. Jaki będzie prawdziwy obraz globalnej ekonomii A.D. 2020? Czy rzeczywiście uda się zapobiec recesji?

Odpływ ludności z miejscowości peryferyjnych do wielkich miast, trudna dostępność komunikacyjna i niska gęstość zaludnienia hamują rozwój społeczno-gospodarczy regionów. Asymetria pomiędzy centrami a peryferiami wpływa na funkcjonowanie regionów, w tym na rozwój kultury czy turystyki. Co zrobić, aby zatrzymać mieszkańców na peryferiach i tym samym stymulować rozwój lokalnej działalności kulturalnej i przemysłu kreatywnego?

Fabryka przyszłości jest wyzwaniem. Cyfryzacja i automatyzacja dzisiejszych fabryk może prowadzić do nowych modeli przychodów, nowych możliwości logistyki i produkcji, a także nowych ról ludzi i maszyn w fabryce. Jednocześnie procesy te zwiększają stopień złożoności fabryki, tworzą potencjalnie niebezpieczne nowe współzależności i całkowicie różne zagrożenia bezpieczeństwa. W czasie debaty omówione zostaną możliwości związane z automatyzacją i digitalizacją fabryk, przejścia do nowego systemu fabrycznego systemów, ale również przedyskutowane pojawiające się nowe zagrożenia, jeśli bezpieczeństwo nie zostanie uwzględnione na wczesnym etapie powstania.

Sektor kreatywny, który obejmuje branże takie jak reklama, architektura, design, film, gry video, muzyka, rynek wydawniczy, oprogramowanie oraz radio i telewizja wpływa pozytywnie na kreatywność i innowacyjność innych sektorów gospodarki. Dzięki temu na rynku zatrudnienia wyodrębnił się specyficzny obszar, jakim jest praca w sektorze kultury. Jak rozwijać tę dziedzinę i tworzyć nowe miejsca pracy?

COVID-19 pokazał jak niebezpieczne nie tylko dla zdrowia ale także dla funkcjonowania gospodarki mogą być nieprzewidziane sytuacje kryzysowe. Skutki wyhamowania gospodarczego odczuły wszystkie sektory, w największym stopniu branża turystyczna, eventowa i produkcyjna, ponadto giełdy światowe nieustannie odnotowują spadki indeksów. Czy i w jakim stopniu można przewidzieć zagrożenie i przygotować plany kryzysowe, które zapobiegną podobnym sytuacjom jak ta z początku 2020 roku? Jak opracować skuteczne systemy zarządzania kryzysowego i procedury awaryjne dla przedsiębiorstw?

Kapitał społeczny jako cecha struktury społecznej uważany jest za jeden z czynników rozwoju gospodarczego, który pozwala odpowiedzieć na pytanie dlaczego niektóre gospodarki są bardziej lub mniej wydajne, niż można by wnioskować po innych wskaźnikach, jak choćby po wskaźniku kapitału ludzkiego. Pojęcie kapitału społecznego ma jednak wiele definicji i metod badawczych, przez co niełatwo taki kapitał jednoznacznie zmierzyć i określić. Ekonomiści i socjologowie nie mają jednak wątpliwości - aby gospodarka była wydajna i konkurencyjna, konieczna jest budowa kapitału społecznego. Tylko jak to robić?

Przemysł 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa zakłada unifikację świata maszyn produkcyjnych z wirtualnym światem Internetu i technologii informacyjnej. Według takiej wizji Przemysł 4.0, to urzeczywistnienie inteligentnej fabryki, która w całym procesie produkcyjnym i dystrybucyjnym potrzebuje coraz mniejszej ingerencji człowieka. Jak światowe organizacje inwestują w transformację cyfrową? Jakie są główne wyzwania stojące przed firmami chcącymi przekształcić się w przedsiębiorstwa cyfrowe? Jak proces czwartej rewolucji przemysłowej przebiega w Polsce, Europie i innych krajach świata?

Prognozy dotyczące przewidywanego zrównania w zakresie zamożności społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej są oparte najczęściej na ekstrapolacji prostych trendów, przy założeniu stabilnych czynników makroekonomicznych. Marcowe tąpnięcie wywołane COVID-19 to szczególnie mocny sygnał do rewizji strategii. W jaki sposób gospodarki regionu w tym niepewnym okresie mogą zwiększać swoją konkurencyjność. Jaki wpływ liderzy poszczególnych państw mają na kształtowanie się konsensu Warszawskiego, który może stanowić środkowowschodnią receptę na sukces w gospodarczym doganianiu zachodu.

Globalizacja, na którą składają się procesy ekonomiczne i polityczne nieuniknione dla rozwoju wszystkich państw świata, to jedno z podstawowych pojęć XXI wieku. Globalizacja zapewnia liberalizację handlu, wymianę informacyjną, integrację społeczną, czy rozwój wielkich międzynarodowych korporacji. Procesy globalizacyjne może zakłócić jednak pandemia koronawirusa, której skutki mogą doprowadzić do masowego bezrobocia, bankructw i przerwania łańcuchów dostaw. Czy pandemia może podważyć obecny kształt globalizacji? Czy współczesny świat musi pogłębiać procesy globalizacyjne, by zapewnić dalszy rozwój gospodarczy?

