Dyskusja „Europa Środkowa i Wschodnia – czy może mówić jednym głosem?” z udziałem premierów Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy


Panel „Europa Środkowa i Wschodnia – czy może mówić jednym głosem?” był okazją do kolejnego spotkania przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej: premier…

Partner XXVI Forum Ekonomicznego Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA


Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA – wiodąca, regionalna instytucja działająca na rzecz rozwoju biznesu. Specjalizuje się w obsłudze…

Unijny Komisarz na Forum Ekonomicznym w Krynicy: Zasada jakości życia obywateli jest kluczowa


Jeżeli mamy przemyśleć jeszcze raz projekt europejski, to powinniśmy to uczynić w oparciu o podstawową zasadę jakości życia – mówił komisarz UE ds.…

Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński: Regiony powinny tworzyć swoje fundusze rozwoju


Regiony powinny tworzyć na swoim poziomie instytucje podobne do Polskiego Funduszu Rozwoju na szczeblu krajowym – mówił we wtorek w Krynicy…

W Krynicy rozpoczęło się Pierwsze Forum Polonijne


Od panelu dyskusyjnego „Polityka państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą” rozpoczęło się w Krynicy 6 września Forum Polonijne…

Grupa Wyszehradzka chce wyznaczać przyszłość UE


Z Brexitu musimy wyciągnąć wnioski. My chcemy wyznaczać przyszłość UE, i to właśnie Grupa Wyszehradzka jest przyszłością. Reformy wspólnego rynku, by…

Premierzy Polski, Czech, Węgier, Słowacji i Ukrainy na XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy


Polityczna i ekonomiczna siła regionu Europy Środkowej leży we współpracy w kwestiach wspólnej polityki bezpieczeństwa, energetycznej, migracyjnej i…

„Polska w UE stawia na nowoczesny patriotyzm gospodarczy”


Naszą odpowiedzią na kryzys w UE będzie nowoczesny patriotyzm gospodarczy, rozumiany jako program uczciwego i świadomego promowania własnej…

Rozpoczęło się XXVI Forum Ekonomiczne w Krynicy


Rekordowa ilość zarejestrowanych uczestników i akredytowanych dziennikarzy, ponad dwieście debat tematycznych i wydarzeń specjalnych, udział szefów…

XXVI Forum Ekonomiczne – dyskusje dotyczące sektora energetycznego


Otwarcie na nowe rynki gazu ziemnego w Europie, rozwój rynku LNG w Polsce, nowe źródła zaopatrzenia Europy Środkowej w ropę, bezpieczeństwo…

Tematy biznesowe XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy


Innowacyjne rozwiązania w biznesie, nowe technologie, czwarta rewolucja przemysłowa, gospodarka cyfrowa, inwestycje zagraniczne, przyszłość firm…

Problematyka międzynarodowa XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy


Aktualna sytuacja polityczna, przyszłość EU po Brexicie, współpraca państw Europy Środkowej i Wschodniej, rozwój relacji krajów europejskich z…