Forum Polska-Czechy. Polska i Czechy wobec aktualnych wyzwań


Jakie były największe wyzwania, przed którymi stanęły Polska i Czechy podczas pandemii koronawirusa? Jakiego wsparcia udzieliły rządy Polski i Czech…

Wsiąść do pociągu byle jakiego – czyli plan Kolej Plus wkracza w drugą fazę realizacji.


Celem programu jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym, budowa nowych bądź odbudowa niegdyś istniejących połączeń kolejowych a także przywrócenie do…

Rumunia – rządowa pomoc dla MŚP w czasach pandemii


Kryzys związany z pandemią nie mógł nie odbić się również na kondycji sektora MŚ w Rumunii, którego pozycja również w 2019 roku, mimo wzrostu…

Wpływ Covid-19 na przemieszczanie się ludzi. Obserwacje z Włoch


Jak podsumował Instytut Polityki Migracyjnej, czeka nas "kamienista droga do mobilnego świata po Covid-19".

Ukraina zainicjowała założenie międzynarodowego biura ds. walki z dezinformacją


Wśród kompetencji nowej instytucji może być m. in. poszukiwanie źródeł nieprawdziwych wiadomości, odbijanie ataków informacyjnych oraz analiza…

Rewolucja technologiczna czasu pandemii


Jesteśmy świadkami dramatycznej zmiany w strukturach społeczno-politycznych na wszystkich kontynentach.

Europejski sektor bezpieczeństwa i obrony czekają poważne wyzwania w okresie post-Covid


W kruchym i niestabilnym kontekście kryzysu Covid-19 europejski sektor bezpieczeństwa i obrony może być silnie zagrożony.

Europa w dobie COVID-19 – na jakim etapie jesteśmy?


Doniesienie medialne z obu stron oceanu o skuteczności kolejnych szczepionek na COVID-19 sprawiają, że coraz chętniej myślimy o końcu pandemii.……

Chorwacka turystyka w czasach pandemii. Krok w przyszłość.


Za Chorwacją jeden z bardziej wymagających i trudnych sezonów turystycznych. Goście jednak udowodnili, że od wielu lat są jej prawdziwymi…

Jak epidemia koronawirusa wpłynęła na turystykę w Pradze?


W porównaniu z innymi europejskimi metropoliami, miasto Praga jest specyficzne w wielu aspektach obszaru turystyki. To jest jeden z powodów, dlaczego…

EKS Online – Warsztaty pt. Grupy Zakupowe. W poszukiwaniu efektywności


Zamówienia publiczne to samorządowa codzienność. Warsztaty przybliżą ideę tworzenia grup zakupowych koncentrując się na zgromadzonych doświadczeniach…