Kryzys związany z koronawirusem i jego następstwa szczególnie silnie uderzyły w sektor usług, stanowiący największą część gospodarek państw rozwiniętych. Biznes turystyczny, eventowy, logistyka zderzyły się ze zjawiskami kryzysowymi nagle i bez przygotowania. Znaczną część tego biznesu stanowią firmy małe i średnie pozbawione znaczących rezerw finansowych. Jaki powinien być model pomocy publicznej dla tych, którzy zderzają się ze zjawiskami kryzysowymi najwcześniej.

Sport jest jedną z tych dziedzin ludzkiego życia, która łączy bez względu na poglądy, wiek czy kolor skóry. To także doskonała szansa na promocję. W wielu przypadkach sportowcy czy zespoły są jednymi z najlepszych ambasadorów miast, regionów, krajów, a nawet całych kontynentów. Promocja sportu przyczynia się do upowszechniania aktywności fizycznej wśród społeczności, co wpływa korzystnie na stan zdrowia publicznego. Dlaczego warto inwestować w sport i jak robić to mądrze?

Kilka lat temu amerykańska stacja NBC zapłaciła prawie 8 miliardów dolarów za prawa do transmisji igrzysk olimpijskich w latach 2021-2032. Kwoty płacone za prawa medialne rosną z roku na rok, a nawet największe stacje telewizyjne muszą podejmować decyzje o ich zakupie odpowiednio wcześnie, by wyprzedzić konkurencję. A konkurencja jest duża, bo na tym rynku pojawili się nowi gracze – internetowi giganci, którzy chcą przenieść transmisje wielkich imprez sportowych do Internetu. Kogo stać na zakup praw? Czy wpływy z reklam mogą zrównoważyć wydane pieniądze na prawa do transmisji? Czy pokazywanie igrzysk olimpijskich to wciąż prestiż czy tylko kosztowna fanaberia?

Państwo i Reformy

W ostatnich kilkunastu latach największą barierą wzrostu gospodarczego w Polsce jest biurokracja, a jej jaskrawym przejawem – nadprodukcja prawa. W 2019 roku uchwalono w Polsce 21,5 tys. stron aktów prawnych najwyższej rangi (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych). Nie ulega wątpliwości, że w czasach takiej niepewności rynkowej jaka jest dzisiaj, niezbędne jest stabilne otoczenie prawne. Co zatem zrobić, aby przedsiębiorcy czuli się bezpiecznie?

Brak zaufania wobec prasy, radia i telewizji, to domena nie tylko Polaków, również mieszkańców innych krajów Europy i świata. Odbiorcy nieufnie podchodzą do treści przekazywanych w mass mediach, najczęściej zarzucając im stronniczość i manipulacje. Jak budować zaufanie odbiorców? Czy środki masowego przekazu mogą być obiektywne? Co w XXI wieku oznacza termin „rzetelne dziennikarstwo”?

W większości uprzemysłowionych krajów, obserwuje się systematyczny wzrost udziału w populacji ogólnej osób, które ukończyły 60. rok życia. Wzrost liczby osób starszych w społeczeństwie wynika z dwóch podstawowych zjawisk: zmniejszania się liczby urodzeń oraz wzrostu długości życia. Starzejące się społeczeństwa w Europie mogą spowodować problemy dla gospodarek państw UE. Wraz z wiekiem może wzrastać rzeczywiste obciążenie pracą. Jak sobie z tą kwestią poradzą państwa UE? Czy rozwiązaniem może być robotyzacja albo imigracja z regionów świata, gdzie współczynnik dzietności wynosi ponad 2 urodzone dzieci na rodzica?

Wędrówki lub migracja od samego początku są integralną częścią historii ludzkości. Migracja jest naturalnym zjawiskiem współczesnych gospodarek i globalizującego się świata. Zjawisko, które „dzieje się - niezależnie od tego, czy tego chcesz, czy nie”. Istnieją jednak znaczące różnice w skutkach, zależnie od tego, jak migracja rozkłada się w czasie. Długoterminowa migracja prowadzi do wyczerpania się kapitału ludzkiego w regionach wysyłających i akumulacji w regionach przyjmujących, zwiększając produktywność w tych ostatnich i zmniejszając się w tych pierwszych. Migracja może czasem prowadzić do konfliktów, które podnoszą kwestie związane z kulturą i filozofią, naukami politycznymi, socjologią, antropologią, (narodową) ekonomią i (narodowym) bezpieczeństwem z historycznego i teoretycznego punktu widzenia.

Ponad 2,5 miliona Polaków ma problem z terminową spłatą swoich zobowiązań. Według ekspertów zadłużenie konsumentów generuje straty dla gospodarki i sektora przedsiębiorstw na poziomie około 180 miliardów złotych rocznie. Nie spłacane są raty kredytów, pożyczek, zadłużenie na kartach kredytowych, rachunki za telefon, prąd czy gaz, mandaty i alimenty. Łączne zadłużenie Polaków z roku na rok rośnie i wydaje się, że tej tendencji prędko nie da się zatrzymać. Jak minimalizować negatywne dla gospodarki i przedsiębiorstw skutki zadłużenia? Jak poprawić sytuację polskich konsumentów? Czy można przerwać błędne koło?

