Debata o sporcie i ruchu olimpijskim po Igrzyskach w Rio na XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy


Podczas panelu „Sport i ruch olimpijski po Rio 2016” zostanie podsumowany start Polskiej Reprezentacji na Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Ponadto będą…

Panel dyskusyjny „Nowa formuła społeczeństwa obywatelskiego w czasie kryzysu europejskiego”


17 czerwca tego roku obchodzimy 25. rocznicę zawarcia Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką…

XXVI Forum Ekonomiczne – dyskusje na temat bezpieczeństwa światowego


Goście XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy (6-8 września) wymienią swoje poglądy w dziedzinie aktualnej sytuacji światowego wymiaru bezpieczeństwa, w…

Panel dyskusyjny „Cyfrowa transformacja – media w przyszłości” na XXVI Forum Ekonomicznym


Dziś media zaczynają się przenikać. Gazety można czytać w telefonach komórkowych, a telewizję – oglądać w internecie. W takim kontekście tradycyjne…

Panel dyskusyjny „Cyfrowe autostrady i gospodarka oparta na danych – 2 warunki trwałego rozwoju” na tegorocznym Forum


Budowa innowacyjnej gospodarki wymaga, wśród wielu działań, dwóch fundamentów: lepszego dostępu do szybkiego internetu oraz uwolnienia potencjału…

Prezes Zarządu „Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A.” Jerzy Szymańczyk: Forum Ekonomiczne jest korzystną formą promowania kurortu


Bogata tradycja lecznictwa uzdrowiskowego, wysoko wykwalifikowana kadra medyczna oraz doskonała baza zabiegowa – to są zalety Uzdrowiska…

Debaty o systemie ochrony zdrowia w ramach XXVI Forum Ekonomicznego


Forum Ochrony Zdrowia w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy to platforma dyskusji pomiędzy wszystkimi interesariuszami, dotycząca aktualnych…

Problematyka społeczna XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy


Kwestie społeczne są ważną częścią krynickich spotkań. W ramach XXVI Forum Ekonomicznego (6-8 września) szczególna uwaga będzie poświęcona polityce…

Tematy gospodarcze na XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy


Wprowadzenie wspólnej europejskiej waluty, zmiana finansowego porządku świata, monetarna polityką największych światowych gospodarek, zwiększenie…

Dyskusja o czwartej rewolucji przemysłowej na XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy


Przemysł 4.0 to proces, który rewolucjonizuje sektor produkcyjny, sposób działania zakładów oraz użytkowanie produktów. Dzięki wykorzystaniu…

Blok tematyczny XXVI Forum „Skazani na Niemcy, czyli o polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej”


Co czwarte euro zarobione na eksporcie przez polskie firmy pochodzi od naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy dystansują wszystkie pozostałe rynki jako…

Dyskusja „Inwestycje w medycynie – wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w nowoczesną gospodarkę” na XXVI Forum


Tworzenie innowacyjnych rozwiązań jest najbardziej pożądanym kierunkiem rozwoju gospodarki, który zapewnia jej siłę i konkurencyjność na globalnym…