Photo

ICE Kraków Congress Centre

View whole gallery

III Europejski Kongres Samorządów // 3rd European Congress of Local Governments

View whole gallery

W Krakowie rozpoczął się III Europejski Kongres Samorządów // The 3rd Edition of the European Congress of Local Governments gets underway in Krakow

View whole gallery

Jak efektywnie zapobiegać korupcji – z perspektywy organów zarządczych i nadzorczych w jednostkach samorządu terytorialnego? // How to Effectively Prevent Corruption - from the Perspective of the Management and Supervisory Units of Local Government?

View whole gallery

Nieodkryty potencjał srebrnej gospodarki // Unexploited Potential of Silver Economy

View whole gallery

Nowe narzędzia w polityce spójności // New Tools in the EU Cohesion Policy

View whole gallery

Nowoczesny samorząd - wspólnota wolnych ludzi. Co warto, a czego nie trzeba zmieniać w działaniu polskich samorządów // Local Government as a Community of Free People. What Needs and Needs Not to Be Changed in the Workings of Polish Local Governments

View whole gallery

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny // The Influence of FDIs on Regional Development

View whole gallery

Czy patriotyzm lokalny się opłaca? // Is Local Patriotism Profitable?

View whole gallery

Jak zbudować dobrą strategie promocji regionu i konsekwentnie ją wdrażać? // How to Build and Successfully Implement a Good Regional Promotion Strategy?

View whole gallery

Europa w obliczu globalnych zmian a samorząd XXI wieku // Global Changes Facing Europe and Local Governments in the 21st Century

View whole gallery

PSL-u sposób na samorząd Polish Peasants Party’s (PSL) Concept for Local Government

View whole gallery

Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na gospodarkę regionów // The Impact of Infrastructure Investments on the Regional Economy Development

View whole gallery

Kształcenie kadr dla nowoczesnej gospodarki. Wdrażanie reformy edukacji // Personnel Training for a Modern Economy. The Implementation of Education Reform

View whole gallery

Znaczenie inwestycji samorządowych w rozwoju kraju // Why Is Local Government’s Investment So Important for a Country’s Development?

View whole gallery

Samorząd w obliczu klęski żywiołowej jak skutecznie (przeciw)działać? // Local Government in Face of Natural Disasters. How to React Effectively?

View whole gallery

Strefy ekonomiczne - nowe wyzwania dla lokalnych i regionalnych władz samorządowych // Economic Zones - New Challenges for Local and Regional Authorities

View whole gallery

Film czynnikiem rozwoju i promocji miast Film Industry as a Factor in the Development and Promotion of Cities

View whole gallery

Gala wręczenia nagrod Lider Samorządu 2016 // The 2016 Local Government Leader Awards Ceremony

View whole gallery

Kreatywne regiony: szanse i wyzwania // Creative Regions: Challenges and Opportunities

View whole gallery

Jak odpartyjnić samorząd terytorialny - program Kukiz'15 // How to Depoliticise Local Governments - Kukiz’15 Party Programme

View whole gallery

Inteligentne regiony i miasta – od wizji do strategii // Intelligent Regions and Cities - from Vision to Strategy

View whole gallery

Media lokalne, czyli jakie? // What Makes Local Media?

View whole gallery

Jak poprawić efektywność energetyczną budynków - wyzwania dla samorządów // How to Improve the Efficiency of Energy Use in the Buildings – Challenge for the Self-Governance

View whole gallery

Kryzys migracyjny i jego wpływ na rynek pracy // Migration Crisis and its Influence on Labor Market

View whole gallery

Elektromobilność // Electromobility

View whole gallery

Turystyka biznesowa jako czynnik rozwoju lokalnego // Business Tourism as a Factor for Local Development

View whole gallery

Sesja Plenarna - Solidarność i redystrybucja sposobem na wyrównywanie szans rozwojowych między regionami // The Plenary Session - Bridging Development Gaps Between Regions Through Solidarity and Fiscal Redistribution

View whole gallery