Lata 1989 - 1991 były czasem zasadniczego przełomu dla wielu krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Odzyskały one suwerenność, zaprowadziły demokrację i przeprowadziły reformy gospodarcze. Część z nich zintegrowała się ze strukturami świata zachodniego. Bilans trzydziestu lat wolności nie wypada jednak jednoznacznie. Obok sukcesów pojawiły się też niebezpieczne wyzwania. Należy do nich kryzys liberalnej demokracji, ożywienie nacjonalizmów, pauperyzacja niektórych środowisk społecznych, peryferyjny rozwój itp.

Cyfryzacja administracji państwowej stała się gorącym tematem ostatnich lat. W państwach skandynawskich cyfryzacja administracji państwowej przebiegła już dano, i od wielu lat służy mieszkańcom. Od kilku lat możemy robić zakupy bez wychodzenia z domu, dlaczego nie moglibyśmy złożyć wniosku paszportowego w podobny sposób? Czy w dobie Internetu 5G państwa europejskie są gotowe na cyfryzację swoich systemów administracyjnych, i czy wirtualne przekazywanie poufnych danych jest całkowicie bezpieczne?

Technologiczne giganty zbijają fortunę, niekoniecznie płacąc należny podatek, w krajach, w których uzyskały przychody. Dlatego też w ostatnim czasie bardzo szeroko dyskutuje się wprowadzenie podatku cyfrowego w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jakie mogą być korzyści z wprowadzenia podatku cyfrowego, jakie niesie ze sobą zagrożenia i czy wprowadzenie podatku we wszystkich krajach UE jest w ogóle możliwe?

Zorganizowana działalność przestępcza jest zmorą wielu państw. Stanowi nie tylko bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, ale i coraz częściej wywiera negatywny wpływ na gospodarkę. Grupy przestępcze oraz popularne w niektórych regionach mafie odchodzą od swojej tradycyjnej działalności, inwestując w m.in. hotelarstwo, budownictwo, czy wywóz odpadów, często dopuszczając się przy tym korupcji. Jaki jest wpływ zorganizowanej działalności przestępczej na gospodarkę państwa? Jak skutecznie przeciwdziałać przestępczym procederom w gospodarce?

Korupcja jest problemem niezwykle złożonym i występującym w niemal każdej dziedzinie życia. Jej skala jest przy tym trudna do oszacowania. Badania prowadzone przez organizację Transparency International pokazują zmiany jakie zachodzą w procesie przeciwdziałania korupcji. Mimo że w ciągu ostatnich lat Europa odnosi sukcesy w walce ze zjawiskiem, wciąż pozostaje wiele regionów, które wymagają większej pracy w tym zakresie. Jak przeciwdziałać korupcji i skutecznie z nią walczyć?

Młodzi są przyszłością Europy. Budowanie rozwoju gospodarczego i politycznego państwa wymaga siły, determinacji, a także innowacyjnych pomysłów. Osoby, które kreują ducha przedsiębiorczości i motywują innych do przejęcia inicjatywy nad własną ścieżką rozwoju mogą wpłynąć pozytywnie na politykę poszczególnych państw Europy Środkowej. Jak wspierać młodych liderów?

Wykształcenie i wiedza zawodowa stanowią kluczowe czynniki decydujące o przydatności i powodzeniu pracownika na rynku pracy. System edukacji pełni niezwykle istotną rolę w przygotowaniu absolwentów do podjęcia pierwszej pracy zawodowej. Pracodawcy często alarmują jednak, że absolwenci szkół wyższych mają braki w wykształceniu i często nie posiadają umiejętności niezbędnych, by pomyślnie przejść proces rekrutacji. Dlatego pojawia się pytanie czy system edukacji odpowiada na potrzebom współczesnego rynku pracy? Jakie zawody są zawodami przyszłości? Jak dostosować system edukacji do realiów rynku pracy?

Relacje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej zależą nie tylko od litery prawa, ale przede wszystkim od tradycji demokratycznych oraz od osób sprawujących władzę. Trójpodział władzy jest modelem obowiązującym we wszystkich państwach demokratycznych, ale w każdym z nich system ma swoją specyfikę. Wprowadzane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości reformy sądownicze w Polsce budzą wiele kontrowersji w kraju i na świecie. Jak trójpodział władzy funkcjonuje w innych krajach europejskich? Czy istnieje model idealny?

Siła teorii i zasad strategii nadal pozostaje niedoceniona, jest słabo wykorzystana lub niewłaściwie pojmowana przez wielu liderów ważniejszych korporacji, organów władzy państwowej i służby cywilnej. Sterowanie wielkimi strukturami biznesu lub państwa wymaga wykształcenia strategicznego sposobu myślenia, znajomości zasad budowy scenariuszy i metod realizacji strategii. Spektakularne klęski ponoszone w różnych sferach ludzkiej działalności mogą być związane z przywiązywaniem wagi do decyzji taktycznych, logistycznych lub rutynowych działań zamiast koncentracji na wypracowaniu strategicznych priorytetów i wyborze działań skierowanych na długoterminowy sukces. Uczestnicy debaty spróbują odpowiedzieć, jak zbudować spójną strategię gwarantującą sukces w warunkach konkurencji i współpracy gospodarczej.

