Prezentacja "Adriatyk - Bałtyk - Morze Czarne. Wizje współpracy"

12 października w Bukareszcie, w siedzibie Klubu Wojskowego (Cercul Militar) odbyła się pierwsza z szeregu prezentacji „Adriatyk – Bałtyk – Morze Czarne. Wizje współpracy”.

Moderatorami dyskusji byli: przedstawiciel Instytutu Studiów Wschodnich Marek Marszałek, manager programowy ds. Rumunii, Mołdawii, Grecji oraz Dan Dungaciu, członek Rady Naukowej New Strategy Center w Bukareszcie. W dyskusji udział wzięli: Bogdan Aurescu, doradca prezydenta Rumunii ds. zagranicznych, były minister spraw zagranicznych Rumunii, Przemysław Żurawski vel Grajewski, doradca ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Andreana Baeva Motusic, prezes European Business Association z Chorwacji oraz Gheorghe Magheru, doradca ministra spraw zagranicznych Rumunii.

Bardzo ważnym wnioskiem dyskusji było stwierdzenie, że Inicjatywa Trójmorza nie stanowi zagrożenia dla spójności UE, ale jest wkładem w budowanie wspólnoty europejskiej jako całości i jej uzupełnieniem. Projekt ma również na celu wzmocnienie pozycji państw regionu. Głównymi obszarami współpracy są transport, infrastruktura i energia. Wynikiem tej współpracy jest również wzajemne zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego oraz przeciwdziałanie zagrożeniom w tym zakresie (wywołanym m.in. przez monopol energetyczny Rosji). Ważny element projektu stanowi także rozwój infrastruktury transportowej, czego najlepszymi przykładami są Via Carpathia czy Via Baltica.

W trakcie dyskusji ustalono, że obecnie naszym priorytetem powinna być identyfikacja najważniejszych wyzwań i problemów, a następnie znalezienie odpowiednich narzędzi, aby te problemy rozwiązać. Jednym z takich instrumentów może być właśnie Inicjatywa Trójmorza.

W czasie rozmów na temat przyszłości rozwoju współpracy państw w regionie Trójmorza poruszony został problem finansowania. Ważne jest aby pamiętać, że inicjatywa nie może finansowo polegać tylko na Unii Europejskiej (m.in w związku ze zmianą budżetu UE).

W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli rumuńskiej administracji centralnej, świata akademickiego, biznesu i ekspertów.

Partnerem wydarzenia jest New Strategy Center w Rumunii.

Projekt powstał dzięki wsparciu finanso­wemu Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Mini­sterstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Dyploma­cja publiczna 2017”.