Sojusz solidarności czy sojusz rozbieżności. Czy można zachować spójność transatlantycką? (relacja)


Odmienne punkty widzenia, różnice w percepcji determinowane położeniem geograficznym, potencjalny wpływ Brexitu oraz koncepcje dotyczące kształtu…

Ewolucja polityki wschodniej Niemiec – wyzwania i perspektywy


Przed laty Zbigniew Brzeziński zaliczył Niemcy do tzw. aktywnych graczy na globalnej szachownicy – państw prowadzących zaangażowaną politykę,…

Współpraca w Europie Środkowo-Wschodniej – rola regionów w budowaniu wzajemnych relacji (skrót)


Wspólne, skoordynowane działania są szczególnie istotne dla regionów przygranicznych, co zgodnie podkreślali wszyscy paneliści. Zaangażowanie w…

Europa po 2019 roku – integracja czy dezintegracja? Czy będzie istniała możliwość kolejnego rozszerzenia UE? (relacja)


Tematem, który wielokrotnie przewijał się w licznych panelach dyskusyjnych XII Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie, jest przyszłość Europy po wyborach…

Finał akcji „Ruszaj na Pomoc” – Forum Ekonomiczne w Krynicy dla podopiecznych domu dziecka w Załuczu


Podczas XII Forum Europa-Ukraina uroczyście zakończono akcję "Ruszaj na Pomoc". Pracownicy Instytutu Studiów Wschodnich poprzez "kolekcjonowanie"…

Wojna nowej generacji (relacja)


Głównym założeniem panelu dyskusyjnego pod tytułem "Wojna Nowej Generacji", który odbył się podczas drugiego dnia tegorocznego Forum Europa-Ukraina…

Polityka energetyczna w Europie Środkowo-Wschodniej. Konsekwencje projektu Nord Stream 2


Nord Stream 2 to kluczowy projekt z perspektywy polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Rosja i Niemcy mocną prą do zbudowania rur przesyłowych,…

Czy można uchronić gospodarkę przed populizmem? Wyzwania dla regionu i całego kontynentu (relacja)


Populizm to jedno z największych obecnie zagrożeń społecznych i politycznych. Coraz częściej pojawia się także w sferze gospodarczej. Czy można się…

Kultura i sztuka jako przestrzeń dialogu między narodami (relacja)


Pierwszego dnia Forum Europa-Ukraina dyskutowano o tym, czy i jak twórczość oraz przekaz artystyczny mogą wpływać na relacje sąsiedzkie. Goście z…

Jan Malicki z Polski i Ihor Cependa z Ukrainy laureatami nagrody Karpacka Europa Wspólnych Wartości XII Forum Europa-Ukraina


Historyk, wieloletni dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Jan Malicki oraz historyk, rektor Podkarpackiego Uniwersytetu w…

Ukraińskie wybory w 2019 roku. Wyzwanie dla Europy i Ukrainy? (relacja)


Pod koniec marca Ukraińcy pójdą do lokali wyborczych, by wybrać prezydenta kraju, a już jesienią - parlament. Jakie szanse i zagrożenia niesie ze…

Misja – poznać i zrozumieć. Artyści, twórcy i społecznicy w budowaniu międzynarodowych relacji sąsiedzkich (relacja)


Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym artystów, twórców i społeczników pozwala na propagowanie dialogu między sąsiadami. Jak wygląda ich rola w…