W gospodarce, w polityce i w nauce, szerzej w życiu społecznym i publicznym ostatnie lata XX wieku i pierwszej dekady XXI wieku potwierdzają tezy o rosnącej roli kobiet. Wnoszą w świat konkurencji i nieustannego sporu więcej wyrozumiałości i spokoju, potrafią szybciej i łagodniej budować kompromisy, bez których nie możemy żyć. Czy to oznacza, ze kobietą będą rządzić światem?

Polityka Międzynarodowa

Zasada "Dziel i rządź" obecna jest w polityce od czasów Rzymian. Jej podstawowym celem jest wzniecanie wewnętrznych konfliktów na podporządkowanych (na przykład informacyjnie) terenach i występować w konflikcie jako rozjemca zwaśnionych stron. W tzw. realpolitik nie istnieją wieczne sojusze i wykorzystuje się słabości państw, które posługują się sentymentami i emocjami, nie pragmatycznym podejściem. Zasada ta może być stosowana też w sprawach wewnętrznych państwa. Polega ona na tym, iż podstawowym celem silniejszych ośrodków władzy jest obronić swoją pozycję osłabiając walkami albo konfliktami sprzeciwiające siły. Czy zasada ta wciąż jest stosowana w politycznym życiu? Jakie są jej pozytywne i negatywne skutki?

W 1990 r. na świecie było ok 100 mln komputerów osobistych, 10 mln użytkowników telefonów komórkowych i mniej niż 3 mln użytkowników internetu. 20 lat później mamy 1,4 mld urządzeń PC, 5 mld użytkowników telefonów komórkowych i blisko 4 mld z nas jest stale połączonych z internetem. Największe amerykańskie spółki giełdowe po championach przemysłowych lat '90 to teraz spółki technologiczne, których wycena przekraczała momentami w 2020 więcej niż 1.4 biliona $. Więcej niż cały niemiecki indeks DAX. W Polsce trzecią względem wyceny rynkowej spółką jest momentami twórca gier - CD Projekt Red. O tym w jaki sposób na gospodarki rozwinięte w następnej dekadzie wpływ będzie miała cyfryzacja i co zrobić aby nie pozostać w tyle.

Na Bliskim Wschodzie można wyodrębnić 3 kategorie graczy: mocarstwa globalne (Chiny, USA, Rosja), mocarstwa regionalne (Arabia Saudyjska, Iran, Turcja) i samotnego wilka, którym jest Izrael. Na przestrzeni minionej dekady zasadniczo osłabła rola Egiptu, który przez rozdawał karty w świecie arabskim. Natomiast wzrosło znaczenie Turcji, która stała się pełnowymiarowym aktorem na bliskowschodniej scenie geopolitycznej. Przez dziesięciolecia zwrócona w stronę Zachodu, dopiero za Erdogana wróciła na pradawne tory polityki osmańskiej z ambicjami interwencjonizmu regionalnego. Sprawą o fundamentalnym znaczeniu jest postępujące desintéressement USA na Bliskim Wschodzie. Od czasu rewolucji łupkowej z przełomu stuleci Amerykanie są w 100% samowystarczalni w zakresie zapotrzebowania na energię. To zaś oznacza, że nie mają bezpośredniego interesu ekonomicznego na Bliskim Wschodzie przekłada się na malejące zaangażowanie w tym rejonie świata i przerzucanie tego ciężaru na sparaliżowaną ociężałym procesem decyzyjnym UE. Na tym tle zaznacza się dużo aktywniejsza postawa Chin i Rosji.

Generalnie teza o podziale na demokratyczny Zachód i autorytarny Wschód potwierdza się od dziesięcioleci czy nawet stuleci. Rosja i Chiny zawsze były rządzone żelazną, feudalną ręką i nigdy nie zaznały liberalnej demokracji. A i obecnie za fasadą demokracji czai się tam autorytaryzm. Zachód, przeciwnie, zbudował swoja tożsamość na fundamencie liberalizmu. Problem polega na tym, że autorytarne rządy zawsze miały łatwiej w porównaniu z liberalną demokracją. Nie muszą tłumaczyć się opinii publicznej, nie martwią się o głosy wyborcze, nie przejmują się brużdżeniem opozycji i prawami człowieka - w myśl zasady, że cel uświęca środki. Czy ten trend będzie się umacniał w miarę depresji demograficznej Zachodu? Czy społeczeństwa liberalne powinny walczyć tą samą bronią, aby wyrównać szanse w stosunkach międzynarodowych?

Polsko-chorwacki projekt jest niewątpliwie atrakcyjny wizerunkowo. Niemniej jednak z politycznego punktu widzenia trudno mówić o jakichś wymiernych rezultatach wynikających z tej inicjatywy. Zresztą w opinii większości ekspertów Trójmorze winno przede wszystkim skupiać się na aspektach gospodarczych. Jednym z bardziej doniosłych przykładów wspólnych przedsięwzięć ekonomicznych jest indeks Trójmorza (tzw. CEEplus) notowany na warszawskiej giełdzie, którego zadaniem jest pokazanie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Czy w ślad za instrumentami współpracy gospodarczej pójdą również analogiczne mechanizmy polityczne? Czy Trójmorze ma szansę stać się realną siłą geopolityczną na Starym Kontynencie?

