OWWO wsparciem dla samorządów w walce z pandemią


Odgazowana Woda Wysoko Ozonowana (OWWO), której koszt produkcji wynosi 1 grosz za 1 litr - to rozwiązanie wykorzystujące dezynfekującą moc ozonu do…

Samorządowcy na Forum Ekonomicznym 2020


W ramach Forum Ekonomicznego 2020 odbyła się również ścieżka Forum Regionów poświęcona tematyce samorządowej.

Pandemia a proces leczenia chorób cywilizacyjnych


Obecnie oczy całego świata zwrócone są w stronę pandemii COVID-19, jednak to choroby cywilizacyjne nie bez powodu nazywane są epidemią XXI……

Kraków Airport: Ekonomiczne skutki Covid-19 dla lotnictwa cywilnego


Konsekwencje ekonomiczne pandemii COVID-19 są silnie odczuwalne we wszystkich obszarach społeczeństwa i gospodarki. Obecnie nie da się ocenić, jakie…

Opinia z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka


Jesteśmy Europejczykami, ponieważ jesteśmy Polakami. Ten jednokierunkowy prosty związek przyczynowo - skutkowy dotyczy też Węgrów oraz oczywiście…

Projekt „Polska-Bałkany Zachodnie. Razem ku przyszłości”


Fundacja Instytut Studiów Wschodnich kolejny raz weźmie udział w projekcie współfinansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu…

Digitalizacja dorobku kulturowego Europy – czyli jak wykorzystać zdigitalizowane dziedzictwo do rozwoju społecznego?


Jakie miejsce w cyfrowej kulturze powinien mieć kanon i jak pogodzić to z zupełnie nowymi centrami kulturotwórczymi (Netflix, CD Project, Instagram)?…

Współpraca czy rywalizacja – jaka przyszłość czeka Grupę Wyszehradzką?


Sprowadzanie roli Grupy V4 jedynie do wehikułu, który ma dowieźć wspólne stanowisko na brukselskie salony polityczne wydaje się być marnotrawstwem,…

Forum Ekonomiczne 2020: Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?


Wyjątkowe wydarzenie przygotowane i przeprowadzone w wyjątkowych okolicznościach - to najkrótsza charakterystyka Forum Ekonomicznego 2020.

O polityce energetycznej najbliższych dekad


Szybkość i głębokość zmian budzi duże emocje, gdyż prowadzić będzie do przemian społeczno-gospodarczych. Dlatego tego tematu nie mogło zabraknąć w…

Miliony studentów w Polsce? Polonia dla polskich uczelni


W ramach Forum Polonijnego odbył się panel “Miliony studentów w Polsce? Polonia dla polskich uczelni”, w którym poruszono tematy studiowania w Polsce…

20 milionów obrońców dobrego imienia Polski


Często zapominamy, że Polonia może stanowić ważny element dyplomacji publicznej. Polacy za granicą są naturalnymi ambasadorami naszego kraju.