O bezpieczeństwie Smart City podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów

Czy Smart City będzie też Safe City – o tym jak w mieście przyszłości zapewnić komfort i bezpieczeństwo dyskutować będziemy podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie już na początku kwietnia.

Panel złożony będzie z przedstawicieli różnych środowisk i organizacji, zwiększając tym samym jego atrakcyjność, poprzez spojrzenie na temat z wielu różnych perspektyw. Posłuchać będzie można takich osobistości jak: generał w stanie spoczynku Mieczysław Bieniek, Alen Delić – wiceprezes Chorwackiego Stowarzyszenie Menedżerów ds. Bezpieczeństwa, Rafał Magryś – wiceprezes zarządu firmy Exatel, Abdurashid Jafasow – dyrektor Departamentu Innowacji Kaliningradzkiwgo Uniwersyteut Technicznego oraz Tadeusz Krzakowski – prezydent Miasta Legnica.

Miasto inteligentne nazywane również z języka angielskiego „Smart City” to takie, w którym za pomocą odpowiednich, zrównoważonych środków i przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, zaspokajane są potrzeby mieszkańców. Troska o środowisko i komfort jego rezydentów stawiana jest zawsze na pierwszym miejscu poprzez systematyczne wprowadzanie różnorodnych, przyjaznych człowiekowi innowacji, takich jak: elektryczny transport zbiorowy, energia elektryczna z odnawialnych źródeł oraz szeroko pojętą komputeryzacja życia codziennego.

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed współczesnymi Smart Cities staje się zapewnienie bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Kwestia ta odnosi się nie tylko do przestępczości znanej z współczesnych metropolii, ale także do nowych jej form – unikatowych właśnie dla inteligentnych miast.

Celem cyberprzestępców coraz częściej stają się przecież miejskie systemy informatyczne, w których nierzadko gromadzone są dane całej społeczności lokalnej. Zależy od nich poprawne działanie w zasadzie całej infrastruktury krytycznej miasta. Systemy kierowania ruchem, dostęp do prądu w szpitalach i szkołach, skończywszy na sieci miejskiego monitoringu i telefonii komórkowej. Wszystkie te składowe Smart Cities mogą stać się celem organizacji terrorystycznych lub hakerów nastawionych na kradzież informacji i szybkie wzbogacenie się. W jaki sposób skutecznie zabezpieczyć systemy komputerowe urzędów, szkół, a także innych budynków użyteczności publicznej? Jak budować miasto przyszłości, by już na etapie projektowania rozwiązania smart były odpowiednio zabezpieczone? Jak nie dopuścić aby inteligentne miasta stały się ofiarą cyberprzestępczości i cyberterroryzmu? To najważniejsze pytania, z którymi zmierzą się uczestnicy dyskusji.