Górski Karabach, Naddniestrze, Abchazja, Osetia Południowa, a ostatnio Donbas – to wszystko obszary konfliktów. Parapaństwa stworzone przez Rosję by paraliżować niezależną politykę krajów postsowieckich i utrzymać wpływy rosyjskie na obszarze dawnego Imperium. Czy społeczności międzynarodowej uda się wyjść z pułapki „zamrożonych konfliktów” i uzyskać realny postęp w ich rozwiązywaniu?

Populacja krajów UE liczy 450 mln ludzi — więcej niż w przypadku Stanów Zjednoczonych i Rosji razem wziętych. UE jest największą organizacją na świecie prowadzącą działania handlowe i generuje jedną czwartą światowego bogactwa. Jako organizacja jest członkiem G7 (razem z czterema innymi członkami UE) – grupy państw decydujących o kierunku rozwoju światowej polityki i handlu. Z jednej strony UE chciałaby podtrzymać swoją pozycję w globalizacji gospodarczej, gwarantującej korzystną dla niej wymianę handlową i inwestycyjną w skali światowej, z drugiej widać wyraźnie że politycznie zostaje w tyle w rywalizacji USA z Rosją i Chinami. Czy UE w pełni wykorzystuje swoją pozycję i możliwości?

Obydwaj kandydaci na stanowisko prezydenta USA proponują dużą liczbę planów gospodarczych, które wprowadziliby po wygraniu wyborów. Od opodatkowania majątku i dochodów po politykę przemysłową i handlową - przedsiębiorstwa europejskie odczują ich wpływ. Zaproszeni eksperci przeanalizują wybrane obszary polityki gospodarczej i przedstawią prognozy dotyczące ich sukcesu. W szczególności podkreślą ich znaczenie dla amerykańskiego handlu i inwestycji w Europie.

O szybkim rozwoju ekonomicznym i niewykorzystanym potencjale Afryki słyszymy w Europe od lat. Choć z roku na rok nasze relacje, zarówno handlowe jak i kulturowe są coraz bliższe to cały proces postępuj bardzo powoli. Co zrobić aby przyśpieszyć integrację Afryki i Europy Środkowo-Wschodniej? Co jest największym ‘hamulcem’ tego zbliżenia i jak się tego ‘hamulca’ pozbyć?

Przykład globalnej pandemii wirusa Covid-19 na początku 2020r. obnażył niezdecydowanie wielu elit politycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Z jednej strony Unia krytykowana jest za zbyt daleko idące wtrącanie się w sprawy wewnętrzne państw członkowskich. z drugiej strony, ci sami liderzy krytykowali Brukselę także za brak skoordynowanej, międzynarodowej odpowiedzi na pandemię Covid-19 zamykającej granice państw Unii i wprowadzającej stan zagrożenia. Czy Unia powinna dążyć do dalszej decentralizacji czy może powinna skonsolidować swoją decyzyjność jeszcze bardziej?

Pandemia koronowirusa była (jest) testem sprawności i skuteczności rządów. Jej skala i zasięg mogą być porównywalne tylko z uderzeniem wielkiego kryzysu lat trzydziestych ubiegłego wieku. Efektem tego kryzysu było umocnienie się reżimów totalitarnych i wybuch II wojny światowej. Pandemia 2020 doprowadziła do powszechnego ograniczenia praw obywatelskich w świecie demokratycznym. A i tak najskuteczniejszy w walce z wirusem okazał się autorytarny model chiński. Czy oznacza to, że jesteśmy świadkami zmierzchu świata liberalnych demokracji?

Jaka jest dzisiaj Rosja? Czy malowany na Zachodzie obraz kraju rządzonego autorytarnie, w którym nie przestrzega się podstawowych praw człowieka jest prawdziwy? Czy może prawdziwy jest obraz kraju, w którym władza posiada społeczny mandat, kreowany przez media rządowe? Jak dziś sytuację w Rosji postrzegają Rosjanie a jak widzą ją obserwatorzy europejscy?

Społeczeństwo

W Europie XXI wieku zjawiskiem powszechnym staje się wielokulturowość, czyli współistnienie różnych kultur czy religii w obrębie jednego państwa. Czy zjawisko multikulturalizmu jest aspektem, który może wzbogacić tradycję i kulturę danego kraju, a może jednak powinniśmy się obawiać druzgocącego wpływu nowego trendu na wartości oraz ład społeczny? Czy istnienie wielu różnych grup kulturowych, narodowych i religijnych w obrębie jednego państwa jest możliwe?

Sport dzisiaj to nie tylko rywalizacja najlepszych atletów świata i ogromne pieniądze z kontraktów sponsorskich oraz praw do transmisji telewizyjnych. Sport to również akcje mające na celu promocję integracji społecznej, szczególnie wśród najmłodszych. Wiele gwiazd sportu aktywnie włącza się w takie inicjatywy lub zakłada własne fundacje, promujące wartości cenne dla każdego społeczeństwa. Jak wykorzystywać popularność sportowców dla osiągnięcia celów społecznych? Czy możliwa jest skuteczna integracja społeczeństwa dzięki zawodom sportowym?

