Forum Ekonomiczne: Czy Polska może być liderem branży FinTech? „Już dziś jesteśmy w światowej czołówce”


FinTech to branża, która rozwija się niezwykle dynamicznie. – Najważniejsze w niej jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb finansowych klientów –…

Rozmowa z Ministrem Skarbu Dawidem Jackiewiczem w Krynicy


„Spotkałem się z sytuacją, kiedy dwie spółki nie chciały ze sobą współpracować, chociaż profil ich działalności skazywał ich na siebie, dlatego że…