1-2 czerwca 2020 – NOWY termin VI Europejskiego Kongresu Samorządów

KOMUNIKAT ORGANIZATORA

VI Europejski Kongresu Samorządów w Karpaczu

NOWY TERMIN 1-2 czerwca 2020 roku.

Europejski Kongres Samorządów to największa tego typu konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej goszcząca ponad 2000 osób – liderów samorządowych, przedstawicieli elit regionalnych i administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

W związku z rozprzestrzeniającą się na całym świecie epidemią koronawirusa oraz biorąc pod uwagę zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Państwowego Zakładu Higieny i Premiera RP – Mateusza Morawieckiego, konferencja nie może odbyć się w pierwotnie zakładanym terminie – 2-3 kwietnia 2020 roku.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych gości, które w przypadku każdego z organizowanych przez nas wydarzeń jest sprawą kluczową, zdecydowaliśmy o zmianie daty konferencji. Nowy termin został ustalony z naszymi partnerami na 1-2 czerwca 2020 roku. Miejsce wydarzenia: Hotel Gołębiewski w Karpaczu, pozostaje bez zmian.

Co roku jedną z najważniejszych części Europejskiego Kongresu Samorządów są dyskusje na temat zdrowia. Wierzymy, że do czasu nowego terminu konferencji, rozprzestrzenianie się wirusa nie tylko ustanie, ale także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, naukowcy zajmujący się medycyną czy przedstawiciele szpitali, będą mieli znacznie większą wiedzę na jego temat i zachcą się nią z nami podzielić.

Nie ustajemy w wysiłkach, aby jak najlepiej przygotować dla Państwa program konferencji w nowym terminie 1-2 czerwca 2020 roku. W obliczu wielu rejestracji na Kongres pragniemy zaprosić Państwa do kontynuacji naszej współpracy. Chcielibyśmy, aby czas spędzony w Karpaczu był dla naszych Gości szansą na uczestnictwo w wielu eksperckich debatach, które przełożą się na nowe doświadczenia owocujące sprawniejszym i bardziej efektywnym zarządzaniem samorządami dla dobra lokalnych społeczności.

 

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy VI Europejskiego Kongresu Samorządów