Aksamitna rewolucja w Armenii w 2018 r. sukcesja władzy w Kazachstanie, upadek modelu oligarchicznego w Mołdawii czy miażdżące zwycięstwo wyborcze prezydenta Zełenskiego na Ukrainie. To symptomy drugiej fali przemian społecznych czy transformacji w świecie postsowieckim. Do władzy dochodzą elity wychowane w niepodległych państwach. Nie pamiętające komunizmu. Jaki będzie model rozwojowy świata postsowieckiego? Czy jest możliwa pokojowa transformacja ku demokracjom rynkowym? Czy proces zmian dotknie także Rosji?

Europa jest kontynentem starzejących się społeczeństw, zaś niski poziom dzietności tylko pogłębia ten proces. Zwiększenie liczby miejsc pracy, zapewnienie stałości umów o pracę, więcej przedszkoli i żłobków, program pomocy finansowej - to niektóre ze sposobów walki z problemami demograficznymi. Jak wspierać rodziny w Europie? Jak wybierać rozwiązania skuteczne, a nie tylko obciążające kasę państwa?

Europa - kontynent oparty na wspólnocie narodów i wartości wciąż musi stawiać czoła nowym wyzwaniom – kryzys migracyjny, załamania finansowe, pandemia – to są zagrożenia które wystawiają na próbę przywódców państw i wymagają wzajemnej solidarności. Czy wartości, jakie legły u podstaw polskiego ruchu „Solidarności”, dzięki którym w pokojowy sposób udało się obalić komunizm na Starym Kontynencie są nadal aktualne? Czy jest możliwe zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz harmonijnego rozwoju gospodarczego w oparciu o te podstawowe wartości jak solidarność, wolność, wspólnota? Czy stary kontynent potrafi być jeszcze solidarny?

Rola mediów publicznych w nowoczesnym państwie. Czy głęboka transformacja środków masowego przekazu narzuca nowy kierunek rozwoju mediów państwowych? Czy media publiczne są w stanie konkurować z prywatnymi gigantami? Czy media państwowe mogą być niezależne i bezstronne? Czy media publiczne w ogóle są potrzebne?

Aktywność obywatelska w podstawowej definicji to nieprzymuszona, dobrowolna działalność na rzecz państwa, czy też lokalnej społeczności. Aktywny obywatel zna swoje prawa i obowiązki, uczestniczy w wyborach, jest zaangażowany w życie swojej społeczności, reprezentuje ją i dba o jej interesy. Aktywny obywatel podejmuje inicjatywy mające na celu poprawę funkcjonowania swojego najbliższego otoczenia. Dlaczego aktywność obywatelska jest ważna? Czy ma ona realny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie państwa? Czy aktywności obywatelskiej można się nauczyć?

Dyplomacja kulturalna jest jednym z kluczowych narzędzi polityki zagranicznej. Ma na celu budowę wizerunku i pozycji państwa na arenie międzynarodowej. Właściwe zastosowanie dyplomacji kulturalnej poprzez promocję tradycji, historii czy sztuki przynosi wymierne zyski zarówno polityczne, jak i gospodarcze. W ostatnich latach w dyplomacji kulturalnej podejmowane są nowe działania, które należy określić mianem dyplomacji kulturowej. To działania mające na celu budowę dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych kultur, chcących się poznać i zrozumieć. Które kraje świata są wzorem w prowadzeniu dyplomacji kulturalnej? Jaka jest dyplomacja kulturalna w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej?

Panel ma zaprezentować wzajemne stereotypy w widzeniu najnowszej wspólnej historii przez Polaków i Rosjan (tematy takie jak pakt Ribbentrop-Mołotow, Katyń, powstanie warszawskie). Przy obecnych napiętych stosunkach politycznych między oboma krajami dyskusja taka powinna pomóc na zrozumienie racji drugiej strony przez obecnych na panelu (wśród gości) decydentów i być może wpłynąć na korekty w polityce historycznej Polski i Rosji.

W czasie wielkich międzynarodowych kryzysów jedną z kluczowych ról odrywają media. Rzetelność ich pracy i obiektywizm często może wpływać na nastroje społeczne, uspokajając albo wprowadzając niepokój. Czy można się pozbyć emocji mówiąc o wydarzeniach, które mogą zmienić bieg historii? Dlaczego dziennikarze coraz częściej w swoich relacjach stają po którejś ze stron konfliktu? Jak ważny jest jasny przekaz pozbawiony nieprawdziwych informacji dla spokojnego funkcjonowania społeczeństwa w warunkach zagrożenia?

Kontrole na granicach, ograniczony ruch lotniczy i kolejowy, zamknięte szkoły, sklepy, kina, teatry. Globalny kryzys, jaki wywołała pandemia koronawirusa, nie tylko sparaliżował całe kraje, dowiódł też, że oszczędności na służbie zdrowia w perspektywie długoterminowej są kompletnie nieopłacalne. Szpitale są przepełnione, brakuje specjalistycznego sprzętu i podstawowych środków ochrony. Wydaje się również, że wielu światowym rządom brakuje strategii działania na czas kryzysu. Czy do pandemii można było się przygotować? Co należy zrobić, by na podobne sytuacje być przygotowanym w przyszłości? Co pandemia powiedziała nam o współczesnym świecie? Jak uczyć się na błędach?

Aktywność organizacji pozarządowych najczęściej koncentruje się na działalności na rzecz demokracji, wolności obywatelskich, praw człowieka i zwierząt oraz ochrony środowiska. Organizacje pozarządowe kształtują nowoczesnych obywateli i docierają do coraz szerszych rzeszy odbiorców. Czy organizacje pozarządowe, to przyszłość siły i jedności obywatelskiej? Kto boi się organizacji pozarządowych?

Propaganda kojarzona jest przede wszystkim z państwem totalitarnym, gdzie manipulacja intelektualna i emocjonalna mająca na celu osiągnięcie pożądanych postaw społecznych, oparta jest na kłamstwie i niewłaściwej etycznie indoktrynacji. Ale czy propaganda medialna jako instrument manipulacji społeczeństwem możliwa jest również we współczesnym demokratycznym państwie?

Czterdzieści lat temu Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki jako pierwsi ludzie stanęli zimą na szczycie Mount Everestu. Wcześniej nikt nie wierzył, że człowiek jest w stanie przeżyć zimą na wysokości ponad 7 tysięcy metrów. Historyczne wejście Polaków na szczyt ośmiotysięcznika zmieniło światowy himalaizm. W Polsce dyscyplina zyskała ogromną popularność, którą cieszy się do dziś. Jaki dziś jest polski himalaizm zimowy?

Mimo, że prawo gwarantuje równość płci, to w rzeczywistości teoria nie zawsze ma zastosowanie w praktyce. W wielu dziedzinach życia kobiety wciąż są dyskryminowane. Na przykład pracując na tych samych stanowiskach co mężczyźni, często zarabiają mniej. Równocześnie wiele kobiet na świecie dotarło na sam szczyt. Są głowami państw, premierami rządów, zarządzają wielkimi korporacjami. Czy w kobietach jest siła? Czy kobiety to przyszłość? Jakimi przywódcami są kobiety? Czy mężczyźni i kobiety rzeczywiście mają różne style przywódcze?

Mimo, że w czasach komunizmu władze starały się kontrolować wszystkie aspekty życia publicznego, nie wyłączając spod tej kontroli działalności artystycznej, która w myśl idei socrealizmu miała służyć celom propagandowym, literatura stanowiła jeden z głównych filarów walki o wolność i godność obywatela. Czy dziś w krajach, gdzie obserwowane są próby zwiększenia kontroli życia społecznego przez władze, jak na przykład w Rosji lub na Białorusi, literatura wciąż może pełnić funkcję sumienia narodu? Czy współczesna literatura może inspirować do zmian ustrojowych? Czy współcześni pisarze wciąż walczą o wolność?

Kryzys koronawirusa okazał się być tak dla Europejczyków, jak i chińczyków, czy amerykanów wyjątkowym wyzwaniem. Całe społeczności, poszczególne jednostki poczuły swoją bezradność, po raz pierwszy na tak wielką skalę, niezależnie od długości i szerokości geograficznej. Równocześnie w sieci pojawiła się ogromna liczba inicjatyw, dających szansę na zachowanie wiary w człowieka i jego poświęcenie w wydawałoby się beznadziejnych sytuacjach. Jak pomagać innym, czy istnieje jakiś uniwersalny sposób, jak do tego przekonać innych, jak zgromadzić wokół szlachetnych inicjatyw i celów współpracowników?

Kultura nie od dziś stanowi ważny czynnik w procesie rozwoju gospodarczego. Działalność gospodarcza łącząca działalność artystyczną z przedsiębiorczością pozytywnie wpływa na rozwój innowacji, a co za tym idzie – rozwój innych sektorów przemysłu czy gospodarki. Czy sektor kreatywny może stać się poważnym konkurentem dla innych branż, np. turystyki? W jakim stopniu gospodarka może zyskać na rozwoju sektora kreatywnego?

"Historia jest nauczycielką życia" - mówi stare łacińskie przysłowie. Pomaga rozwiązywać problemy, zrozumieć dawny świat, uczy, ukulturalnia, upamiętnia i dokumentuje wielkie czyny. Jest źródłem inspiracji i fascynacji. Pozwala poznać dzieje i dokonania ludzi, którzy wpływali na bieg świata i poczynania wielu osób. Czy młode pokolenie Europejczyków powinno brać lekcję z historii? Czego nauczyły je burzliwe losy kontynentu? Czy wspólne podejście do historii jest ważniejsze niż historyczna polityka każdego z krajów?

Zrównoważony Rozwój

Jednym z głównych problemów współczesnego świata jest zatrważająca ilość plastiku, która zatruwa nasze środowisko i przyczynia się do powolnej, lecz nieuniknionej apokalipsy ekologicznej. Sporym wyzwaniem staje się recykling zużytych plastikowych odpadów, które rozkładają się przez setki lat. A co gdyby ze zużytych tworzyw sztucznych wykonać coś praktycznego i trwałego, coś, co będzie nam służyć przez wiele lat i jednocześnie nie zaśmieci naszej planety?

Neutralność klimatyczna jest jednym z głównych celów Porozumienia Paryskiego, w którym zobowiązała się UE do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Neutralność emisyjna, nazywana też neutralnością klimatyczną, węglową lub zerową emisją netto, oznacza równowagę między emisjami CO2 a pochłanianiem CO2 z atmosfery do tzw. pochłaniaczy dwutlenku węgla. Unia Europejska prowadzi ambitną politykę klimatyczną. Jej obecnym celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r., w porównaniu do poziomów z roku 1990. Czy to się uda zrealizować? Czy różne podejścia doprowadzą do tego samego celu?

Zmiana klimatu to duży problem dla całego świata. Jedną z ich negatywnych konsekwencji jest susza, która w coraz większym stopniu dotyka regiony świata, które nigdy wcześniej nie borykały się z tym problemem. Susza i brak wody będą wymagały ogromnych inwestycji w środki zapobiegające lub minimalizujące jego negatywne skutki. Czy rządy na skalę światową są przygotowane na suszę?

W latach 2021–2027 Polityka Spójności będzie nadal wspierać zarządzane lokalnie strategie rozwoju i zapewniać władzom lokalnym środki do zarządzania zasobami. Wymiar miejski polityki spójności zostanie wzmocniony: 6% EFRR zostanie przeznaczone na zrównoważony rozwój obszarów miejskich i Europejską Inicjatywę Rozwoju Miast, nowy program tworzenia sieci dla władz miejskich. Polityka spójności wspiera reformy ukierunkowane na inwestycje, przedsiębiorstwa mogą prosperować w takim otoczeniu. Ważne jest, aby Europa na wszystkich szczeblach dokonała niezbędnych inwestycji, które stymulują jej potencjał gospodarczy i pomagają tworzyć miejsca pracy.

Potencjał turystyczny regionu to nie tylko krajobrazy i znane zabytki, ale coraz częściej również alternatywne miejsca wypoczynku. Nieocenione znaczenie dla lokalnej gospodarki jest głównym powodem, dla którego należy dbać o prawidłowy rozwój turystyki. Jak sprawić, czy mniej znane miejsca mogły konkurować z „turystycznymi samograjami”? Jak inwestować w turystykę, aby osiągać jak najlepsze korzyści?

Walka z ubóstwem, głodem, nierównościami społecznymi, zapewnienie dostępu do edukacji i czystej energii - to tylko kilka z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju zawartych w Agendzie, którą w 2015 roku przyjęły wszystkie państwa ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego. Zgodnie z Agendą, wszystkie zawarte w niej Cele powinny być osiągnięte przez świat do 2030 roku. W jaki sposób europejskie społeczeństwa mogą wspólnie działać na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju? Jakie są w tym kontekście największe wyzwania dla Polski i innych państw naszego regionu?

Gospodarka obiegu zamkniętego, czyli tzw. gospodarka cyrkularna to coraz częściej podejmowany temat zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak i w kraju. Model taki niesie ze sobą z pewnością wiele korzyści dla środowiska, ale jednocześnie wymaga pewnych standardów i ograniczeń - zarówno od przedsiębiorców, jak i konsumentów. Czy a obecny moment regulacje i koszty sprzyjają wprowadzaniu takiego modelu? Jak wspomagać rozpowszechnienie idei GOZ?

Problem smogu już od wielu lat jest podejmowany przez opinię publiczną i media. Co roku, szczególnie w tzw. sezonie grzewczym, miliony Polaków musi oddychać skażonym powietrzem, który bardzo negatywnie wpływa na zdrowie ostatecznie mogąc prowadzić nawet do śmierci. Jaki postęp w przeciągu ostatnich lat odnotowała Polska w zakresie ograniczania zanieczyszczenia powietrza? Jak wypadamy w tym zakresie na tle innych krajów Unii Europejskiej?

Wstrzymana produkcja. Puste ulice światowych metropolii. Globalna gospodarka w czasie pandemii mocno wyhamowała, co poskutkowało znacznym spadkiem emisji CO2 do atmosfery. Ta sytuacja ulegnie jednak zmianie, gdy pandemię uda się ostateczne opanować. Przedsiębiorcy na całej kuli ziemskiej będą chcieli odrobić straty poniesione podczas globalnego paraliżu. Fabryki ruszą pełną parą, rozpocznie się masowy transport towarów, wznowione zostaną regularne rejsy lotnicze, a na ulice wielkich miast powrócą korki. Być może w związku z pandemią, ze względów higienicznych do łask powrócą też zwalczane przez ekologów produkty jednorazowego użytku. Czy po pandemii priorytet Zielonego Ładu uda się utrzymać? Czy przez kryzys wywołany koronawirusem ekologia zejdzie na dalszy plan? A może wręcz odwrotnie - widmo kolejnej globalnej katastrofy skłoni ludzkość do przykładania większej wagi do ekologii?

Zmiany klimatu skutkujące powodziami i suszą są coraz bardziej widoczne a woda staje się surowcem coraz bardziej deficytowym. W dobie tych zmian należy wypracować spójna politykę ograniczającą negatywne konsekwencje tych zjawisk. Jednym z elementów tej polityki jest państwowy program optymalnego wykorzystania zasobów wody. Do tej pory nie powstał żaden kompleksowy dokument skupiający w sobie wieloaspektowe działania strategiczne na rzecz rozwoju i wdrażania tego środka. Czy przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, we współpracy z partnerami z sektora rządowego i świata nauki, Krajowy Program Rozwoju Retencji jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i zagrożenia?